dissabte, 24 de juny de 2017

Xavier Rull, professor de la URV, identifica un nou tipus de morfema: el confix

Portada del llibre en el qual Xavier Rull exposa
en què consisteix la confixació / PUBLICIA
La confixació és un procediment nou que s'ha configurat al llarg de la segona meitat del segle XX i que no pot considerar-se acronímia, ni composició, ni prefixació, encara que tingui elements en comú amb aquests procediments de formació de mots: la troballa l'ha feta l'investigador del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Xavier Rull, que l'ha publicada en el llibre Més enllà de l'acronímia: la confixació. Els confixos, una nova classe de morfemes en català. Aquest llibre ha estat publicat el mes passat per l'editorial alemanya Publicia. El volum recull els resultats de la recerca sobre aquest aspecte de la llengua catalana, si bé l'autor també apunta que aquest tipus de morfema es troba en altres llengües, com l'anglès, el francès, l'espanyol, el portuguès o l'italià. La descoberta de Rull permetrà, segons una nota informativa que la pròpia URV ha difós abans-d'ahir, avançar en l'estudi de la formació de paraules, ja que, fins ara, els mots creats amb aquests morfemes es classificaven en altres mètodes.

L'obra és fruit d'anys de recerca en el si de l'Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús (ERLEU) del Departament de Filologia Catalana de la URV. Com a exemples d'allò en què consisteix un confix, segons la referida nota informativa, a la ciutat de Girona hi ha empreses, entitats i altres iniciatives que s'anomenen amb 'gir(o)' (Girocentre, la girocleta, girobòtica, Giropark, Girotec, girmoto, Mercagiro, Reprogir…); també hi ha organismes, dominis d'Internet i plans d'actuació relatius a Catalunya que s'anomenen amb 'cat' (Meteocat, Gencat, Inuncat, Termcat, Idescat, C@tnord, Xanascat…). Els lingüistes han anomenat històricament aquestes paraules mots creuats o acrònims (en anglès 'blend words' o 'portmanteau words'). Tanmateix, quan hi ha tantes paraules creades així, ja no són mots creuats, sinó que ens trobem davant d'un procediment neològic específic i regular. Aquest procediment consisteix a ajuntar peces lèxiques breus referides a un concepte concret: són els confixos, un nou tipus de morfema. Així, 'gir(o)' és un confix que es refereix a la ciutat de Girona, 'cat' a Catalunya, i com a alguns exemples més: 'and' a Andorra, 'bal' a les Balears, 'barna' a Barcelona, 'ital' a Itàlia, 'met' a la meteorologia o al metall, 'sat' a un satèl·lit, 'merc(a)' a un mercat, 'gest' a la gestió i les gestories, 'tec' a la tecnologia, 'alu(m)' a l'alumini, 'dent(i)' a les dents, 'coop' a les cooperatives, 'sex' a sexe, 'paq' a paqueteria.

+info: http://www.urv.cat

divendres, 23 de juny de 2017

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès executa accions de prevenció d'incendis forestals

Donades les altes temperatures i d'altres condicionants necessaris perquè es generin fàcilment incendis forestals, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està duent a terme diverses actuacions per tal de prevenir-los, segons ha anunciat abans-d'ahir mitjançant una nota informativa. Durant les darreres setmanes, des del Servei municipal de Medi Ambient s'han executat els treballs de desbrossada a 15 hectàrees de franges de protecció, zones verdes i parcel·les municipals per tal d'evitar el creixement d'herba seca i prevenir la propagació de cap tipus de foc. També s'han desbrossat les franges de protecció de les Fonts, Vallsuau, Sant Quirze Parc i Can Llobateres, amb una superfície total de 7 hectàrees, així com les zones verdes del Castellet i els torrents de la Font del Pont, Can Barra i los Rosales, amb una superfície de 8 hectàrees. Els treballs han estat executats per l'empresa Talher, contractada per l'Ajuntament especialment per tal de garantir la correcta situació d'aquests espais abans de l'inici del període d'alt risc d'incendis del 15 de juny al 15 de setembre.

