dilluns, 4 d’abril del 2022

Aprovat un pla per a la compra pública verda a Catalunya

Imatge facilitada a la nota
informativa / GENCAT.CAT
El Govern català ha aprovat el denominat 'Pla d'acció de compra pública verda de Catalunya 2022-2025': ho ha donat a conèixer el Departament d'Economia i Hisenda mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 22. L'objectiu és augmentar, millorar i avançar en l'aplicació de criteris ambientals en els contractes públics.

D'aquesta manera, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Economia, es vol incrementar fins al 50% el volum econòmic de les licitacions que incloguin aquestes clàusules l'any 2025. En el període 2018-2020, de mitjana, les adjudicacions que han incorporat clàusules ambientals ja han suposat un 40,6% de l'import total adjudicat.

+info: http://economia.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada