dijous, 15 de novembre de 2018

L'ARC destina 100.000 euros per a la millora del tractament de residus municipals a la Cerdanya

S'ha resolt per part de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) atorgar una subvenció de 100.000 euros per a la millora de la gestió dels residus municipals a la Cerdanya, ho ha comunicat la pròpia ARC mitjançant una nota informativa que ha emès avui. L'ajut s'ha concedit en el marc del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, el PINFRECAT20.

Com a objectiu l'ajut té la redacció del programa comarcal de gestió de residus municipals de la Cerdanya, del projecte tècnic de clausura del dipòsit controlat de Bellver de Cerdanya, i del projecte tècnic de millores per a optimitzar el procés de tractament i transferència de residus. També es dedicarà una part a la preparació i elaboració de la documentació necessària per a l'adequació ambiental i urbanística, així com a la justificació de l'actuació en el marc del PINFRECAT20, pla elaborat per a impulsar el desplegament de noves infraestructures per tal d'aconseguir l'equilibri territorial dels sistemes de tractament de residus i donar compliment a l'objectiu de tractar prèviament al 100% els residus abans de la seva disposició final a tot Catalunya.

Evolució prevista a la Cerdanya quant a les quantitats totals anuals per cadascuna de les fraccions respecte a la generació total de residus / ARC; PINFRECAT20

+info: http://residus.gencat.cat

dimecres, 14 de novembre de 2018

Granollers fa unes obres d'esponjament urbà al barri de Sant Miquel

Al Carrer de Sant Josep de Calassanç número 49, cantonada amb el Carrer de Foment, a Granollers, el consistori impulsa unes obres per tal de guanyar un nou espai públic en aquest punt del barri de Sant Miquel. L'inici dels treballs, segons avançava el propi Ajuntament de Granollers mitjançant una nota informativa emesa abans-d'ahir, correspon al dimarts d'aquesta mateixa setmana, així que des d'ahir estaria ja en marxa aquest projecte que esponjarà la trama urbana.

La ubicació dels treballs a realitzar correspon a un habitatge que l'Ajuntament de Granollers havia comprat. Quan aquest edifici estigui enderrocat s'hi urbanitzarà una plaça que tindrà una dotzena d'arbres i mobiliari urbà. També s'hi farà una vorera nova i una tanca de separació respecte a la finca contigua. Es preveu que els treballs, que l'empresa Requena SA s'encarrega d'executar per 88.118,74 euros, IVA inclòs, estiguin acabats el proper mes de gener.

En aquesta cantonada es guanyarà un espai públic / GOOGLE MAPS; AJ. GRANOLLERS

+info: http://www.granollers.cat

dimarts, 13 de novembre de 2018

Inici de les obres per a construir l'itinerari de vianants a la C243b a Gelida

Aquesta setmana la Diputació de Barcelona inicia les obres per a la construcció de l'itinerari de vianants a la C243b per tal de connectar el nucli urbà de Gelida, des del Carrer Cantillepa fins a Can Torrents: ho ha comunicat la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Les obres tenen un termini d'execució de dos mesos i un pressupost de licitació de 148.370,49 euros, IVA inclòs.

L'itinerari s'adaptarà al traçat de la carretera C243b, ja que transcorrerà paral·lel a aquesta i en alçat el camí transcorrerà per damunt del talús de la carretera. Les obres, segons la Diputació de Barcelona especifica a la referida nota, consisteixen en la construcció d'una secció del camí i que tindrà una amplada de 2,5 metres, amb barana de fusta d'1,3 metres d'alçada; també es farà, mitjançant balises lumíniques amb LED, l'enllumenament del camí i es procedirà a pavimentar-lo, drenar-o i enjardinar-lo.

Projecte d'itinerari de vianants a la C243b a Gelida / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 12 de novembre de 2018

A preus corrents l'IVGS de Catalunya el passat setembre ha decrescut un 8,2% interanual

L'Índex de Vendes a les Grans Superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït al setembre un 8,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons comunica l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns passat. L'índex, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, ha tingut motivada aquesta evolució per les vendes tant de productes d'alimentació, que registren un -7,2%, com de la resta de productes, que registren un -9,1%.

En l'acumulat dels primers nou mesos de l'any, sempre segons la referida nota de l'Idescat, la variació de l'IVGS ha estat de -3,5% respecte al mateix període de l'any anterior. Les vendes acumulades de gener a setembre d'enguany mostren variacions negatives tant dels productes d'alimentació, un -2,7%, com de la resta de productes, un -4,1%. A preus constants, eliminant per tant l'efecte dels preus, l'índex mostra un decrement interanual del 10,3% el passat setembre. Per grups de productes, també a preus constants i al setembre d'enguany, les vendes d'alimentació disminueixen un 8,9% interanual i les de la resta de productes, un 11,5% interanual.

