diumenge, 25 d’agost de 2019

Iniciat el muntatge dels primers mòduls del nou institut a Mollerussa

Dimecres de la setmana passada, l'edifici del nou institut de Mollerussa ha començat a ser ja una realitat amb el muntatge dels primers set mòduls dels 23 que conformen la primera fase de l'equipament, que està previst que pugui entrar en funcionament amb l'inici del proper curs, al setembre. Dilluns i dimarts d'aquesta setmana haurien d'haver arribat 8 mòduls més i la setmana que ve els que resten per tal que l'Ajuntament de Mollerussa completi la urbanització del vial d'accés, així com els acabats del perímetre interior i la pista poliesportiva prevista, tot plegat segons el que les administracions implicades han planificat.

Muntatge dels primers mòduls, dimecres de la
setmana passada / AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
El nou equipament, situat darrere d'una escola bressol, El Niu, ha rebut la inscripció per al curs vinent de 45 alumnes de primer curs, que se sumen als 47 que enguany ja l'han cursat a les dependències provisionals de Cal Duch. L'Ajuntament de Mollerussa, mitjançant adjudicació a Voltes Connecta SLU per un import de 226.077 euros IVA inclòs, va iniciar el passat 3 de juny les obres d'enderroc, de construcció i de neteja dels terrenys de la finca que ha d'acollir el nou institut, terrenys que ocupen 7.000 m². Així mateix, les obres d'urbanització del vial d'accés al nou equipament s'han adjudicat a l'empresa MJ Gruas SA, per un import de 139.976 euros IVA inclòs.

+info: https://www.mollerussa.cat

dissabte, 24 d’agost de 2019

Ha calgut talar el pi del barri de Can Fatjó, a Rubí

El pi va quedar greument afectat pel temporal / AJ. RUBÍ
Per motius de seguretat, l'Ajuntament de Rubí s'ha vist obligat a talar el pi de Can Fatjó, d'uns 60 anys d'edat: ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 30 de juliol. La pluja i el vent que es van produir la setmana prèvia a l'emissió del comunicat van malmetre considerablement el pi de manera que, segons els tècnics del Servei de Manteniment Urbà, la ferida en un dels dos peus d'aquest exemplar afectava aproximadament el 50% de l'arbre i suposava un elevat risc de caiguda.

A més, la pluja i el vent van fer caure diverses branques de l'altre peu d'aquest arbre. En paraules recollides a la referida nota informativa de l'Ajuntament de Rubí, el regidor del Servei de Manteniment Urbà, Juan López, explica: "Ens ha sabut molt de greu prendre la decisió de talar aquest pi, tenint en compte el simbolisme que té pel barri de Can Fatjó, però hem primat la seguretat per sobre de tot, ja que suposava un risc potencial tant pels veïns i veïnes com pels usuaris del parc".

+info: https://www.rubi.cat

divendres, 23 d’agost de 2019

Del 14 de juny a l'1 d'agost a la demarcació de Barcelona han hagut 98 incendis forestals

A la demarcació de Barcelona des de l'inici, el 14 de juny, del Pla d'Informació i Vigilància, el PVI, de la Diputació de Barcelona contra incendis forestals, fins al 31 de juliol, s'han produït 98 incendis d'aquest tipus, amb un total de 101,34 hectàrees afectades. D'acord amb l'informe corresponent i segons ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 8, 63 incendis han estat en zones pròpiament forestals, 25 en terrenys agrícoles i 10 en urbanitzacions.

Per comarques, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació de Barcelona, les que han tingut més incendis han estat el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, amb 16 incendis cadascuna; seguides del Maresme, amb 13 incendis, el Baix Llobregat, amb 12; l'Anoia, 11; el Bages, 9; l'Alt Penedès, 8; Osona, 7; el Berguedà, 5; i el Garraf, amb un incendi. L'equip d'informadors i vigilants del PVI, integrat per un total de 182 persones, ha detectat així mateix 627 punts de risc en el conjunt del territori de la demarcació de Barcelona, dels quals 452 són per abocaments de material inflamable i 175 per detecció d'activitats amb foc; també ha realitzat 353 altres actuacions de prevenció, com ara d'incidències en camins o pistes en mal estat.

Dades del PVI, del 14 de juny a l'1 d'agost d'enguany / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dijous, 22 d’agost de 2019

Nova depuradora substituirà l'actual del Botarell

Actual depuradora del Botarell / ACA
Per tal de millorar el sanejament de les aigües residuals del Botarell, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, procedirà a la construcció d'una nova depuradora que substituirà l'actual: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres de la setmana passada. S'ha iniciat la licitació del contracte per a executar les obres d'ampliació i garantir el funcionament de la planta durant un any, amb un pressupost de 2,7 milions d'euros; es poden presentar ofertes fins al 16 de setembre i el contracte durarà 2 anys i 10 mesos a partir de l'adjudicació i la signatura del mateix.

