diumenge, 17 de febrer de 2019

Estan restaurades i instal·lades tres de les quatre campanes de l'Església de Sant Julià, a Argentona

Ha finalitzat abans-d'ahir el procediment de restauració i instal·lació de les campanes de l'Església de Sant Julià. En concret s'han restaurat tres de les quatre campanes d'aquest temple situat a Argentona, ja que a la denominada Dominga li falta un tros de faldilla i queda pendent estudiar si es pot reparar per a evitar fondre-la i fer-ne una de nova: ho han donat a conèixer fonts de l'Ajuntament d'Argentona mitjançant una nota informativa que quant a aquest assumpte el consistori ha emès abans-d'ahir mateix.

La setmana passada es van retornar les campanes al campanar després de ser restaurades i al llarg d'aquesta setmana s'han sincronitzat i automatitzat: aquesta darrera instal·lació ha permès que les campanes repiquin automàticament amb el rellotge. Tot el procediment de restauració i instal·lació, segons es remarca a la referida nota informativa de l'Ajuntament d'Argentona, va començar el passat 27 de setembre amb la retirada de campanes per tal de donar pas a les tasques de restauració i el 19 de gener es va fer un acte obert al públic on es van poder visitar i repicar. El dia 7 d'aquest mes va començar el procés per a alçar i col·locar les campanes al campanar i divendres passat, després de l'automatització, s'ha posat punt final al conjunt del procediment.

Campanar de l'Església de Sant Julià, en una imatge facilitada a la nota informativa / AJ. ARGENTONA

+info: http://argentona.cat

dissabte, 16 de febrer de 2019

L'IVGS de Catalunya ha variat un -2,7% a preus corrents l'any 2018 respecte al 2017

A preus corrents l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies (IVGS) de Catalunya ha disminuït l'any passat un 2,7% en relació al 2017, segons ha comunicat l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 6. L'evolució de l'índex ha estat la mateixa tant per a les vendes de productes d'alimentació com per a les de la resta de productes: totes dues categories han experimentat aquest mateix descens del 2,7%.

El passat desembre a Catalunya l'IVGS, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, ha disminuït, també a preus corrents, un 4,2% respecte al mateix mes de l'any anterior: els productes alimentaris han disminuït un 4,3% interanual i la resta de productes un 4,1%. L'IVGS, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, mostra a preus constants, eliminant per tant l'efecte dels preus, un descens del 5,7% interanual al desembre i un del 4,2% en el conjunt de l'any passat.

Evolució de la variació percentual de l'IVGS de Catalunya: període 2009-2018 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

divendres, 15 de febrer de 2019

El volum de tràmits telemàtics amb l'Ajuntament de Terrassa augmentà un 30,37% l'any passat

Al 2018 l'Ajuntament de Terrassa va registrar un total de 89.788 gestions a través de la seva seu electrònica: ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts. Aquesta xifra representa un increment del 30,37% respecte al volum de tràmits per Internet registrats el 2017, quan es van fer 68.870 tràmits d'aquest tipus.

Captura de pantalla d'algunes seccions rellevants de la
Seu Electrònica / AJ. TERRASSA; TITULARS.CAT
Es tracta d'un dels increments interanuals més importants registrats en l'evolució de la tramitació electrònica des del 2008, moment a partir del qual a Terrassa es començava a oferir la totalitat dels tràmits municipals per via telemàtica. L'Ajuntament de Terrassa, segons es remarca a l'esmentada nota informativa, va ser un dels primers que va oferir l'opció de fer tràmits per Internet, en concret al 2003. El ventall de tràmits disponibles va anar augmentant fins al 2008, quan es van fer 10.501 tràmits per Internet.

