dimarts, 20 de novembre de 2018

Amb el PAM 2018 la Diputació de Tarragona ha concedit prop de 22 milions d'euros

Enguany la Diputació de Tarragona ha destinat 21.858.953,26 euros a un total de 190 ens locals, entre municipis i entitats descentralitzades, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre mitjançant el Pla d'Acció Municipal, el PAM, 2018: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 6. Del conjunt d'ajuts concedits, els ajuntaments destinaran més de 15 milions d'euros, el 70,27% de l'import total, a realitzar inversions i la resta, 6 milions d'euros, a sufragar despesa corrent i al manteniment de llocs de secretaria i intervenció.

La meitat de la dotació del PAM 2018 destinada a inversions, 7,8 milions d'euros, està servint per tal de millorar vies públiques i accessos als nuclis de població. Les altres actuacions més habituals que realitzen els ajuntaments amb el suport del PAM 2018 són inversions a instal·lacions esportives, amb una despesa total de 2,6 milions d'euros; equipaments socials, culturals i turístics, amb 1,9 milions d'euros; i millores a l'enllumenat públic, amb 916.787,24 euros. Els ajuts del PAM 2018 formen part dels més de 80 milions d'euros que la Diputació de Tarragona destina a aquest objectiu al llarg del període 2017-2020.

Publicació oficial de l'aprovació de les bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona / DIPTA

+info: http://www.dipta.cat

dilluns, 19 de novembre de 2018

Per al 2019 Castellbisbal congela impostos i taxes

Es destinen 493.336 euros més a l'actual pressupost d'inversions


Al Ple ordinari que l'Ajuntament de Castellbisbal ha celebrat el passat dia 29 s'ha acordat congelar la totalitat d'impostos i taxes del 2019, de manera que l'any vinent els imports que pagaran tant els ciutadans com les empreses seran els mateixos que enguany. Com a novetat, les ordenances fiscals de l'any que ve incorporen una bonificació del 95% en l'Impost de Construcció i Obres, l'ICIO, per als casos de reconstrucció o rehabilitació de naus industrials en desús.

D'altra banda, al mateix ple i com a un dels punts previs al dels impostos i les taxes segons l'ordre del dia, l'Ajuntament de Castellbisbal ha abordat la modificació del pressupost d'inversions d'enguany i ha decidit al respecte afegir 493.336 euros que permetran finançar diferents iniciatives i projectes: d'aquest total addicional, la major part, 318.150 euros, seran per a la reforma del paviment dels vestidors i de les dutxes de l'Illa Esportiva. Si bé el consistori ja havia fet una reserva de diners per a dur a terme aquestes millores, després de fer-ne un estudi en profunditat s'ha optat per una reforma més completa per a l'adaptació a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat; s'espera que el resultat d'aquesta reforma pugui perdurar entre 10 i 15 anys.

El pressupost d'inversions d'enguany, al qual el consistori ha afegit 493.336 euros / AJ. CASTELLBISBAL

+info: http://www.castellbisbal.cat

diumenge, 18 de novembre de 2018

Reus adopta una solució tecnològica que integra servei de cita prèvia i de gestió de cues

L'objectiu municipal és tendir a fer de la cita prèvia la via preferent d'atenció a la ciutadania


Sistema de gestió de cues a l'OME (Oficina Municipal
d'Escolarització) de Reus: pantalla d'ordre de torns / AJ. REUS
Per tal de reduir al màxim el temps d'espera dels usuaris, l'Ajuntament de Reus posa en marxa aquest novembre el nou sistema de gestió de cues de les oficines municipals d'atenció a la ciutadania: ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. La cita prèvia és el sistema telemàtic que la ciutadania té a la seva disposició per tal de demanar hora per a rebre atenció a les diferents oficines municipals i sense haver de fer cua, però amb el nou sistema és també possible realitzar el seguiment en directe de la cua d'espera i preveure així quan es rebrà atenció: aquest seguiment es podrà fer tant dins com fora de l'oficina municipal, a través d'una aplicació per a dispositius mòbils o via web. Una de les principals millores que s'ha introduït amb la nova tecnologia és la integració entre els dos serveis: el de cita prèvia i el de gestió de cues; integració que té per objectiu garantir la prioritat en l'atenció a aquells usuaris que ha demanat la visita amb antelació.

