dilluns, 17 de juny de 2019

Salou acull al Centre Cultural Torre Vella l'expo 'Travel to past', de Lluís Barba

De divendres passat fins al proper 13 de juliol el Centre Cultural Torre Vella, de Salou, acull la mostra 'Travel to past', de l'artista multidisciplinari Lluís Barba. En aquesta exposició l'artista explica a través de l'apropiacionisme sarcàstic el perquè dels conflictes més arrelats a la societat actual, així com de l'alienació, l'aïllament, la globalització, el mestissatge, el consum massiu i la pèrdua d'identitat.

Barba treballa i desenvolupa tècniques tan diverses com la pintura, la fotografia, l'escultura o el videoart, a través de les quals, per mitjà de la reinterpretació i reestimulació d'obres del passat de mestres clàssics com el Bosch, Magritte o Bruegel, incorpora conceptualment i formalment una visió actual amb clares referències crítiques, sarcàstiques i provocadores quant a la societat contemporània i, en concret, quant als temes socials recents més controvertits. El treball artístic de Barba ha viatjat pels Estats Units, Europa, Amèrica Llatina, Canadà i Japó, entre d'altres indrets. L'obra d'aquest artista forma part de diverses col·leccions públiques i museus, com és el cas del MACBA o el Marugame Hirai, i a més ha estat molt ben acollida i valorada en diferents exposicions a ciutats com per exemple Londres, Nova York, Miami, Los Angeles, Toronto, Hong Kong, Buenos Aires i el Caire.

Una de les obres de la mostra: Sistine Chapel. Fragment 7. Adan Creation / AJ. SALOU

+info: https://www.salou.cat

diumenge, 16 de juny de 2019

La Universitat de Cervera es troba en obres de restauració d'urgència als patis

Dos patis interiors de la Universitat de Cervera estan en obres d'urgència de restauració: ho ha comunicat l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts de la setmana passada. Promoguts pel Departament de Cultura de la Generalitat, aquests treballs costen 48.400 euros aportats pel propi Incasòl, mitjançant els fons provinents dels convenis de transferències amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en el marc de l'1% cultural, i el Departament d'Educació. L'actuació es basa en un projecte de l'arquitecte Enric Solsona Piña i ha estat adjudicada a l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL, que l'executarà en un mes i mig.

Es restauraran les cornises i les
impostes lineals inferiors / INCASÒL
Les obres consistiran en la restauració de les cornises i les impostes lineals inferiors, situades en les façanes sobre l'alqueria dels porxos, dels patis de l'arxiu i de la biblioteca. Es retiraran els elements de pedra que han perdut la major part del material, així com els elements trencats o danyats per l'envelliment. Els trencaments parcials de la pedra de les impostes es restituiran amb morter de reposició tractat amb la coloració equivalent a la pedra de l'obra i tots els elements de pedra que conformen les impostes es rejuntaran amb morter de calç colorada, garantint, així, la consolidació dels carreus i l'estanquitat de l'aigua pluvial. La pedra de les cornises es restaurarà amb pedra de Torà i es faran empeltaments puntuals als trams enderrocats de la secció de la imposta. La Universitat de Cervera, bastida entre el 1718 i el 1740, és un imponent edifici de planta rectangular, amb torres prismàtiques als angles; està ubicat prop de l'antic call jueu de Cervera i és un monument declarat BCIN, Bé Cultural d'Interès Nacional.

+info: http://incasol.gencat.cat

dissabte, 15 de juny de 2019

L'Ajuntament de Barcelona ha editat una guia de comunicació inclusiva

Portada de la guia / AJ. BCN
Per tal de posar èmfasi en la importància d'una comunicació lliure d'estereotips i prejudicis i que sigui respectuosa amb tothom, l'Ajuntament de Barcelona ha editat i començat a distribuir la Guia de comunicació inclusiva: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Aquesta guia dóna recomanacions pel que fa a l'ús del llenguatge en abordar el racisme i els prejudicis ètnics i culturals, el gènere, les persones amb discapacitat i la salut mental. També tracta la comunicació amb imatges i la no verbal.

Aquestes recomanacions volen ser un material de referència i es faran arribar a diferents equipaments de la ciutat per tal de buscar la complicitat de la ciutadania i motivar-la a fer servir una comunicació més conscient i inclusiva, que respecti les persones i faciliti la convivència. També es distribuirà entre el propi personal municipal, a diferents edificis. La Guia de comunicació inclusiva, que s'ha treballat des de la Direcció de Comunicació i diverses àrees de l'Ajuntament de Barcelona, es donarà a conèixer a través d'una campanya via portal web i també a les xarxes socials amb l'etiqueta #BCNinclusiva. A banda, aquest document vol ser una ajuda per a les empreses que estan interessades per optar a la contractació pública municipal, ja que les noves clàusules dels plecs municipals fixen criteris de comunicació inclusiva. La primera edició impresa de la guia és de 62.000 unitats.

+info: http://ajuntament.barcelona.cat

divendres, 14 de juny de 2019

Formalitzat un conveni amb què es recuperarà la connectivitat del riu Ter a l'entorn de la Pilastra

Ajuntament de Girona i Consorci del Ter han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de recuperar la connectivitat del riu Ter a l'entorn de la resclosa de la Pilastra, ubicada a Montfullà: ho ha donat a conèixer el propi Ajuntament de Girona mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Aquesta actuació es considera necessària i imprescindible per a garantir un funcionament correcte i adequat de la sèquia Monar. La resclosa de la Pilastra té un problema de sedimentació i rebliment que cal resoldre per tal de garantir-ne la funcionalitat i, a més, suposa un obstacle important per al pas dels peixos riu avall: per aquest motiu, les actuacions que s'executaran preveuen realitzar un connector ictícola que permeti, facilitant-ne la propagació i la migració, el trànsit de les diferents espècies presents en aquest tram del riu Ter.