Conreu municipal a Can Llobateres, conegut com Feixes de
Can Samuntà, executat durant la primavera per tal de 
prevenir la propagació d'incendis / AJ. ST. QUIRZE
El consistori també ha dut a terme, dimarts, tasques de desbrossament a la zona del Bosquet, ubicada a la Ronda d'Arrahona, molt a prop del Poliesportiu: la intervenció respon a l'existència de vegetal massa frondós i sec que podria propiciar incendis; les elevades temperatures de les darreres setmanes, sumades a les poques pluges, augmenten els riscos. L'actuació es complementa amb un altre desbrossament que s'iniciava abans-d'ahir al voltant de la Masia Can Feliu, un espai on les herbes han crescut de manera considerable i són especialment abundants. De fet, dijous de la setmana passada cremava una zona propera al Parc de la Betzuca que, malgrat controlar-se ràpidament, va constatar la necessitat de fer desbrossaments. D'altra banda, durant els darrers mesos, l'Ajuntament, en conveni amb els pagesos de Sant Quirze, ha treballat en la recuperació de 10 solars i parcel·les buides de propietat municipal, situades a Can Llobateres, el Castellet, Can Canals i Can Llobet, per tal d'utilitzar-les provisionalment com a cultiu agrícola mentre no s'urbanitzin: aquestes actuacions sumen una superfície total de 14 hectàrees i han permès netejar de residus i desbrossar la superfície de les parcel·les, de forma que també s'ha contribuït a la reducció dels riscos ambientals i, en particular, els riscos d'incendis.

+info: http://www.santquirzevalles.cat

dijous, 22 de juny de 2017

El Síndic de Greuges considera els Jardins de la Rambla de Sants, a Barcelona, mal dissenyats

Els Jardins de la Rambla de Sants /
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Pel que fa a les a les recomanacions que el Síndic de Greuges va fer a principis del passat mes d'abril a l'Ajuntament de Barcelona en relació als Jardins de la Rambla de Sants, l'ens encarregat d'atendre queixes relatives al funcionament de l'Administració de la Generalitat i de l'àmbit local català resta a l'espera de resposta, segons ha comunicat en una nota informativa d'ahir. Davant del fet que s'han queixat veïns quant a la vulneració i pèrdua de la intimitat a causa del corredor aeri que es va inaugurar l'agost de l'any passat, s'ha optat per instal·lar una jardinera amb una plantació de buguenvíl·lies, que arribarà a formar una pantalla vegetal densa per a protegir els balcons més propers als Jardins. El Síndic desconeix l'opinió de les persones afectades envers aquesta solució o quines són les mesures que ells podrien considerar adequades i suficients per tal de garantir la seva intimitat i alhora no perdre llum ni vistes, però considera que es requereixen actuacions més severes per part de l'Administració i, fins i tot, un altre plantejament del disseny i l'ordenació actual.

Concretament, el propi síndic, Rafael Ribó, critica que ni en la fase d'execució de les obres ni en la fase de disseny de la rambla no sembla que s'hagués tingut en consideració la situació existent per tal d'evitar la problemàtica actual de vulneració i pèrdua de la intimitat de les persones i els domicilis. D'ençà de la inauguració, els veïns dels carrers de Burgos i d'Antoni de Capmany van iniciar protestes, es detalla des del Síndic, que ara per ara, ha reclamat mesures immediates amb l'objectiu precisament de garantir la intimitat i la seguretat dels veïns afectats. Ribó considera, de fet, que aquests són uns drets que en alguns habitatges són vulnerats de manera flagrant; i en altres casos, es produeix una pèrdua de la intimitat als domicilis, en diferents graus en funció de la distància entre la Rambla i els habitatges. El corredor aeri en qüestió cobreix les vies del tren i es va dur a terme per tal d'urbanitzar els accessos a l'Estació de Sants. En total, la construcció d'aquests nous Jardins va tenir un import de licitació de 22.230.951,20 euros.

Tot i la pantalla vegetal que s'hi vol formar, l'actual disseny dels Jardins de la Rambla de Sants, remarca Ribó, vulnera la intimitat i la seguretat en algunes vivendes properes, i en altres casos, hi ha pèrdua d'intimitat als domicilis en diferents graus, en funció de la distància entre la Rambla i els habitatges / SÍNDIC DE GREUGES

+info: http://www.sindic.cat

dimecres, 21 de juny de 2017

Comencen els treballs per a la restauració ambiental de la finca de Cala Morisca, a Salou

L'Ajuntament de Salou, segons ha anunciat mitjançant una nota informativa difosa ahir, ha iniciat la restauració ambiental de la finca municipal situada a Cala Morisca: l'objectiu final és la recuperació de la funcionalitat ecològica i ambiental de la façana litoral d'aquesta part de Cap Salou, com a paisatge de transició entre el mar i els habitatges de l'interior. La voluntat municipal és restaurar la finca a nivell paisatgístic per integrar-la amb el Camí de Ronda i per al seu ús públic com a parc urbà, difonent alhora els seus valors naturals amb finalitats d'educació ambiental i lleure. Una primera fase que s'està duent a terme i que finalitzarà a meitats de juliol consisteix en l'eliminació d'una part important de la vegetació, fonamentalment aquelles espècies invasores d'aquest enclavament al costat de Cala Crancs. Aquests treballs els du a terme l'Associació Aurora, un cop enderrocades les edificacions del conegut xalet de l'advocat Pedrol Rius. Ahir mateix, en una visita a la zona, l'alcalde, Pere Granados, i el regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut, es mostraven molt satisfets per com està quedant l'espai.