+info: https://www.terrassa.cat

dijous, 14 de febrer de 2019

La Diputació de Tarragona construirà una nova rotonda d'accés a Vinyols i els Arcs, a la T314

A la intersecció amb el Camí de Sant Joan, a la carretera T314, la Diputació de Tarragona construirà una nova rotonda: ho ha comunicat la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. Aquest projecte pretén millorar la mobilitat i la seguretat viària, tant dels usuaris que accedeixen a Vinyols i els Arcs per aquest punt com de la resta de vehicles que utilitzen aquest nus viari per a l'accés a altres municipis o emplaçaments. També es preveu reforçar i garantir el nivell d'il·luminació necessari.

Ja aprovat inicialment pel Ple de la Diputació de Tarragona, el projecte compta amb un pressupost de 489.583,29 euros i es preveu que les obres comencin abans de finalitzar aquest any. El poble de Vinyols està situat a la dreta del Barranc de les Eres, a 95 metres d'altitud. El centre principal és la Plaça de la Vila, dita el Replà, on abans hi havia el castell i la parròquia, i on ara hi ha la parròquia i la casa de la vila. El terme, amb forma allargassada, s'estén en terreny pla a l'esquerra de la Riera d'Alforja i arriba prop del mar per l'antic terme de Sant Joan dels Arcs, les edificacions actuals del qual es confonen amb les litorals de Cambrils.

Intersecció amb el Camí de Sant Joan, a la carretera T314 / DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

+info: http://www.dipta.cat

dimecres, 13 de febrer de 2019

L'aigua derivada del Ter cap a l'àrea de Barcelona assoleix el seu mínim històric l'any passat

Segons dades que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha donat a conèixer mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat, l'aigua del riu Ter derivada cap a l'àrea de Barcelona ha registrat durant el 2018 el seu mínim històric. Es van transvasar fins a la potabilitzadora del Ter, a Cardedeu, un total de 135,2 hm³, pràcticament 15 hm³ menys que durant l'any 2017. La xifra assolida l'any passat dista molt dels màxims volums aportats el 2005 i el 2007, amb 213,4 i 203,7 hm³, respectivament.

Aquesta reducció, que, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, va totalment alineada amb els compromisos subscrits a la Taula del Ter, ha estat possible gràcies a un major aprofitament dels recursos de la Conca del Llobregat en un any pluviomètricament favorable, especialment a les capçaleres del riu. Així, en aplicació dels acords de la nova combinació en l'ús de les diferents fonts d'abastament disponibles, el desequilibri entre els volums embassats al Llobregat i al Ter van portar durant la primera meitat del 2018 a la intensificació dels cabals captats del Llobregat. Igualment, l'entrada en prealerta durant el primer trimestre de l'any va portar a la intensificació de la producció d'aigua dessalinitzada, disminuint així la portada d'aigua provinent del Ter.

Evolució anual del l'aigua del Ter derivada cap a l'àrea de Barcelona: període 2003-2018 / ACA

+info: http://aca.gencat.cat

dimarts, 12 de febrer de 2019

Iniciades les obres a la Pista Núm. 1 de la Garriga

Per tal de millorar l'estat i els serveis de la Pista Número 1, l'Ajuntament de la Garriga ha iniciat ahir les obres d'adequació d'aquest equipament poliesportiu. El projecte preveu l'enderroc de la tanca metàl·lica que delimita la pista per la part superior, a l'alçada del Carrer Pere Ballús: una tanca que es troba molt malmesa.

Una imatge recent de la Pista 1 / AJ. LA GARRIGA
Així mateix, per estar molt degradada i oferir poca visibilitat se substituirà la grada del mateix cantó sud deixant pas a una zona verda amb alzines que s'enfilarà fins a tocar de l'Escola Puiggraciós. Pel que fa a la grada del costat est, es netejarà i se'n milloraran els acabats. Amb aquestes obres també es crearà un parc infantil a la petita Plaça Anna Ravell, al sector oest, de la qual se'n duplicarà la superfície. El parc comptarà amb dues zones de jocs: una per a infants de fins a 3 anys, i una altra per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Finalment, també es pavimentarà amb asfalt l'aparcament i s'hi pintaran les places. Els treballs tindran una durada aproximada de quatre mesos.