La resclosa de la Pilastra té un problema de
sedimentació i rebliment / AJUNTAMENT DE GIRONA
En el marc de l'acord, l'Ajuntament de Girona farà una aportació econòmica destinada a finançar part de les actuacions previstes, una quantitat que completarà una subvenció que l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ha atorgat al Consorci del Ter per a l'execució dels treballs. Per tal de garantir la funcionalitat d'aquest dispositiu, es repararan les comportes de la sèquia Monar, cosa que permetrà garantir els cabals necessaris per al pas de peixos en èpoques de cabals mínims i, al mateix temps, assegurarà una quantitat d'aigua suficient per al reg de les hortes de Santa Eugènia. L'execució de les actuacions de la proposta, que es troba inclosa dins l'espai de Xarxa Natura 2000 'Riberes del Baix Ter', la portarà a terme el Consorci del Ter. La zona on es fa l'actuació és l'illa de la Pilastra, un espai que gestiona el mateix Consorci del Ter gràcies a un conveni de custòdia. La sèquia Monar transcorre des de Montfullà fins al riu Onyar, passant per les deveses i les hortes de Salt i Santa Eugènia; actualment està dirigida per una comissió gestora de la qual formen part els ajuntaments de Girona, de Salt i de Bescanó.

+info: http://www.girona.cat

dijous, 13 de juny de 2019

El Termcat publica l'obra en línia 'Diccionari de sociologia', que conté més de 1.200 termes

Des del passat 8 de maig està publicat el Diccionari de sociologia, una obra en línia elaborada pel Termcat amb la col·laboració d'un extens equip d'especialistes. La publicació posa a l'abast dels usuaris més de 1.200 termes, que de fet són una selecció del conjunt d'entrades que han d'acabar configurant un Diccionari de sociologia més ampli i que, segons explicava el propi Termcat en una nota informativa que va emetre el mateix 8 de maig, estaria en curs d'elaboració.

Concretament, la versió publicada inclou terminologia com ara: 'hipermodernitat', de l'àrea temàtica de modernització i globalització; 'sobreproducció', d'economia i sistemes socioeconòmics; 'socialització primària', de socialització; 'conflicte de rols', d'institucionalització; 'nucli familiar', de família; 'precarietat laboral', de treball; 'moda', de lleure i consum; 'patrimoni cultural', de cultura i identitat; 'religió civil', de religió; 'gestió de conflictes', de conflicte, desigualtat i exclusió social; 'determinant de la salut', de cicles de vida i salut; o 'pobresa energètica', de polítiques socials i estat del benestar. Per a elaborar aquesta obra s'ha pres de punt de partida el Diccionari de sociologia que la Fundació Barcelona i el Termcat van publicar el 1992 i que tenia uns 400 articles.

'Hipermodernitat' és un dels termes consultables / TERMCAT

+info: http://www.termcat.cat

dimecres, 12 de juny de 2019

S'asfalta un solar utilitzat com a aparcament al Carrer Mallorca, a Rubí

Aquesta setmana l'Ajuntament de Rubí du a terme un seguit de treballs a diferents punts de la ciutat per a millorar la via pública i una de les actuacions més destacades és l'asfaltatge d'un solar al Carrer Mallorca i que ara ja s'utilitza com a aparcament. L'objectiu, segons remarca el consistori en una nota informativa que ha emès ahir, és millorar les condicions del paviment i redistribuir les diferents places d'estacionament, que són prop d'una quarantena, per tal de fer-les més operatives.

Plànol del projecte d'asfaltatge del solar del Carrer Mallorca / AJ. RUBÍ
Divendres ja es van iniciar els treballs per a la millora de l'esmentat solar, amb les tasques d'instal·lació d'enllumenat, i van continuar abans-d'ahir, aprofitant que era festiu local, quan es va dur a terme l'anivellament del sòl. Avui es faran els repassos pendents previs a l'asfaltatge, que tindrà lloc demà. Per últim, demà passat se senyalitzaran les places d'aparcament en semibateria. A més, a banda de l'entrada al solar que hi ha al Carrer Granada, per on els cotxes entren i surten actualment, també s'habilitarà un altre accés pel Carrer Alcañiz. Mentre durin els treballs en aquest solar, que està ubicat davant de l'Escola Teresa Altet, els vehicles no poden estacionar en aquest espai.

+info: https://www.rubi.cat

dimarts, 11 de juny de 2019

En obres per a millora de seguretat la travessera urbana de la BV1221 a Navarcles

La Diputació de Barcelona ha iniciat la setmana passada les obres de millora del drenatge de la Carretera BV1221 i la implementació d'un nou pas de vianants en el tram urbà que es correspon amb el Passeig Cervantes, de Navarcles. Els objectius de l'actuació són la millora de les condicions de seguretat del tram de via.

D'una banda, segons avançava la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat, aquesta seguretat es millorarà actuant pròpiament sobre el drenatge i, de l'altra, reduint la velocitat de circulació dels vehicles i millorant la permeabilitat de la travessera a l'alçada del PK34+300, on es detecta una necessitat de creuament, el qual no estaria encara resolt: les obres contemplen la millora dels embornals existents i la construcció de sis de nous, així com la implementació d'un nou pas de vianants a l'altura del PK 34,300 i una esquena d'ase per tal de reduir la velocitat dels vehicles en aquest punt. Durant l'actuació, que té un pressupost d'adjudicació de 20.842 euros i un termini d'execució de dos mesos i mig, es regularà el trànsit de vehicles amb pas alternatiu mitjançant personal només quan es requereixi.

Projecte de millora de la BV1221. Travessera urbana de Navarcles / DIBA

+info: https://www.diba.cat