Taula detallada de dades de l'IVGS de Catalunya del setembre passat. L'índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m²; excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

diumenge, 11 de novembre de 2018

Tall de trànsit a partir de demà al Carrer Corró, a Granollers

A partir de demà quedarà tallat al trànsit el Carrer Corró, entre els carrers Ramon Llull i Berenguer III, a Granollers, a causa de les obres d'ampliació de les voreres que s'estan fent en aquest àmbit. La previsió, segons informa el propi Ajuntament de Granollers en una nota informativa que va emetre quant a aquest assumpte el passat dijous, és que aquest tall es mantingui fins que acabin les obres, a finals del mes vinent. L'alternativa per al trànsit és el Carrer de Joan Prim.

Les obres van començar a primers d'octubre i comporten l'ampliació de les voreres del Carrer Corró, des del Carrer de Ramon Llull, incloent la Plaça de Jacint Verdaguer. També s'hi estan fent, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Granollers, nous embornals per a la recollida d'aigües, la renovació de la canonada d'aigua potable i el soterrament de les línies elèctriques existents. A més es plantaran arbres en tots dos costats de carrer.

La cruïlla del Carrer Ramon Llull amb el Carrer Corró romandrà tallada al trànsit
fins que finalitzin les obres / AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

+info: http://www.granollers.cat

dissabte, 10 de novembre de 2018

L'Ajuntament de Calafell vol dinamitzar la zona d'activitats nàutiques del Port de Segur

Amb la finalitat de dinamitzar la zona d'activitats nàutiques del Port de Segur, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat treure a concurs públic l'explotació d'aquesta àrea: ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres. Aquest espai, de 3.000 m² de superfície, està destinat a l'ensenyament de la vela i a diverses activitats esportives i recreatives relacionades amb el mar.

Port de Segur / AJ. CALAFELL
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Calafell vol donar vida a aquest espai d'activitats, ja que segons la descripció que de la zona en qüestió ha donat la tinent d'alcalde d'Esports i de Turisme, Maite González, en paraules recollides a la referida nota, "és un argument turístic de primera, no tan sols esportiu, en un poble costaner amb cinc quilòmetres de platges" i ha afegit "És més, no assolirem el segell de turisme esportiu, en el qual estem treballant, sense serveis com el que presta aquesta base nàutica". L'explotació que es treu a concurs serà per quatre anys amb opció de pròrroga. L'adjudicatari haurà de pagar un cànon anual fix i un de variable: el cànon fix serà de 15.000 euros, més IVA, i correspon al lloguer anual que el consistori paga a la concessionària del port; el cànon variable haurà de ser ofert pels aspirants amb un mínim de sortida de 12.000 euros. Així mateix, l'adjudicatari haurà d'assumir la totalitat de tributs, taxes, cànons administratius i despeses mediambientals que corresponguin a la seva activitat.

+info: http://calafell.cat

divendres, 9 de novembre de 2018

La Plaça Miquel Olivella, a la Floresta, hauria de quedar avui remodelada del tot

Avui està previst que quedin enllestides les obres de remodelació de la Plaça Miquel Olivella, a la Floresta, segons el que va informar l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès mitjançant una nota informativa que va emetre el passat 19 d'octubre. La darrera fase d'aquest projecte, destinada als treballs de pavimentació, començà el 22 d'octubre i des d'aleshores s'haurien fet talls de trànsit tant a la pròpia plaça com als carrers del voltant i que afectarien el transport públic així com també l'accés amb cotxe als habitatges.

Per tal de minimitzar al màxim l'afectació al veïnat, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'obra s'ha programat de manera esglaonada amb l'objectiu de no tallar tots els carrers a la vegada ni durant tot el dia, mirant de respectar les hores punta dels desplaçaments. Un cop fets tots els treballs de pavimentació, només quedarà la instal·lació del mobiliari urbà i de l'enjardinat, sense afectacions al trànsit. La previsió és que la plaça estigui totalment acabada a finals d'aquest mes. El projecte de remodelació ha suposat una inversió de 350.000 euros i s'inclou en la segona fase del Pla de Millora de la Floresta.

Talls previstos del 22 al 26 del mes passat / AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

+info: https://www.santcugat.cat

dijous, 8 de novembre de 2018

L'ACA té la previsió de destinar més de 14 milions d'euros a l'EDAR de la Llagosta

Per tal d'ampliar i de millorar el funcionament de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de la Llagosta, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera han signat un conveni: ho ha comunicat la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 31. Aquest acord fixa com s'articularà el finançament per a executar els treballs i en aquest sentit, com a previsió, l'ACA aportaria un import superior als 14 milions d'euros per tal de finançar l'actuació, que farà possible la reducció de nutrients i la construcció d'un tercer decantador secundari.

EDAR de la Llagosta / ACA
El Consorci Besòs Tordera, per la seva banda, durà a terme l'execució de les obres, que es realitzaran durant el període 2019-2020, i serà el titular de la infraestructura. Quant a la planificació en què s'emmarca tota aquesta mesura, es tracta del 'Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC) 2016-2021' i del seu programa de mesures associat: aquesta planificació inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per tal de garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les aigües superficials, subterrànies i marines. Hi ha actualment 517 depuradores a Catalunya que garanteixen el sanejament de més del 97% de la població catalana. Pel que fa al Vallès Oriental, compta amb 22 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la la comarca.