El projecte de les obres que s'han iniciat a la la Pista 1 / AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

+info: http://www.lagarriga.cat

dilluns, 11 de febrer de 2019

Previst un espai per a aparcament al costat de la futura estació de tren Salou-Portaventura

Davant l'entrada en funcionament del Corredor del Mediterrani i amb l'actual canvi de traçat de la línia del ferrocarril entre Salou-Portaventura i Vandellòs, des de l'Ajuntament de Salou s'està dissenyant l'emplaçament i els serveis complementaris que ha de tenir la futura zona on ha de construir-se l'estació de trens central del municipi. En aquest sentit, la Junta de Govern local ha aprovat la petició de cessió d'ús de l'espai a favor de l'Ajuntament de Salou amb la finalitat d'executar-hi les obres mínimes necessàries per a l'adequació a l'ús d'aparcament amb caràcter provisional per als usuaris de l'estació durant un termini de quatre anys: ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 22 de gener.

Concretament, per part del govern municipal per tal de preveure l'estacionament del flux important de vehicles que circularan per la zona de l'Avinguda Joan Fuster i que necessitaran un espai per a l'aparcament, ja que el nombre actual de passatgers és de 700.000 persones, s'ha previst la subscripció d'un conveni amb l'empresa Mediterranea Beach and Golf Community per tal d'obtenir una parcel·la de 6.000 m² de terreny per a l'aparcament. Mentre, Adif treballa en el disseny dels mòduls prefabricats al propi baixador per a donar un bon servei als usuaris en tant no s'hagi construït la nova estació: aquesta inclourà una sala d'espera, una oficina i zona d'expedició de bitllets, uns lavabos i magatzem; a més d'una vorera d'entre 50 i 70 metres al llarg de la façana de l'estació, amb lloc per a taxis i autobús que permeti la càrrega i descàrrega de passatgers.

Planificació per a l'espai d'aparcament / AJUNTAMENT DE SALOU

+info: https://www.salou.cat

diumenge, 10 de febrer de 2019

Al Vallès Oriental el quart trimestre del 2018 ha registrat 39.280 contractes laborals

Durant el quart trimestre del 2018 es van formalitzar 39.280 contractes laborals al Vallès Oriental: 1.418 més que durant el mateix període d'un any enrere, la qual cosa suposa un increment del 3,7%. Són dades de l'Avanç de Contractació Registrada i que ha donat a conèixer el Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant una nota informativa que dijous passat ha emès.

La variació trimestral, en canvi, registra una evolució negativa marcada pel fet estacional, amb 3.439 contractes menys i una reducció del 8,1%. La contractació de caràcter temporal ha sigut la dominant: gairebé 9 de cada 10 contractes van ser temporals i, en conseqüència, només 5.181 van ser contractes indefinits. Un aspecte positiu a destacar, sempre segons la referida nota informativa del Consell Comarcal del Vallès Oriental, és que en valors relatius el creixement respecte al quart trimestre del 2017 quant als contractes indefinits, en concret un 18,1%, és superior a l'increment percentual dels temporals, que és d'un 1,9%.

Evolució trimestral de la contractació formalitzada al Vallès Oriental: 1r trimestre del
2007 al 4t trimestre del 2018 / CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

+info: http://www.vallesoriental.cat

dissabte, 9 de febrer de 2019

Nou espai web municipal de Vallromanes per a la difusió del patrimoni documental local

Al web municipal de Vallromanes es compta amb una nova secció que aglutina diferents enllaços a espais telemàtics de la Diputació de Barcelona amb contingut exclusiu de l'Arxiu Municipal de la localitat. Amb aquest nou espai, segons remarquen fonts de la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que des d'aquesta institució s'ha emès quant a aquest assumpte abans-d'ahir, es pretén potenciar la difusió del patrimoni documental local, facilitant a la ciutadania en general, a entitats i als investigadors l'accés a la informació.

