diumenge, 21 d’abril de 2019

L'ICEH català ha tornat a disminuir un 0,2% en el darrer registre de l'evolució trimestral

Variació percentual trimestral de l'ICEH el 2n trimestre
d'enguany: total i per sectors / IDESCAT; INE
Mentre que en el conjunt de l'Estat l'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat, l'ICEH, ha augmentat un 0,3% en el segon trimestre d'enguany respecte del primer trimestre també d'enguany, a Catalunya ha disminuït un 0,2%: ho ha comunicat l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès divendres de la setmana passada. Aquesta disminució a Catalunya, que és de la mateixa intensitat que la ja registrada el trimestre anterior en relació a la qual cosa va informar TITULARS.CAT (bloc del 18/01/2019), s'explica per la davallada de la confiança empresarial del comerç, un ‑3,5%, i de la construcció, un -1,7%. En canvi, es produeix una millora de la confiança en els sectors de la indústria, un 2,7%, i l'hostaleria i transport, un 0,2%, mentre que en la resta de serveis es manté estable.

S'observa, per grandària d'establiment, una millora de la confiança dels establiments de 200 a 999 assalariats, un 2,1%, seguits dels de 1.000 o més assalariats, un 1,5%, i dels de menys de 10 assalariats, un 0,1%. En canvi, els establiments de 10 a 49 assalariats i de 50 a 199 assalariats mostren una disminució de la confiança empresarial, en concret, ‑1,4 i -1,2% respectivament. Les demarcacions de les cambres de comerç de Tarragona i de la Cambra de Barcelona mostren un empitjorament de la confiança empresarial, registrant un -2,1% i un -0,6%, respectivament; d'altra banda, hi ha una millora de la confiança empresarial a les cambres de Girona, en un 1,1%, i a la resta de cambres de Barcelona, en un 0,6%, mentre que les cambres de Lleida es mantenen estables. Comparat amb el mateix trimestre de l'any anterior, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'ICEH català disminueix un 2,1%: la confiança empresarial empitjora a tots els sectors, encapçalats pel comerç, que registra un -4,1%, i la indústria, un -3,9%.

+info: https://www.idescat.cat

dissabte, 20 d’abril de 2019

Un atac de l'ós Goiat activa la segona fase del respectiu protocol d'intervenció

Diumenge passat a la matinada, en concret a les 02.00h, l'ós Goiat va depredar un poltre de pocs dies d'edat al municipi d'Arres, a la Vall d'Aran: és el primer atac a bestiar que Goiat ha realitzat després d'acabar el període d'hibernació, també a Arres. Aquest atac ha fet activar la segona fase del vigent protocol d'intervenció amb óssos al Pirineu, aprovat pel Ministeri per a la Transició Ecològica.

Poltre depredat per Goiat la matinada del
14 d'abril / CONSELH GENERAU D'ARAN
Segons aquest protocol, aprovat també per la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d'Aran, i els governs d'Aragó i de Navarra, cal realitzar diverses intervencions de condicionament aversiu amb l'exemplar per a tractar de canviar-li els hàbits. Aquestes actuacions consisteixen en un conjunt de tècniques que inclouen l'ús de pirotècnia, bales de fogueig, bales de cautxú, etcètera, que cal aplicar quan l'animal està realitzant la conducta inadequada. Si mitjançant aquestes mesures no s'aconsegueix el propòsit perseguit, s'elevarà al grup de treball previst al protocol per tal que valori si cal extreure'l del medi.

Goiat després de canviar-li el collar la tardor passada / CONSELH GENERAU D'ARAN

+info: https://www.conselharan.org

divendres, 19 d’abril de 2019

Jornada de portes obertes el divendres vinent a l'Escola Municipal de Música Pere Burés, a Rubí

L'Escola Municipal de Música Pere Burés, de Rubí, obrirà les portes a la ciutadania el divendres 26 d'abril per a mostrar les seves instal·lacions de l'Escardívol i l'oferta formativa que s'hi imparteix: ho ha comunicat l'Ajuntament de Rubí mitjançant una nota informativa que abans-d'ahir ha emès. La jornada començarà a les 18.15h amb una breu presentació, després de la qual s'atendran les consultes dels visitants i se'ls conduirà en grups pels espais del centre, on podran presenciar les activitats que s'hi estiguin fent, com assajos d'orquestra, classes d'instrument, assajos de corals, etcètera.

Una de les aules de l'Escola Municipal de Música
Pere Burés / AJUNTAMENT DE RUBÍ; CÉSAR FONT
És amb vista a la preinscripció per al curs 2019-2020 que es du a terme aquesta jornada de portes obertes. Les persones que no puguin assistir-hi aquell dia també tenen la possibilitat d'adreçar-se a la secretaria de l'escola en horari de matí o tarda per tal de sol·licitar informació. La preinscripció es realitzarà durant la segona quinzena del mes que ve. El curs 2019-2020 serà el primer en què s'aplicaran de manera íntegra els nous preus de l'Escola Municipal de Música Pere Burés, que comporten una baixada generalitzada en els ensenyaments formals: la modificació d'aquestes tarifes, juntament amb una reordenació de l'oferta formativa, té com a finalitat fer d'aquesta escola un servei públic més inclusiu i accessible.