+info: http://aca.gencat.cat

dimecres, 7 de novembre de 2018

Manresa acull l'exposició d'art 'Mimesi i metàfora'

Casa Lluvià / AJ. MANRESA
Des d'avui fins al proper dia 24 es podrà visitar a la Casa Lluvià, a Manresa, l'exposició artística 'Mimesi i metàfora', un homenatge al botànic lleidatà Pius Font amb motiu del 130è aniversari del seu naixement. L'acte inaugural serà aquesta tarda a les 19.00h i comptarà amb la presència de Lourdes Fisa, artista, i d'Ignasi Cebrian, biòleg i membre de Meandre-Associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa i el Pla de Bages.

La mostra, que han endegat un grup d'artistes plàstics i que està organitzada pels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat, està coordinada per Antoni P. Vidal i aplega obres de Jordi Bresolí, Sylvie Bussières, Manuela Candini, Cecilia Ferri, Jessica Ferro, Eva Figueras, la ja esmentada Lourdes Fisa, Francesco Geronazzo, Joanpere Massana, Mar Redondo, Pere Freixa, Pilar Rosado i del propi Antoni P. Vidal. 'Mimesi i metàfora' explora els límits del natural i de la mimesi artística i fa confluir en un mateix espai dues mirades: la del botànic i científic que dissecciona, estudia i detalla els elements naturals, i la dels artistes que plasmen aquesta natura sota un prisma imaginatiu i fantàstic que supera la mimesi i busca la metàfora. L'exposició és itinerant i ja ha estat a Lleida i a Barcelona. Després de passar per la capital del Bages farà estada a Bolonya.

+info: https://www.manresa.cat

dimarts, 6 de novembre de 2018

Octubre ha sigut enguany molt plujós a Catalunya

Malgrat que l'octubre climàticament és uns dels mesos més plujosos a Catalunya, amb mitjanes climàtiques per sobre dels 100 mm a gran part del territori especialment al Litoral, Prelitoral i meitat nord, l'octubre d'enguany s'ha de qualificar de molt plujós en general al territori català, si bé ha estat plujós a l'Alta Ribagorça, a la Val d'Aran, a gran part de la Costa Brava i la plana interior gironina, així com a la desembocadura del Llobregat: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès divendres. En alguns sectors, sobretot de la costa tarragonina i també del Prepirineu Oriental, la precipitació mensual ha estat tres o fins i tot quatre vegades la precipitació mitjana climàtica.

Puntualment, i encara a falta que acabi aquest novembre, la tardor ja és la més plujosa de com a mínim els darrers 23 anys a sectors del Montsià i del Ripollès. La distribució de la precipitació del mes d'octubre, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, ha estat conseqüència de la circulació zonal en els nivells mitjans de la troposfera, cosa que va afavorir el pas de pertorbacions per Catalunya: aquestes es van aprofundir en arribar a la Mediterrània amb un flux humit i càlid en superfície afavorint la inestabilització de l'atmosfera. Per això el gradient zonal de la precipitació no ha estat de nord a sud com es habitual, sinó d'est a oest, essent el Pirineu, amb una influència més Atlàntica, on s'ha enregistrat menys precipitació, tot i que els volums mensuals han superat amb escreix els 100 mm.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en ºC: octubre 2018 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: octubre 2018 / METEOCAT

+info: http://www.meteo.cat

dilluns, 5 de novembre de 2018

Inici de la campanya d'esporga 18-19 a la Garriga

Avui s'inicia la campanya d'esporga 2018-19 a la Garriga: l'objectiu és tenir arbres el més naturals i forts possibles, respectant al màxim el pas de persones i les façanes. "Aquests arbres sans donaran més ombra, estaran més preparats per resistir les plagues i seran el reservori de marietes i altres insectes que ens ajuden a combatre les plagues", declaren fonts de l'Ajuntament de la Garriga mitjançant una nota informativa que el mateix consistori ha emès divendres.

La campanya seguirà els criteris de sostenibilitat marcats els darrers anys en la gestió, molt més sostenible, del Pla de Millora del Verd Urbà de la Garriga: una mesura concretada l'any 2014 i la gestió de la qual està adaptada a les condicions climàtiques del municipi, amb la transformació progressiva de les zones de gespa amb espècies més resistents i mètodes de reg més eficients, o la reducció fins a la seva eradicació, en alguns casos, dels productes fitosanitaris quan es fa front a plagues i malures. "Aquest camí és lent, ja que bàsicament es tracta de deixar que la natura segueixi el seu curs i els depredadors naturals, marietes i altres, siguin els que controlin els nivells de plaga", declaren també les mateixes fonts en la referida nota del consistori.

Pla de Millora del Verd Urbà de la Garriga / AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

+info: http://www.lagarriga.cat

diumenge, 4 de novembre de 2018

L'Escola Rosella, de Viladecavalls, ja disposa d'un espai nou d'hort

Espai nou d'hort / AJ. VILADECAVALLS
L'Ajuntament de Viladecavalls ha finalitzat el passat dia 25 la construcció d'un espai nou d'hort per als alumnes de l'Escola Rosella, ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que al respecte ha emès dimarts. De 5 bancals consta el nou espai d'hort.