Arxiu Municipal de Vallromanes / DIBA
El fons de l'arxiu compta amb 4.297 cares de documentació digitalitzada referent a actes de sessions plenàries del 1933 al 2006: aquests documents estan disponibles en línia només fins al 1969 per qüestions normatives, tot i que les persones interessades poden consultar-los en la seva totalitat de manera presencial amb cita prèvia. És des del 2007 que l'Arxiu Municipal de Vallromanes forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. La part més important de la documentació que conserva és el fons municipal.

+info: http://www.vallromanes.cat

divendres, 8 de febrer de 2019

La població de cabra salvatge arriba al centenar d'exemplars al Parc Natural de Montsant

Cabra salvatge al parc / CAR PRIORAT
Segons dades de l'últim cens elaborat el passat mes de gener amb la participació del Cos d'Agents Rurals (CAR) del Priorat, així com de personal tècnic del parc i de Forestal Catalana, la població de cabra salvatge (Capra pyrenaica) al Parc Natural de Montsant ha arribat al centenar d'exemplars: ho ha comunicat el Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts. El nombre més gran d'exemplars i de rastres s'han observat entre els paratges de les Crestes del Blai, el Racó de la Pastera, les Puntes Planes i el Barranc de Sant Bartomeu.

Des del 2008 el CAR, juntament amb personal tècnic del Parc Natural de la Serra de Montsant i Forestal Catalana, du a terme cada any el cens de cabra salvatge ibèrica, amb l'objectiu d'estimar la densitat poblacional d'aquesta espècie. Les dades obtingudes enguany mostren un augment del 25% respecte de l'any passat, i confirmen la tendència a l'alça detectada, sobretot a partir del 2015. És una població reduïda, estable i sana. Encara que protegida legalment d'ençà del 1980, es tracta d'una espècie amenaçada d'extinció.

+info: http://territori.gencat.cat

dijous, 7 de febrer de 2019

L'any passat 57.832 tràmits amb l'Administració andorrana s'han fet via web

Durant l'any 2018 l'Administració andorrana ha gestionat 160.977 tràmits, dels quals 57.832, pràcticament el 36%, s'han fet en línia, a través del seu portal web e-tramits.ad: ho ha donat a conèixer el propi Govern d'Andorra mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir El procediment digital per a realitzar gestions, que es va implementar l'any 2015, està tenint en aquest sentit cada cop més acollida i ha ajudat a què la valoració del servei de tràmits per part dels usuaris registri un increment de 7 dècimes en els darrers tres anys, passant d'un 7,8 a un 8,5.

La implementació del certificat electrònic tant per a persones físiques com jurídiques ha fet possible, sempre en base a la referida nota informativa del Govern d'Andorra, que els usuaris accedeixin als portals públics i realitzar tot tipus de tràmits administratius: gestions que els ciutadans havien de fer de manera presencial, com ara la renovació del forfet d'esquí extraescolar, la inscripció a exàmens de català, la renovació del bus lliure i el transport escolar, les llicències de caça i pesca o el certificat d'habitabilitat, tenen l'avantatge de poder tramitar-se en línia; d'altres gestions com les 9.500 renovacions o duplicacions del passaport i el permís de conduir que es fan cada any han de ser presencials i es poden fer en menys de 30 minuts. La modernització de l'Administració des del 2015 ha servit també per a fer un pas endavant en la contribució a la sostenibilitat del medi ambient: la digitalització del procés ha permès anualment la no circulació d'uns 50.000 fulls de retorn amb el ciutadà i uns 84.000 més, tenint en compte les 631 signatures amb certificats electrònics dels treballadors de l'Administració.