Sistema de gestió de cues a l'OME (Oficina Municipal
d'Escolarització) de Reus: pantalla de selecció d'opcions / AJ. REUS
La sol·licitud de la cita prèvia per Internet permet a la ciutadania descarregar un codi QR als dispositius mòbils i que facilita tant la identificació com l'atenció presencial, quan l'usuari ja és a les oficines municipals. La cita prèvia es pot demanar al web municipal o per telèfon al 977 010 010, tot i que des del consistori es recomana la via telemàtica per ser un recurs més àgil i sense espera. En aquest sentit el nou sistema fa encara més fàcil realitzar les sol·licituds per la via telemàtica i, entre altres avantatges, també permet la recollida d'enquestes telemàtiques quant a la satisfacció dels usuaris. L'objectiu municipal és tendir a fer de la cita prèvia la via preferent per a atendre la ciutadania, ja que evita temps d'espera als usuaris i millora la gestió per part de l'administració municipal. A Reus l'any passat el volum de cites prèvies va ser de 18.455, amb una mitjana de 1.538 cites mensuals i amb el nou sistema la finalitat és que la cita prèvia representi l'any que ve entre el 60 i el 70% de les atencions. La posada en marxa del nou servei a les oficines municipals d'atenció a la ciutadania es farà de manera progressiva per tal de detectar possibles incidències i reduir al màxim les molèsties a la ciutadania. Fins ara, les oficines municipals d'atenció ciutadana ja disposaven de sistemes de gestió de cues, però la solució havia quedat obsoleta, tant funcionalment com tecnològicament. La millora que s'ha implantat optimitza, unifica i fa més eficient la prestació dels serveis. El projecte també ha permès renovar, a les diferents oficines d'atenció, els dispensadors de tiquets i pantalles informatives de les sales d'espera per a la gestió de torns. El contracte de subministrament i instal·lació del nou sistema de gestió de cues mitjançant dispensadors de tiquets i del sistema de cita prèvia per als diferents centres i serveis d'atenció al ciutadà va ser adjudicat a l'empresa Aplicacions Multimèdia Interactives SL per un import de 39.446 euros, amb IVA, i inclou el subministrament de tots els nous equips, instal·lació, configuració i el manteniment durant 4 anys.

+info: http://www.reus.cat

dissabte, 17 de novembre de 2018

Fins a més de 150 mm d'aigua de pluja entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental

Estimació de la precipitació acumulada, en mm, del 14 al 16
de novembre d'enguany, fins a les 08.00h / METEOCAT
El darrer important episodi de pluja a Catalunya ha deixat acumulacions de més de 100 mm en poques hores a diversos sectors litorals i prelitorals, segons una nota informativa que el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès ahir. Els xàfecs van començar el passat dimecres al vespre al Baix Empordà, però gran part de la precipitació va caure al llarg del dia següent, afectant àmpliament, però de manera irregular, les comarques litorals i prelitorals, zones on a més precisament dijous molts dels xàfecs van anar acompanyats de tempesta. El màxim de pluja de dijous es va concentrar entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, arribant a recollir-se fins a més de 150 mm en alguns punts, sobretot al llarg del matí i durant les hores centrals del dia.

A l'Observatori Fabra, que està situat a la Serra de Collserola i a 411 m d'altitud, s'han recollit 141 mm de pluja, gairebé tots, en concret 140,7, durant el passat dijous. Cal retrocedir més de 30 anys, fins al 4 d'octubre de 1987, per a trobar un dia més plujós en aquest punt de Barcelona: en aquella ocasió es van recollir 144,1 mm al llarg del dia i un total de 326,5 mm en 6 dies, un episodi excepcional. Tornant als xàfecs del darrer episodi important a Catalunya i sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, la pluja acumulada també ha superat els 100 mm a diversos sectors de Barcelona ciutat, si bé en aquesta ocasió el mínim de pluja s'ha localitzat a l'extrem sud, a la zona portuària, que entre agost i octubre va rebre diversos aiguats més rellevants. A l'interior la pluja ha estat molt menys abundant i ni tan sols ha arribat a l'àrea occidental del Pirineu, en una distribució típica d'aiguats de tardor a la Mediterrània.