+info: https://www.rubi.cat

dijous, 18 d’abril de 2019

Definit el projecte amb què millorar la BV5122 a Fogars de la Selva

L'Ajuntament de Fogars de la Selva ha rebut de la Diputació de Barcelona el projecte de millora dels accessos a la zona esportiva i al propi consistori des de la Carretera BV5122, de Tordera a Hostalric: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. L'obra té un pressupost d'1,2 milions d'euros i un termini d'execució de vuit mesos.

Amb aquest projecte l'objectiu és garantir les condicions de seguretat d'aquest tram de la carretera, tant les actuals com de futur, ja que en aquest punt es preveuen alguns desenvolupaments urbanístics que podrien fer que les condicions de seguretat d'aquesta intersecció empitjoressin. En la intervenció definida per la Diputació de Barcelona es reordenen els accessos actuals i futurs des de la carretera mitjançant la construcció d'una rotonda i el tancament de la rotonda partida que hi ha actualment. Així mateix, es millora el drenatge transversal i també es reordena la urbanització de la zona, incloent parades de bus i enllumenat, així com l'enjardinament del conjunt.

En la intervenció proposada es reordenen els accessos actuals i futurs des de la carretera mitjançant la construcció d'una rotonda i el tancament de la rotonda partida que hi ha actualment / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 17 d’abril de 2019

L'Incasòl ha venut la Parcel·la 1 de Campllong III Polígon II, de Balaguer

Aluviper 2002 ha comprat a l'Institut Català del Sòl (Incasòl) la Parcel·la 1 del sector d'activitats econòmiques Campllong III Polígon II, de Balaguer: ho ha donat a conèixer el mateix Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns de la setmana passada. La parcel.la, de tipologia aïllada, té una superfície de 5.458,7 m² i un preu de venda de 294.769,8 euros més l'IVA.

Es tracta de la tercera parcel·la del sector Campllong que adquireix la referida empresa. Aluviper 2002 SL es dedica a la producció de sistemes de vidre i alumini amb una àmplia gamma de productes d'alta qualitat en tancaments interiors i exteriors i en solucions de façanes. En el moment de difondre's la referida nota informativa i tal i com s'indica a la mateixa, resten en venda dues parcel·les de Campllong III Polígon II. Aquest sector està situat al llarg de la carretera C1313 de Lleida a Puigcerdà, al costat de les anteriors actuacions industrials promogudes per l'Incasòl, i consolida a Balaguer el teixit urbà d'ús industrial.

Ubicació de la Parcel·la 1 de Campllong III Polígon II, de Balaguer / INCASÒL

+info: http://incasol.gencat.cat

dimarts, 16 d’abril de 2019

L'exposició 'Objectes inanimats', de la fotògrafa Maria Gràcia de la Hoz, al Palau Bofarull

Una de les natures mortes que es poden veure a l'exposició / DIPTA
"Un veritable regal per a la vista": així defineix la crítica d'art Raquel Medina l'obra de la fotògrafa Maria Gràcia de la Hoz, que des del passat dimecres fins el 25 de maig, s'obre al públic a Reus, al Palau Bofarull de la Diputació de Tarragona. La mostra, titulada 'Objectes inanimats', inclou coloristes fotografies de natures mortes i altres objectes inanimats que, no obstant això, cobren vida davant dels ulls de l'espectador.

Gràcia de la Hoz es va iniciar en la fotografia a l'Agrupació Fotogràfica Reus. El 2014, la Federació Internacional de l'Art Fotogràfic, la FIAP, li va atorgar el màxim reconeixement de l'entitat: el títol de Mestra FIAP, cosa que la va convertir en la primera dona de l'Estat a obtenir-lo. És membre d'honor de la Federació Catalana de Fotografia i ha guanyat nombrosos premis nacionals i internacionals.

+info: http://www.dipta.cat

dilluns, 15 d’abril de 2019

El CAATEEB acull a Granollers un debat sobre habitatge i urbanisme

Dolors Castellà, en la seva intervenció
al debat / CC VALLÈS ORIENTAL
La Delegació del Vallès Oriental del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, el CAATEEB, a Granollers, ha acollit dimecres passat al migdia el 'Debat sobre habitatge i urbanisme: passat, present i futur'. Aquest acte s'ha dut a terme amb motiu de la publicació del llibre La Llei del Dret a l'Habitatge a Catalunya. Deu anys de vigència. Balanç i Futur, obra coordinada entre l'Institut de Recerca TransJus, de la Universitat de Barcelona, i l'Observatori DESC.

Ha moderat el debat Laura Fusté, arquitecta tècnica i llicenciada en dret, responsable de l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental. En aquest debat han intervingut David Ricart, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental; Dolors Castellà, consellera d'Habitatge del mateix Consell Comarcal; Julio Ponce, director de l'Institut de Recerca TransJus, de la UB; Irene Escorihuela, directora de l'Observatori DESC; i Aleix Canals, advocat, llicenciat en dret i màster en dret immobiliari, urbanístic i de l'edificació.

Julio Ponce, en la seva intervenció al debat /
CC VALLÈS ORIENTAL
Aleix Canals, en la seva intervenció al debat /
CC VALLÈS ORIENTAL

+info: http://www.vallesoriental.cat