Darreres dades de la reforma de l'Administració per al període 2015-2019 / GOVERN D'ANDORRA

+info: https://www.govern.ad

dimecres, 6 de febrer de 2019

Arranjada la Pl. Nova de Can Trias, a Viladecavalls

L'Ajuntament de Viladecavalls ha finalitzat la setmana passada les obres d'arranjament de la Plaça Nova de Can Trias per tal d'ampliar l'espai central, guanyar una zona d'ombra i reforçar la seguretat d'aquest espai públic: ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquesta actuació formava part de les inversions del pressupost municipal de l'any passat i ha tingut un cost final de 15.738 euros.

L'arranjament ha permès guanyar una zona d'ombra /
AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS
Amb l'arranjament s'han guanyat 24 m² d'espai lliure d'obstacles a la part central de la plaça fent-la més amable per al veïnat en general i, en concret, per a les famílies que porten els seus infants a la Llar d'Infants Municipal Can Trias. Els treballs realitzats han constat de la demolició de la jardinera central i reposició del paviment, reubicació de la font al costat de la mitgera de l'aparcament, amb la consegüent prolongació de l'enreixat de drenatge fins a la nova ubicació; així mateix, s'ha instal·lat una tanca metàl·lica emmarcada d'1,50 metres sobre el mur mitjaner existent per tal d'evitar el risc de caigudes cap a l'aparcament i s'han pintat totes les parets mitgeres de la plaça i els murs de l'edificació adjacent. També s'ha creat una zona d'ombra amb un sistema de ràfia sintètica a una estructura ja existent a la plaça, s'ha reparat una jardinera malmesa a conseqüència dels aiguats del 15 de novembre passat i s'han renovat les plantes de l'entorn.

S'ha instal·lat una tanca metàl·lica emmarcada d'1,50 metres sobre el mur mitjaner existent per tal d'evitar el risc de caigudes cap a l'aparcament / AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

+info: http://www.viladecavalls.cat

dimarts, 5 de febrer de 2019

Una Dona d'Aigua al centre de Mollet del Vallès

Des del passat dissabte una gran Dona d'Aigua de més de 4 metres d'alçada presideix el centre de Mollet del Vallès. Les Dones d'Aigua són un projecte artístic i d'inserció laboral que confecciona l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) de l'Ajuntament de Mollet. La instal·lació d'aquesta font té com a objectiu reconèixer la tasca que fa el col·lectiu de persones amb discapacitat de la ciutat, visualitzar-lo i reivindicar-lo. Aquesta iniciativa també ha servit per tal d'arranjar i millorar aquest espai, suprimint barreres arquitectòniques, per exemple.

La Dona d'Aigua / AJ. MOLLET; TWITTER
La figura destaca pel color blau i brolla aigua pels seus cabells, el seu collaret, així com al seu voltant, des de terra. A més, el cap i les arracades disposen d'una tènue llum interior que la fan més atractiva a la nit. En concret el Centre Ocupacional del Bosc i el Taller Alborada és on es fan les Dones d'Aigua: són dos centres que pertanyen a l'IMSD i que es dediquen precisament a l'atenció a persones amb discapacitat. Durant els mesos d'hivern els llocs d'aigua funcionaran els diumenges de 12.00h a 12.30h i s'il·luminaran cada dia a partir de les 18.00h. A la presentació d'aquesta escultura, el mateix dissabte, la regidora de Serveis Socials, Ana María Díaz ha remarcat: "el de Mollet és l'únic servei als discapacitats totalment municipal que hi ha a Catalunya". L'alcalde Josep Monràs ha destacat: "la voluntat de seguir treballant per millorar els nostres espais fent-los més adaptats, amables i fins i tot lúdics, com es el cas" i ha explicat: "l'escultura ha estat concebuda perquè, especialment els més menuts, es puguin refrescar durant els mesos d'estiu, tal i com ja passa amb d'altres fonts que tenim a la ciutat".