Aquest espai d'hort, construït per la Fundació Fupar, permet als infants del cicle inicial i a les seccions infantils continuar l'aprenentatge d'horticultura que va quedar suspès arran de la problemàtica del mur on estava ubicat l'antic hort. Fonts del consistori remarquen a la referida nota: "Des de l'Ajuntament continuarem realitzant actuacions de suport als centres educatius del municipi per la millora dels seus equipaments i el confort i benestar dels i les alumnes de Viladecavalls".

+info: http://www.viladecavalls.cat

dissabte, 3 de novembre de 2018

La parcel·la d'aparcament de vehicles al CIAB, a Terrassa, està en obres d'adequació

La parcel·la on fins al moment aparcaven sense cap
ordre els autobusos, i els vehicles en general / CIAB
Aquesta setmana s'han posat en marxa les obres d'adequació d'un nou aparcament al Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB), a Terrassa: ho ha comunicat el consistori de la ciutat mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres. L'aparcament es fa en concret a l'espai on fins al moment aparcaven els autobusos, i els vehicles en general, sense cap ordre i que, alhora, és punt de trobada per a fer excursions a la zona. Aquests treballs serviran per a organitzar aquesta parcel·la de terreny, on es delimitaran tres places d'aparcament per a autobusos i 15 per a turismes. El CIAB és un equipament municipal situat als entorns naturals de Bonvilar i que disposa d'una àrea de lleure, d'una zona d'aparcament per a vehicles, que ara és objecte de remodelació, i d'un servei d'informació, que està obert els caps de setmana i festius durant els mesos de març a novembre i que ofereix un programa d'activitats dirigides a escoles i a particulars.

El projecte d'adequació de l'aparcament, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Terrassa, preveu també altres millores, com l'enjardinament de la parcel·la amb plantes arbustives i arbres per a integrar-la paisatgísticament a l'entorn natural. Les obres, adjudicades per un import de 23.245,64 euros a l'empresa Natural i Art Jardiners SL, que fa servir com a marca Naturalia Jardiners, tenen un termini d'execució de dos mesos. Les feines consisteixen a fer una desbrossada de la vegetació existent i a netejar el terreny; a instal·lar una tanca del tipus ramader, que permet l'accés de vianants i no de vehicles, entre l'espai de l'aparcament i el camí del Torrent de la Betzuca; a delimitar les places d'aparcament amb travesses de fusta; a col·locar una barana de fusta que dividirà l'espai per l'oest; a instal·lar la senyalització vertical corresponent; a posar grava a les places d'aparcament de vehicles situades davant de l'edifici del CIAB; i finalment, a enjardinar tot el perímetre amb plantes arbustives i arbres. Es plantaran espècies mediterrànies pròpies de la zona, en concret: 10 unitats de pi pinyer, 96 d'arboç, 100 de ginesta i 50 de marfull.

+info: https://www.terrassa.cat

divendres, 2 de novembre de 2018

Castellar del Riu rep el seu Catàleg de Camins Municipals

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Castellar del Riu el Catàleg de Camins del municipi, ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquest catàleg planteja la definició del conjunt de vials del municipi a partir de diferents paràmetres com la geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm. En aquest estudi s'han inventariat 12 camins que sumen un total de 27,08 km.

El Catàleg fixa un resum de les característiques de cada camí, amb un plànol de situació a escala 1:5.000 en el qual es defineix el seu traçat i la numeració per punts quilomètrics, la toponímia complementària i els elements més remarcables, així com un recull fotogràfic. Els camins inclosos en el Catàleg s'han seleccionat d'acord amb les indicacions de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona i també les del mateix Ajuntament de Castellar del Riu: a partir d'aquesta informació de base es va realitzar un treball de camp, amb visita a tots els camins i recollida de les dades descriptives per al seu posterior processament informàtic amb la creació d'un SIG, Sistema d'Informació Geogràfica, dels camins.

Imatge de Castellar del Riu proporcionada a la nota informativa / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dijous, 1 de novembre de 2018

Montserrat Cabré aborda en una conferència que l'IEC acull la relació entre ciència i gènere

Montserrat Cabré / BIBLIOTEQUES DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
'Dones i ciència: apologia de la història' és com es titula la conferència que Montserrat Cabré, professora d'Història de la Ciència a la Universitat de Cantàbria i nascuda a L'Hospitalet de Llobregat el 1962, oferirà dilluns vinent a les 19.00h a la Sala Nicolau d'Olwer de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). La conferència, que tractarà la relació entre ciència i gènere al llarg de la història, inaugurarà el cicle dels col·loquis que organitza per a aquest curs la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), filial de l'IEC.

