dissabte, 28 de maig de 2022

24,9 milions d'euros per a monitoratge d'alumnes amb determinades necessitats educatives

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat, per 24,9 milions d'euros, el servei de monitoratge per a l'alumnat amb necessitats educatives associades a l'autonomia i a la conducta: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts. També inclou el servei per donar suport a l'alumnat amb necessitats especials en l'àmbit de la salut.

La figura del monitoratge, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, dóna suport a l'educació inclusiva i és una valuosa ajuda a l'aula per als docents per tal d'aconseguir l'èxit educatiu de tot el grup-classe. L'aplicació d'aquest suport ha de cercar la màxima participació de l'alumnat en les situacions educatives del centre i de l'aula, i ha d'articular-se amb la resta de mesures i suports d'atenció a l'alumnat, d'acord amb el projecte educatiu del centre.

+info: https://govern.cat

divendres, 27 de maig de 2022

Sis drons per a millorar la inspecció i control del medi hídric català

L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha desplegat un equip de sis drons per a millorar les tasques d'inspecció i control en el medi hídric de Catalunya: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Aquestes aeronaus han començat a operar aquest mateix mes.

Els drons, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, permetran fer vols per detectar abocaments, recollir dades de camp, observar riuades i els seus efectes, localitzar obstacles en trams de rius, comprovar l'estat de les lleres i, finalment, detectar la possible afecció que sobre les mateixes estiguin provocant obres o infraestructures, entre d'altres. En les darreres setmanes, ja s'han dut a terme les primeres tasques per a comprovar el funcionament d'aquests drons.

Dos dels drons de l'ACA fent inspecció en el medi / ACA

+info: https://aca.gencat.cat

dijous, 26 de maig de 2022

Aprovat el projecte de restauració mediambiental dels Prats d'Albinyana de la Pineda

S'ha aprovat el projecte per a la restauració mediambiental dels Prats d'Albinyana de la Pineda, a Vila-seca: ho ha donat a conèixer el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'actual canal de drenatge es desviarà cap a l'est.

La desviació, sempre segons la referida nota informativa de Vicepresidència, permetrà crear una llacuna central de grans dimensions amb illes, de molt interès per atreure espècies d'aus. Aquesta distribució permetria un millor tractament integrat de l'espai protegit sense la presència d'un canal al mig.

Plànol de la proposta d'ordenació / GENCAT.CAT

+info: https://vicepresidencia.gencat.cat

dimecres, 25 de maig de 2022

L'Alerta del Pla INUNCAT s'ha donat per acabada

Il·lustració de consells preventius quant a pluges i
inundacions / GENCAT.CAT
Protecció Civil de Catalunya ha donat per finalitzada l'Alerta del Pla d'emergències per inundacions INUNCAT, que queda en Prealerta, segons ha comunicat avui en una nota informativa. Fins al matí, encara es poden registrar precipitacions en alguns punts del territori català.

Les precipitacions més intenses, sempre segons la referida nota informativa de Protecció Civil, han anat viatjant de sud-oest a nord-est. Al llarg del dia no s'han registrat incidències destacables per la pluja a cap punt del territori.

+info: https://interior.gencat.cat/inundacions

dimarts, 24 de maig de 2022

Catalunya dóna impuls a la implantació de les ZBE

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya convoca 6 milions d'euros en ajuts per dissenyar i implantar zones de baixes emissions, ZBE, en municipis de més de 20.000 habitants: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Els municipis que es podran acollir a aquests ajuts són 65.

Aquesta setmana, segons recalca el propi Departament en l'esmentada nota, se celebrarà una jornada tècnica i informativa per als ajuntaments que es poden acollir als ajuts. Les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria inclouen la redacció de projectes de disseny de ZBE, d'informes tècnics o d'estudis de viabilitat, per un import màxim de subvenció de 25.000 euros, i la implantació de ZBE, amb un màxim d'ajut de 200.000 euros, sense superar el 85% del cost total de les actuacions.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dilluns, 23 de maig de 2022

La Generalitat de Catalunya rep sol·licituds per a 5.828 usos temporals de platges

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya ha rebut la sol·licitud dels 69 ajuntaments de l'àrea litoral catalana per instal·lar 5.828 usos temporals a les platges per a l'estiu d'enguany: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. La gran part són usos no comercials.

Els ajuntaments costaners proposen al Departament la distribució dels serveis de temporada. Cada any han de tramitar l'autorització d'ocupació, per verificar la situació dels diversos elements a les seves platges.

+info: https://vicepresidencia.gencat.cat

diumenge, 22 de maig de 2022

Se celebren 25 anys de la Regió Policial de Girona

Enguany els Mossos d'Esquadra celebren els 25 anys de la creació de la Regió Policial de Girona. Va ser la primera de tot Catalunya.

Per commemorar l'efemèride s'ha preparat una exposició, fins al 7 de juny. La mostra repassa aquests anys d'història del cos dels Mossos d'Esquadra a les comarques gironines.

S'ha preparat una exposició, fins al 7 de juny / GENCAT.CAT

+info: https://mossos.gencat.cat