El públic davant la Dona d'Aigua en l'acte de presentació / AJ. MOLLET DEL VALLÈS

+info: https://www.molletvalles.cat

dilluns, 4 de febrer de 2019

El passat gener en bona mesura ha esdevingut un període sec o molt sec al territori català

Als extrems nord i sud de Catalunya, Ponent i punts de la Catalunya Central el mes de gener ha estat molt sec, en canvi, ha estat normal o plujós al Pirineu Central i Occidental, fins i tot molt plujós al vessant nord de la serralada, i sec a la resta de Catalunya: així ho valora el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. Les capes mitjanes de la troposfera s'han caracteritzat per un desplaçament al sud de la circulació zonal i una marcada ondulació del corrent en jet, mentre que un moviment de l'Anticicló Atlàntic al nord de la seva ubicació habitual dominava la configuració en superfície.

Termomètricament el mes passat s'ha de qualificar, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, com a fred a les depressions i planes interiors de Catalunya, i parts més elevades del Pirineu. A la resta ha estat normal i fins i tot càlid als punts culminants del Prelitoral i del Prepirineu. El flux del primer i quart quadrant, que ha marcat el gener d'enguany, arrossegava masses d'aire fred que han afavorit un descens tèrmic. Aquest aire fred s'acumulava als fons de les depressions i planes interiors de Catalunya, amb la conseqüent formació de boires a les planes i depressions de l'interior quan l'anticicló afectava el territori: aquestes boires van ser gebradores, fet que va mantenir la temperatura baixa en aquestes contrades. Fora d'aquests àmbits, i a excepció de les parts més elevades del Pirineu, la temperatura es podia enfilar una mica fruit de l'efecte de la irradiació solar i del vent.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en ºC: gener 2019 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: gener 2019 / METEOCAT

+info: http://meteo.cat

diumenge, 3 de febrer de 2019

Augment d'un 5,7% al pressupost d'enguany del Consell Comarcal del Maresme

Ha quedat aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Maresme de dimarts passat el pressupost del 2019 de la corporació. En base a la valoració que el propi Consell Comarcal ha fet mitjançant una nota informativa que va emetre l'endemà, es tracta d'un pressupost continuista pel que fa a la filosofia de treball, però amb novetats per la incorporació de nous serveis de suport als ajuntaments en temes de col·laboració administrativa, d'inspecció i de control. A 40.433.616,21 euros puja el total pressupostat, augmentant un 5,7% respecte al pressupost del 2018, en relació al qual va informar TITULARS.CAT (bloc del 05/01/2018).

Enguany la corporació comarcal mantindrà les tres línies estratègiques ja apuntades en anteriors exercicis: el benestar de les persones a partir de la lluita contra la pobresa, l'adaptació del territori a la mitigació i adaptació quant als efectes del canvi climàtic i la millora de la relació de la població amb l'administració amb la implementació de l'administració electrònica; unes línies, que sintonitzen amb els objectius aprovats per la Comissió Europea per a garantir un desenvolupament sostenible. A més, al llarg d'enguany, el Consell Comarcal aprovarà els seus compromisos en RSC, Responsabilitat Social Corporativa. Pel que fa a actuacions concretes, destaca la posada en marxa de quatre oficines que ajudaran els ajuntaments a la descongestió municipal dels serveis purament administratius; aquestes oficines seran: l'oficina comarcal de selecció de personal, que estalviarà als ajuntaments els processos de selecció de personal; l'oficina comarcal de contractació administrativa, que donarà suport als consistoris en el compliment de les obligacions de la nova llei de contracte del sector públic; l'oficina comarcal d'inspecció de serveis, que permetrà als ajuntament fer un seguiment i control dels serveis públics; i l'oficina de control i seguiment dels habitatges d'ús turístic, que ajudarà els municipis a identificar i controlar aquesta classe d'habitatges.