Cabré ha impulsat diversos programes acadèmics, i de difusió, quant als estudis feministes i de gènere de la Universitat de Cantàbria, on dirigeix l'Àrea d'Igualtat, Conciliació i Responsabilitat Social. La seva recerca se centra en la història de les dones i la diferència sexual, amb especial atenció als sabers i a les pràctiques. La sessió de dilluns que ve la presentaran Alfons Zarzoso i Clara Florensa, president i vicepresidenta de la SCHCT, respectivament, i clourà l'acte l'actuació musical de Ned Somerville i Joana Gumi, cantautors i historiadors de la ciència.

+info: https://www.iec.cat

dimecres, 31 d’octubre de 2018

Yolanda Cesteros ha estat reelegida degana de la Facultat de Química de la URV

Yolanda Cesteros / URV
En les eleccions que es van celebrar divendres passat, la degana de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Yolanda Cesteros, ha estat reelegida per tal d'ocupar el càrrec durant els propers quatre anys: ho ha donat a conèixer la pròpia URV mitjançat una nota informativa que ha emès ahir. Van participar a la votació 18 dels 39 membres de la Junta de Facultat, que van atorgar 16 vots a favor de la candidata i 2 en blanc. Cesteros és professora del Departament de Química Física i Inorgànica i catedràtica de Química Inorgànica des de l'any 2011. Es va llicenciar en Ciències Químiques a la URV i és doctora en Química per la mateixa universitat, on va iniciar la seva carrera docent l'any 1994 a la Facultat de Química. Cesteros és membre del grup de recerca GreenCat-Materials Catalítics en Química Verda i ha estat degana de la Facultat de Química des que al 2014 va ser escollida per al càrrec en substitució del professor Joan Igual. Junt a Cesteros, integraran l'equip deganal els següents professors: Joan Josep Carvajal, vicedegà; Itziar Ruisánchez, secretària; Xavier López, responsable del Grau de Química; i Montserrat Pinent, responsable del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i del Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular.

Dins les principals accions i reptes que l'equip deganal es planteja per a aquest mandat hi ha la consecució de la certificació del sistema intern de garantia de qualitat i posterior acreditació institucional de centre, així com esdevenir un centre de referència, tant a nivell nacional com internacional, mitjançant la formació, el foment de la innovació, la divulgació i la millora professional en els àmbits de la química i la bioquímica. L'equip, segons es remarca a la referida nota informativa de la URV, es proposa oferir una formació acadèmica de qualitat acreditada i ajustada a les necessitats de la societat, promoure que els programes de formació incorporin la recerca que desenvolupa el professorat i fomentar la internacionalització dels ensenyaments de la Facultat de Química i la mobilitat d'estudiants, PDI i PAS. També vol impulsar l'oferta de cursos de formació continuada, activitats de divulgació de la ciència, i fomentar la relació amb l'ensenyament preuniversitari i la relació amb les empreses de l'entorn. A més, pel que fa a l'oferta acadèmica, finalitzarà el procés d'implantació del Grau de Química íntegrament impartit en anglès, i es treballarà per tal de formalitzar dobles titulacions internacionals que permetin l'intercanvi d'estudiants. En l'àmbit de la divulgació científica, es vol incorporar la perspectiva de gènere en algunes activitats dirigides tant a estudiants de ensenyament primari com secundari.

+info: http://www.urv.cat

dimarts, 30 d’octubre de 2018

El Festival In-Edit desenvolupa en la seva 16a edició les seccions In-Edit Shorts i KM.0

L'In-Edit, el Festival Internacional de Documental Musical, que està tenint lloc a Barcelona del 25 d'octubre al 4 de novembre, ha desenvolupat en la que és la seva 16a edició la secció In-Edit Shorts, de curtmetratges i adreçada a joves talents, i la secció KM.0, que busca exhibir històries properes amb la voluntat de donar veu als artistes locals. En aquesta edició el festival ofereix 13 llargmetratges en versió original subtitulada en català i 12 en versió original en català. Com a punt de trobada i d'avituallament del públic, dels realitzadors i de l'organització es disposa novament amb el pop-up bar La Cantina.

Aquest festival té el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat per a la subtitulació al català, a través de Catalunya Film Festivals. El Festival In-Edit es defineix com un espai de difusió cultural especialitzat en documental musical i altres gèneres audiovisuals centrats en la música. Des de la seva creació, segons remarquen fonts de Política Lingüística en una nota informativa que quant a aquest assumpte la pròpia Direcció General ha emès dijous passat, l'In-Edit s'ha convertit en el festival de documentals musicals amb més públic del món. A Madrid el festival també es fa fins al 4 de novembre però no començarà fins demà passat.

La Cantina és el pop-up bar de l'In-Edit i està obert tots els dies del festival:
és a Gran Via de les Corts Catalanes, 576 / FESTIVAL IN-EDIT

+info: http://www.in-edit.org

dilluns, 29 d’octubre de 2018

La Biblioteca Vapor Badia acull un taller de com passar d'associació a cooperativa no lucrativa

Juntament amb l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, l'Ajuntament de Sabadell portarà a terme aquesta tarda a la Biblioteca Vapor Badia un taller destinat a donar informació de com passar d'una associació a una cooperativa sense ànim de lucre. L'objectiu del taller és resoldre tots els dubtes i les inquietuds de les persones que formen part de les juntes de les associacions i que s'estan plantejant fer aquest pas. El curs combina exposicions teòriques amb exemples i casos pràctics.