La nova depuradora, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, serà de tipus compacte, amb tractament de fangs activats d'aireació prolongada i reducció de nutrients. La planta tindrà una capacitat per a tractar un cabal de 326 m³/dia, l'equivalent a una població de 2.000 habitants, metre que l'actual depuradora que saneja les aigües residuals del municipi té capacitat per a 200 m³/dia, una població equivalent de 800 habitants; la nova depuradora garantirà, doncs, les necessitats de sanejament actuals i futures, tenint en compte que el municipi ha doblat la seva població en els darrers 20 anys. Tot i que una mica més allunyada del nucli de població, la nova planta estarà ubicada a prop de la depuradora actual i, així, s'aprofitarà part de les infraestructures de sanejament en alta com els col·lectors o les estacions de bombament. La planta retornarà les aigües degudament tractades al Barranc de l'Empedrat, garantint una millora de la qualitat ambiental d'aquest curs fluvial.

+info: http://aca.gencat.cat

dimecres, 21 d’agost de 2019

Girona és la demarcació de Catalunya on s'utilitza més el català per a redactar sentències judicials

La demarcació de Girona lidera el rànquing a Catalunya en l'ús del català als jutjats en funció de la redacció de sentències judicials, ho ha donat a conèixer el Departament de Justícia de la Generalitat mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. Un 14,4% de totes les sentències dictades a Girona l'any 2018 va ser en llengua catalana: 3,4 punts percentuals per sobre de la següent del rànquing, Lleida; i 12,5 punts per sobre de les Terres de l'Ebre, que va ser la demarcació de tot Catalunya amb menys sentències redactades en català.

Segons la realitat reflectida a les dades dels darrers anys, cau en picat l'ús del català a l'Administració de justícia i s'alerta que és un problema que es consolida. En termes de tot Catalunya, l'ús del català en les sentències judicials va ser l'any passat d'un 7,7% de totes les que es van dictar: una dada lleugerament inferior a l'any 2017, que va ser d'un 8,2%. El Departament de Justícia remarca que continua prestant els serveis per al foment i la formació en llengua catalana, com ara el manteniment de la legislació estatal en català, la traducció, la correcció i l'assessorament lingüístic.

Ús del català als jutjats: sentències redactades en català a Catalunya l'any 2018 / GENCAT.CAT

+info: http://justicia.gencat.cat

dimarts, 20 d’agost de 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit més de 5 milions d'euros per a 101 municipis

En la segona selecció del Pla d'Acció Municipal, el PAM, 2019 la Diputació de Tarragona ha aprovat concedir més de 5 milions d'euros per a 101 municipis de la demarcació: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 6. D'aquests ajuts, més de 3 milions serviran per a materialitzar inversions i els altres prop de 2 milions d'euros es destinaran a sufragar despesa corrent.

Amb aquesta assignació, els ajuntaments podran realitzar actuacions de preserva del medi ambient, condicionament d'edificis d'ús social i millora de carrers i equipaments municipals, entre d'altres. Aquests ajuts s'afegeixen als altres 5 milions d'euros que ja va concedir enguany la Diputació de Tarragona en la primera selecció del PAM, al mes de maig. El PAM, vetllant per l'equilibri territorial, dóna suport sobretot als municipis amb menor capacitat.

Una vista del Palau de la Diputació de Tarragona / DIPTA

+info: http://www.dipta.cat

dilluns, 19 d’agost de 2019

2.093 alumnes han après amb el Consell Comarcal del Bages cohesió social i convivència

Un total de 2.093 estudiants d'entre 6 i 18 anys de 33 centres educatius de 19 municipis del Bages han participat durant el curs 2018-19 en les activitats formatives que el Consell Comarcal ha organitzat per a la promoció de la cohesió social i la convivència en la diversitat: ho ha donat a conèixer el propi Consell Comarcal del Bages mitjançant una nota informativa que dilluns passat ha emès. En concret, han estat cinc tallers per a sensibilitzar i conscienciar els infants i joves sobre el fenomen migratori, la convivència en un entorn intercultural i les persones amb diversitat funcional.

Taller 'Boccia'. Imatge de la nota informativa / CCBAGES
Amb aquests tallers, l'alumnat ha pogut reflexionar i debatre sobre la diversitat, assumir-la com un valor positiu, treballar prejudicis i estereotips i, així, contribuir a la lluita contra qualsevol tipus de discriminació, una prioritat del Consell Comarcal del Bages. Dels cinc tallers, tres s'han impartit per primera vegada: 'Les persones refugiades', 'Islamofòbia, trenca la convivència?' i 'Boccia'; els dos restants, 'Viu la diversitat' i 'Juguem-hi tots i totes', s'havien ofert en edicions anteriors. Destaca el fet que l'alumnat s'ha mostrat molt participatiu i amb ganes de reflexionar sobre la diversitat i la inclusió social. Tant el professorat com l'alumnat han valorat molt positivament aquests tallers, que han permès als infants i joves incorporar nous valors i noves visions i idees per tal d'entendre, respectar i conviure en la diversitat.

+info: http://www.ccbages.cat