Evolució del pressupost del Consell Comarcal del Maresme: 2012-2019 / CCMARESME

+info: http://www.ccmaresme.cat

dissabte, 2 de febrer de 2019

En construcció al Port de Vilanova i la Geltrú una àrea tècnica per a grans eslores

Les obres, en una imatge facilitada a la nota informativa /
PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L'empresa britànica Pendennis, dedicada a les drassanes, ha iniciat al gener les obres de la nova àrea tècnica de la dàrsena de grans eslores del Port de Vilanova i la Geltrú, amb l'aposta per un pla de formació dual per als joves en disciplines vinculades al sector de les grans eslores: ho han donat a conèixer fonts de Ports de la Generalitat mitjançant una nota informativa que dimecres passat aquest ens ha emès. Pendennis invertirà gairebé 10 milions d'euros en les noves instal·lacions i inicialment ocuparà 40 treballadors: una gran inversió de capital estranger que aposta per Catalunya i amb la qual en el mapa de la indústria de les grans eslores es posicionaran el port vilanoví i la ciutat.

Així mateix, es millora l'oferta de serveis als superiots dins la Mediterrània, es dóna un gran dinamisme econòmic al territori per la pròpia instal·lació i per les sinergies que es poden crear amb altres empreses del sector, alhora que s'atorga una gran projecció internacional per a Vilanova i la costa de Barcelona. El projecte de l'àrea tècnica per a fer reparació i manteniment de vaixells de gran eslora ha de ser un revulsiu econòmic per a la zona del Trajo de Garbí, amb un gran potencial per a la ciutat així com per a altres punts del territori als quals aquest potencial es pot estendre. La dàrsena de grans eslores del Port de Vilanova i la Geltrú, que porta per nom comercial Vilanova Grand Marina, disposarà de 49 amarradors per a vaixells que van des dels 20 fins als 120 metres d'eslora. Es preveu que les obres finalitzin a l'estiu.

+info: http://ports.gencat.cat

divendres, 1 de febrer de 2019

L'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona es traslladarà a un edifici d'oficines del 22@

Un nou edifici d'oficines ubicat al Carrer Llacuna número 63-73, situat al districte 22@, al costat de la Rambla del Poblenou, al districte de Sant Martí, és on l'Institut Municipal d'Hisenda (IMH) de Barcelona traslladarà la seva seu: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Barcelona mitjançant una nota informativa que ha emès diumenge passat. El Plenari ha aprovat el contracte de lloguer de la planta baixa, primera i segona de la finca per un termini de 10 anys, prorrogable. En concret, la nova oficina de l'IMH estarà a l'edifici anomenat A-B del complex Barcelonesa Park, situat dins de l'illa delimitada pels carrers Pallars, Llacuna, Pujades i Roc Boronat. El trasllat està previst per al proper estiu, un cop finalitzin les obres d'adequació interior de l'oficina.

Edifici on es traslladarà la seu de l'IMH / AJ. BCN
Amb aquest canvi es milloraran les condicions de treball dels funcionaris que estan actualment a la seu de l'Edifici Vela, a l'Avinguda Litoral número 30, complint-se així amb una demanda dels propis treballadors i amb un compromís assumit amb aquests davant les mancances i deficiències de l'actual seu. El canvi d'ubicació també permetrà incrementar el personal de l'IMH d'acord amb les previsions del pla de recursos humans: en concret, la plantilla creixerà de 293 a 311 persones; a la vegada permetrà prestar un millor servei a la ciutadania, amb una oficina ubicada a peu de carrer i que tindrà un total de 6.015 m², que suposen un increment d'un 26% quant a l'espai actualment dedicat a l'atenció al contribuent. La nova seu està molt ben comunicada en transport públic, tant per autobús amb les línies L136, L192, H14 i V25, com per FGC amb la línia L6, i queda prop del Metro, en concret de la línia L4 estacions de Poble Nou i Llacuna i L1 estació Glòries, i prop del Tram T4 estacións Ca L'Aranyó i Pere IV. El complex també disposa d'espais exteriors comuns i 14.000 m² de plantes subterrànies amb 482 places d'aparcament.

+info: https://ajuntament.barcelona.cat