En aquest taller s'informarà de les obligacions de les associacions amb activitat econòmica, de les diferències que existeixen entre associació i cooperativa i del funcionament i especificitats de les cooperatives sense ànim de lucre. Aquesta formació és gratuïta, cal haver-se inscrit prèviament i es durà a terme de 17.00h a 20.30h . El taller s'emmarca en el Pla de Formació d'Entitats de Sabadell, que impulsa l'Oficina d'Entitats i Voluntariat, ens municipal que està previst que entri pròpiament en funcionament l'any que ve. Les cooperatives, segons remarquen fonts de l'Ajuntament de Sabadell en una nota informativa que el mateix consistori ha emès dimarts passat quant a aquest taller, són un model en creixement que conjuga la democràcia amb l'eficiència i la responsabilitat social amb l'èxit empresarial.

Presentació interactiva quant a l'Oficina d'Entitats i Voluntariat de Sabadell / SARAI SAMPER; AJ. SBD; PREZI

+info: http://www.sabadell.cat

diumenge, 28 d’octubre de 2018

Les baixes temperatures irrompen per primer cop a Catalunya pel que fa a aquesta temporada

Havent iniciat el seu descens ahir, la temperatura arribarà a tocar fons a Catalunya entre avui i demà en el que el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, qualifica, en una nota informativa que ha emès dijous, com la primera irrupció freda de la temporada. A les cotes altes del Pirineu i del Prepirineu la temperatura podrà baixar entre 13 i 18 ºC, assolint mínimes per sota dels -10 ºC. Fora d'aquesta zona es preveuen davallades d'entre 8 i 13 ºC, i les glaçades podran afectar alguns punts de l'interior de Catalunya entre demà i demà passat.

Pel que fa a precipitacions, també en base a la referida nota emesa pel Meteocat, ja haurien començat a tenir lloc des d'ahir al matí i haurien d'haver seguit durant les primeres hores d'aquest diumenge, afectant qualsevol punt de Catalunya, i al Pirineu en forma de neu a partir dels 900 metres al sector occidental mentre que mantenint-se a la resta al voltant dels 1.300. Com que al Pirineu es podran acumular més de 20 cm de neu per sobre dels 1.400 metres, el Meteocat ha emès, igualment segons queda ja indicat a l'esmentada nota, un avís de 'Situació Meteorològica de Perill'. Avui el vent bufarà fort del nord als dos extrems de Catalunya, fet que alterarà l'estat del mar. Demà i demà passat, la possible formació d'una depressió a la Mediterrània podria produir una ventada general i un temporal marítim.

A l'esquerra, predicció meteorològica per a aquesta tarda; a la dreta, predicció per a demà al matí.
Consultat avui a les 11.15h / METEOCAT

+info: http://www.meteo.cat

dissabte, 27 d’octubre de 2018

La Xarxa d'Espais Joves de Mataró adoptarà la perspectiva de gènere com un eix transversal

Espai Jove Cerdanyola / ALBERT
CANALEJO; AJ. MATARÓ
Per tal de convertir-los en veritables espais que tinguin la perspectiva de gènere com un eix transversal, l'Ajuntament de Mataró ha iniciat un treball per a revisar, i adaptar, el funcionament de la Xarxa d'Espais Joves de Mataró, ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquest projecte s'emmarca en un procés formatiu i d'investigació liderat pel Consell Comarcal del Maresme, la Direcció General de Joventut de la Generalitat i l'Institut Català de les Dones.

A Mataró, així, es busca aconseguir l'objectiu d'introduir la perspectiva de gènere com un eix que incideixi en tots els aspectes que tenen a veure amb el funcionament de la Xarxa d'Espais Joves de Mataró, la qual està formada pels equipaments Rocafonda-El Palau, Cerdanyola, La Llàntia, i Pla d'en Boet. També s'ha plantejat, que com a fruit d'aquest procés de reflexió i treball, s'elabori una guia adreçada al conjunt d'agents educatius implicats en el desenvolupament de les polítiques de joventut. El punt de sortida de tot aquest projecte, sempre segons la referida nota de l'Ajuntament de Mataró, són dues constatacions: una és que a la Xarxa d'Espais Joves de Mataró, igual que passa a d'altres municipis catalans, es fan accions per tal de treballar la temàtica del gènere de forma puntual i aïllada, normalment al voltant de campanyes de sensibilització estipulades com són el 25N i el 8M, però no com a plantejament global ni integrat en el projecte educatiu dels equipaments; l'altra constatació, aquesta de caire numèric, és que hi ha un major nombre d'usuaris davant d'un menor nombre d'usuàries als equipaments juvenils: en concret, el nombre d'usuàries el curs 2017-2018 va ser d'un 32%.