Els treballs d'aquesta primera fase es dividiran en tres zones, agafant també els desnivells i tota la façana marítima de la finca. Degut al fort pendent i a la necessitat de treballar en condicions segures, en aquesta zona l'esforç es centrarà en l'eliminació d'espècies invasores; també s'ha actuat en una franja a banda i banda del camí principal i el perímetre de la zona edificada on s'han retirat palmeres i altres arbres en mal estat, juntament amb l'eliminació de plantes tapissants; i, finalment també s'ha procedit a aclarir matoll de baixa intensitat i eliminar les grans extensions d'herbes Senecio i altres exòtiques. La segona fase seria l'adequació paisatgística i renaturalització de la finca amb espècies pròpies de la màquia litoral, uns treballs que es duran a terme, un cop finalitzada aquesta primera part i que permetran la visita oberta al públic de cara a meitats de juliol, amb una barana preventiva. Durant els mesos d'agost i setembre es duran a terme els treballs d'adequació de l'espai. Les tasques es duen a terme amb una brigada del Centre Especial de Treball (CET) de l'Associació Aurora, entitat ubicada al barri de Sant Salvador, a Tarragona, i que té per finalitat principal la integració de persones afectades de malaltia mental.

Tasques de la brigada del CET de l'Associació Aurora a la finca, en una imatge facilitada ahir / AJ. SALOU

+info: http://www.salou.cat

dimarts, 20 de juny de 2017

Aviat estarà enllestit el cartell del XXVII Festival Internacional de Blues de Cerdanyola

La il·lustració de Joan Vizcarra. A la part inferior
esquerra, Ray Charles; a la part inferior dreta John Lee
Hoocker; a sobre d'aquests dos, B.B. King; i a dalt de
tot, Louis Armstrong / BLUESDECERDANYOLA.COM
D'aquí a poc temps estarà acabat de dissenyar el cartell del XXVII Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, així com la programació artística del certamen: ho ha anunciat l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès mitjançant una nota informativa que ha difós ahir. El cartell estarà basat en una imatge creada per Joan Vizcarra, il·lustrador especialment conegut per la seva vessant de caricaturista a publicacions. La il·lustració de Vizcarra ret homenatge a quatre dels grans mites de la música negra: Ray Charles, B.B. King, John Lee Hoocker i Louis Armstrong. El Festival l'organitza el propi consistori amb la Comissió del Blues, participada per veïns i veïnes especialistes en la música negra.

El Festival Internacional de Blues de Cerdanyola va tenir la seva primera edició el 1988 a partir d'una idea que va sorgir a Cerdanyola Ràdio després d'organitzar un gran concert per tal de celebrar el seu 5è aniversari. Després de 29 anys i 26 edicions, enguany els objectius del certamen, segons remarca l'Ajuntament a la referida nota, passen per la consolidació de la marca 'Blues de Cerdanyola' com a espai musical de prestigi nacional i internacional; l'ús de nous espais de la ciutat com a escenari de concerts; la integració i dinamització de la xarxa de bars i espais musicals de la ciutat com a agents programadors; la projecció de la ciutat com a municipi del blues; i la reafirmació d'un teixit associatiu potent al voltant de l'activitat musical.

+info: http://www.cerdanyola.cat

dilluns, 19 de juny de 2017

Un concert de música de Bach festivarà els 20 anys de la Biblioteca d'Humanitats de la UAB

Amb motiu dels 20 anys de la Biblioteca d'Humanitats de la Universitat Autònoma de Barceloba (UAB), hi tindrà lloc demà passat un concert d'obres de Johann Sebastian Bach per a violí sol que interpretarà Josep Lluís Puig Bartolomé, qui actua amb un violí Guarneri de 1740. El concert està programat a les 12.30h, a la Sala de Revistes, i a més aprofita que precisament demà passat és el Dia Internacional de la Música. En els darrers anys la Biblioteca d'Humanitats ha rebut nombroses donacions de grans biblioteques personals i ha enriquit les seves col·leccions amb llegats d'arxius d'escriptors i acadèmics com Pere Calders, Rafael Tasis, Francesc Rico, Jordi Castellanos i Enric Lluch. També du endavant el projecte de digitalització de l'arxiu de la Societat del Gran Teatre del Liceu. La biblioteca dóna suport actiu a l'activitat dels grups de recerca de les diferents facultats col·laborant en la creació i manteniment de bases de dades especialitzades com la Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic.