+info: http://www.meteo.cat

divendres, 16 de novembre de 2018

Adjudicades les obres amb què la Plaça Indíbil i Mandoni, a Sabadell, quedarà ampliada

La Junta de Govern Local de Sabadell ha adjudicat el contracte d'obres per a dur a terme el projecte de rehabilitació de la Plaça Indíbil i Mandoni a Infraestructures, Serveis i Obres del Vallès SL, per un import de 159.986,34 euros: ho ha comunicat el propi Ajuntament de Sabadell mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Es preveu que les obres, que afecten una superfície de 1.595 m², podran començar el proper mes de gener i duraran quatre mesos. L'actuació té previst millorar la mobilitat al barri sabadellenc de l'Eixample, ampliant l'espai públic disponible de la referida plaça i millorant la mobilitat dels vianants.

Així doncs, el Carrer de Buxeda, entre el Carrer de Sant Sebastià i el Carrer de Ferrer de Blanes, passarà a ser un espai de prioritat dels vianants, ja que quedarà incorporat definitivament a la plaça. Aquestes obres, sempre segons l'esmentada nota de l'Ajuntament de Sabadell, consolida el canvi fet provisionalment el desembre passat i que permet que només puguin accedir-hi els vehicles que hi tenen un gual i els serveis d'emergència. Així, en aquest tram del Carrer de Buxeda hi haurà una vorera de 3 m feta amb paviment de formigó, 3 m de vial al mateix nivell i fet amb paviment asfàltic, així com 4,2 m d'ampliació de la plaça amb paviment continu de formigó. A l'espai actual de la plaça s'augmentarà la superfície destinada a jocs infantils al voltant de 60 m² i s'hi col·locarà un gronxador, un tobogan, un sorral i dues taules amb cadiretes. A més, s'ocuparà la zona d'estada amb paviment de sauló. Es plantaran tres arbres nous als escocells que ja hi ha i cinc més en filera, situats a l'ampliació de la zona d'estada.

Imatges virtuals de les obres previstes / AJUNTAMENT DE SABADELL

+info: http://www.sabadell.cat

dijous, 15 de novembre de 2018

L'ARC destina 100.000 euros per a la millora del tractament de residus municipals a la Cerdanya

S'ha resolt per part de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) atorgar una subvenció de 100.000 euros per a la millora de la gestió dels residus municipals a la Cerdanya, ho ha comunicat la pròpia ARC mitjançant una nota informativa que ha emès avui. L'ajut s'ha concedit en el marc del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, el PINFRECAT20.

Com a objectiu l'ajut té la redacció del programa comarcal de gestió de residus municipals de la Cerdanya, del projecte tècnic de clausura del dipòsit controlat de Bellver de Cerdanya, i del projecte tècnic de millores per a optimitzar el procés de tractament i transferència de residus. També es dedicarà una part a la preparació i elaboració de la documentació necessària per a l'adequació ambiental i urbanística, així com a la justificació de l'actuació en el marc del PINFRECAT20, pla elaborat per a impulsar el desplegament de noves infraestructures per tal d'aconseguir l'equilibri territorial dels sistemes de tractament de residus i donar compliment a l'objectiu de tractar prèviament al 100% els residus abans de la seva disposició final a tot Catalunya.

Evolució prevista a la Cerdanya quant a les quantitats totals anuals per cadascuna de les fraccions respecte a la generació total de residus / ARC; PINFRECAT20

+info: http://residus.gencat.cat

dimecres, 14 de novembre de 2018

Granollers fa unes obres d'esponjament urbà al barri de Sant Miquel

Al Carrer de Sant Josep de Calassanç número 49, cantonada amb el Carrer de Foment, a Granollers, el consistori impulsa unes obres per tal de guanyar un nou espai públic en aquest punt del barri de Sant Miquel. L'inici dels treballs, segons avançava el propi Ajuntament de Granollers mitjançant una nota informativa emesa abans-d'ahir, correspon al dimarts d'aquesta mateixa setmana, així que des d'ahir estaria ja en marxa aquest projecte que esponjarà la trama urbana.

La ubicació dels treballs a realitzar correspon a un habitatge que l'Ajuntament de Granollers havia comprat. Quan aquest edifici estigui enderrocat s'hi urbanitzarà una plaça que tindrà una dotzena d'arbres i mobiliari urbà. També s'hi farà una vorera nova i una tanca de separació respecte a la finca contigua. Es preveu que els treballs, que l'empresa Requena SA s'encarrega d'executar per 88.118,74 euros, IVA inclòs, estiguin acabats el proper mes de gener.

En aquesta cantonada es guanyarà un espai públic / GOOGLE MAPS; AJ. GRANOLLERS

+info: http://www.granollers.cat