+info: http://www.mataro.cat

divendres, 26 d’octubre de 2018

L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat els treballs per a elaborar un pla local de civisme

Amb la finalitat d'impulsar el civisme a la ciutat des de la convivència i amb una visió transversal que comptarà amb la participació ciutadana, l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat els treballs per a elaborar un pla local de civisme: ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. Ja la setmana passada es van iniciar els referits treballs en una reunió amb representants dels grups municipals i el suport de personal tècnic de la Diputació de Barcelona.

En el marc de les campanyes de civisme que l'Ajuntament de Mollet del Vallès impulsa, segons es remarca a la referida nota informativa, l'equip de govern ha previst iniciar el mes que ve una prova pilot anomenada 'L'Ajuntament al teu carrer'. La prova consistirà a fer una campanya informativa per a tota la ciutat per tal de donar a conèixer l'app de recollida d'incidències de la via pública, informar i sensibilitzar sobre campanyes de civisme, i escoltar i recollir suggeriments del veïnat.

Ajuntament de Mollet del Vallès / AJ. MOLLET DEL VALLÈS

+info: https://www.molletvalles.cat

dijous, 25 d’octubre de 2018

Gironella disposa d'un estudi per a la regeneració urbana, i la revitalització, del seu nucli antic

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi per a la regeneració urbana, i la revitalització, del nucli antic de Gironella. L'estudi, que ja s'ha lliurat al propi Ajuntament de Gironella, està enfocat a disposar d'un pla global per tal de dinamitzar el nucli històric de la vila i aconseguir atraure població jove del municipi i del seu entorn: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. El treball, dut a terme en concret per la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, de la Diputació de Barcelona, planteja un seguit d'estratègies i actuacions prioritzades i programades en l'àmbit de la rehabilitació d'habitatges, la promoció econòmica, l'activació de locals buits o els programes socials, entre d'altres.

Durant la redacció de l'estudi s'ha fet un procés participatiu amb el veïnat del barri: procés que s'ha desenvolupat en format de dos tallers dinamitzats per l'equip redactor. Des de fa un temps, segons es remarca a la referida nota informativa de la Diputació de Barcelona, el nucli antic de Gironella pateix un procés de despoblament i disminució de l'activitat comercial. Aquests factors, conjuntament amb altres condicionants físics com és la dificultat d'accessibilitat a l'àmbit del nucli, ja que es troba situat en un turó i separat del centre més comercial i de creixement situat a l'altra banda del Llobregat, fan necessari disposar d'un pla d'actuació específic que reverteixi la tendència actual per a aquesta zona.

Mapa del nucli antic de Gironella / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 24 d’octubre de 2018

Salou destina uns més de 800.000 euros per a la millora de la seva zona esportiva futbolística

La Junta de Govern Local de Salou ha aprovat el projecte definitiu de millora de la zona esportiva municipal del camp de futbol al Carrer Barenys, projecte que divideix en sis lots l'actuació a realitzar, la qual està previst que almenys comenci abans de finalitzar l'any: ho ha donat a conèixer el propi Ajuntament de Salou mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquests treballs, per als quals es destinaran uns més de 800.000 euros, pretenen fer una ampliació i renovació per tal d'assegurar més espai per al joc i major comoditat als usuaris d'un complex esportiu que té una antiguitat de prop de 40 anys.

Pere Granados, alcalde de Salou, en paraules recollides a la referida nota informativa ha manifestat que "aquest projecte suposa una reforma importantíssima per l'oferta esportiva que tenim al municipi, alhora que donem sortida a una reivindicació històrica dels clubs esportius, i els pares i les mares. Aquests més de 800.000 euros suposaran una gran renovació de l'equipament". Per la seva part, el regidor d'Esports, Dani López, també en paraules recollides a la nota de l'Ajuntament de Salou, ha indicat que "estem molt contents perquè podrem donar sortida a les demandes dels clubs de futbol i seguim millorant les infraestructures esportives; comptem amb tres pavellons, hem invertit en la base nàutica, hem implementat millores a la pista de petanca, i seguim treballant per posar al dia els equipaments de primera de què disposem al municipi".

Mapa dels treballs per a la millora de la zona esportiva de futbol / AJ. SALOU

+info: https://www.salou.cat

dimarts, 23 d’octubre de 2018

42.719 contractes laborals formalitzats al Vallès Oriental enguany durant el tercer trimestre

Al llarg del tercer trimestre d'enguany es van formalitzar 42.719 contractes laborals al Vallès Oriental, 980 més que durant el segon trimestre, la qual cosa suposa un augment del 2,3%. Són dades de l'Avanç de Contractació Registrada i que ha donat a conèixer el Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 11.

La variació interanual, per tant respecte al tercer trimestre de l'any anterior, també registra una evolució positiva, ja que en aquest sentit han hagut 2.128 contractes més, un augment del 5,2%. La contractació temporal va ser la dominant: gairebé 9 de cada 10 contractes van ser de caràcter temporal al tercer trimestre del 2018; en conseqüència, només 4.900 van ser contractes indefinits. Durant el passat mes de setembre, segons una altra nota informativa que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha emès el passat dia 3, la comarca va registrar un total de 21.232 persones aturades, 402 menys respecte al passat agost; respecte al setembre del 2017, s'han registrat 1.654 aturats menys.