L'equipament universitari, que inclou una Cartoteca General, té una superfície de 8.600 metres quadrats distribuïts en dos edificis, disposa de vora mig milió de volums i 1.099 punts de lectura. La Biblioteca d'Humanitats dóna suport a la docència i investigació que s'imparteix a les facultats de Ciències de l'Educació, de Filosofia i Lletres, de Psicologia i de Traducció i Interpretació. Les àrees temàtiques que abasta són, doncs, molt àmplies, alhora que moltes d'elles poden ser de gran especialitat. Té col·leccions especials, aquelles que reuneixen alguna característica que en fa destacable la seva difusió, com ara la Col·lecció Asiàtica (fons majoritàriament destinat als estudis de traducció i interpretació escrits en aquests idiomes, o bé que estudien aquestes àrees d'influència). Té una selecció de referència: conjunt de diccionaris de llengua, o de traducció i d'enciclopèdies generals, de lliure accés i situada a cada una de les plantes de l'Edifici L. Compta amb una col·lecció-reserva de documents editats des dels inicis de segle XIX fins a l'actualitat, que per la seva vàlua han de ser preservats amb unes condicions de consulta i mediambientals molt específiques.

Vídeo descriptiu de la biblioteca / UAB

+info: http://www.uab.cat

diumenge, 18 de juny de 2017

Barcelona no col·labora en el 53 RallyRACC

La 53a edició del RallyRACC, que està programada del 5 al 8 d'octubre, tindrà un itinerari, presentat abans-d'ahir a la seu de la Diputació de Tarragona, d'un total de 1.289,43 quilòmetres de recorregut (dels quals 312,02 seran de velocitat) distribuïts en 19 trams cronometrats, 10 d’ells diferents dels quals 5 seran nous. El president del RACC, Josep Mateu, en intervenir a la presentació de l'itinerari ha afirmat: "El Campionat del Món és la màxima expressió de l’automobilisme de carretera i exigeix per part del RACC establir un operatiu colossal, que seguirà al seu gran nivell aquesta temporada". Però després de cinc anys de col·laboració de Barcelona (dues com a punt de sortida del ral·li i altres tres com a seu d'una superespecial a Montjuïc) el RallyRACC d'enguany 2017 no estarà a la capital catalana, arran d'una decisió presa pel consistori barceloní a partir de les demandes del districte de Sants-Montjuïc i en relació a la qual cosa Mateu ha comentat: "La negativa de l'Ajuntament de Barcelona al fet que el ral·li torni a Montjuïc afecta a la repercussió i imatge mundial del ral·li, de la ciutat i del país".

Aquesta serà la tretzena edició consecutiva que el ral·li està centrat a l'àrea Salou-PortAventura World-Costa Daurada i per vuitè any seguit el RallyRACC comptarà amb un recorregut mixt terra-asfalt, una primera etapa que mantindrà el seu itinerari pràcticament igual al de l'any passat atès que es vol seguir explotant una estructura que s'ha mostrat equilibrada però difícil: tot això distingeix la prova catalana per ser realment complicada en l'aspecte esportiu, remarquen des de l'organització. A banda d'aquesta primera etapa mixta, els pilots habituals al RallyRACC no afrontaran de cap manera un itinerari conegut, ja que els 7 trams d'asfalt incorporen novetats en la seva configuració, ja sigui perquè es fan en sentit contrari o per haver estat trams cronometrats fa alguns anys. I un d'aquests trams serà completament inèdit: Savallà (Rauric-Conesa). A la presentació, en definitiva, s'ha posat de manifest que aconseguir un bon ritme de cursa seguirà sent essencial per tal de batallar per les posicions davanteres o d'alguna de les categories, la qual cosa conforma un ral·li selectiu i en absolut previsible. L'acte d'abans-d'ahir ha comptat també amb el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; l'alcalde de Salou, Pere Granados; el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer; i el director de l'Àrea Esportiva del RACC, Aman Barfull.

Mapa complet de l'itinerari 53 RallyRACC / RACC

D'esquerra a dreta: el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa; el president del RACC, Josep Mateu; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; l'alcalde de Salou, Pere Granados; el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer; i el director de l'Àrea Esportiva del RACC, Aman Barfull. Abans-d'ahir a la Diputació de Tarragona, amb motiu de la presentació de l'itinerari / RACC

+info: http://www.rallyracc.com