Evolució trimestral de la contractació formalitzada al Vallès Oriental: 1r trimestre del 2007 al 3r trimestre d'enguany / CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

+info: http://www.vallesoriental.cat

dilluns, 22 d’octubre de 2018

Rubí Centre d'Empreses acollirà la jornada 'Noves tendències per a la reindustrialització territorial'

Masia Can Serra / RUBIEMPRESA.NET
En el marc del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, el proper 30 d'octubre tindrà lloc a Rubí Centre d'Empreses, a la Masia Can Serra de Rubí, la jornada 'Noves tendències per a la reindustrialització territorial'. La finalitat de l'esdeveniment, segons detalla el Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) en una nota informativa que al respecte ha emès dimarts passat, és exposar i compartir la situació actual del sector i divulgar estudis, i recentment publicada informació de referència, amb el conjunt d'entitats del Pacte i altres agents i professionals que tinguin interès.

L'economia circular, la indústria 4.0, la concertació públic-privada, les vocacions industrials, la qualitat de l'ocupació i els espais productius seran alguns dels temes que s'abordaran a la jornada. La sessió comptarà en primer lloc amb la participació de l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez; del president del CCVOC, Ignasi Giménez; i de la directora general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, Matilde Villaroya. Després hi haurà la presentació dels estudis del Pacte Nacional per la Indústria, així com les ponències següents: 'L'impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya', a càrrec de Joan Miquel Hernández, cap de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial de la Direcció General d'Indústria de la Generalitat; i 'Les dones en el sector industrial', a càrrec de Carme Poveda, directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona. La jornada acabarà després del torn obert de paraules.

+info: http://www.ccvoc.cat

diumenge, 21 d’octubre de 2018

Acabada la rehabilitació de la façana de l'Institut Milà i Fontanals, del Raval de Barcelona

Façana rehabilitada / AJ. BCN
El districte de Ciutat Vella, de Barcelona ciutat, ha destinat un total de 830.000 euros a la rehabilitació de la façana de l'Institut d'ESO i Batxillerat Milà i Fontanals, a la Plaça de Folch i Torres, del barri del Raval: ho ha comunicat l'Ajuntament de Barcelona mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Les obres, ja finalitzades i que el Consorci d'Educació de Barcelona ha gestionat i executat, han dotat d'una nova imatge l'edifici mitjançant el tractament de la façana i els elements que la conformen, reparant i netejant els elements fixes de la façana, com són els sòcols de pedra i els testers; i s'han retirat elements aliens a la construcció original, com els aires condicionats, voladius i finestres.

Façana abans de la rehabilitació / AJ. BCN
Aquesta actuació ha abastat una superfície de 2.145,5 m²: la intervenció ha tingut lloc a la façana principal, amb 1.598 m²; la façana sud-oest amb 127,5 m² i la façana nord-est amb 420 m². Les finestres s'han substituït per unes noves d'alumini amb cortines 'screens' interiors accionades manualment amb reixes en planta baixa i soterrani i portes d'acer lacat, entre d'altres actuacions. Les obres, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Barcelona, permeten la millora de la seguretat en l'ús de finestres per part de l'alumnat, de l'equip docent i professionals del centre, la millora de l'eficiència energètica de l'edifici i la millora de les condicions a l'hora de donar classe gràcies a les actuacions per tal d'incrementar la protecció solar i per tal de garantir un major aïllament acústic i tèrmic.

+info: https://ajuntament.barcelona.cat

dissabte, 20 d’octubre de 2018

La Diputació de Tarragona relleva amb vehicles elèctrics o híbrids el seu actual parc mòbil

En la seva aposta per la mobilitat sostenible, la Diputació de Tarragona ha començat a substituir progressivament els vehicles de servei actuals per uns models híbrids i elèctrics, ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'objectiu és que amb el temps el conjunt del parc mòbil de la institució sigui d'aquesta tipologia, que és més eficient quant al consum i menys contaminant.

Un dels nous cotxes / DIPTA
La propera setmana començaran a donar servei els primers cotxes per a l'ús dels professionals de les diferents àrees de la Diputació de Tarragona: tots aquests vehicles llueixen un distintiu que els identifica com a sostenibles, bé siguin elèctrics o híbrids. La iniciativa de continuar ampliant la flota actual amb criteris mediambientals va en consonància amb l'impuls de la Diputació quant a la sostenibilitat i l'eficiència en els seus processos i funcionament intern. Aquest objectiu de la institució forma part del seu pla estratègic, que presta una especial atenció a la preservació de la salut i de la natura i a l'impuls d'una estructura organitzativa àgil i eficient.

+info: http://www.dipta.cat

divendres, 19 d’octubre de 2018

En marxa la restauració del Molí Vell de Bellpuig

El Molí Vell de Bellpuig / INCASÒL
Per tal transformar-lo en un centre pedagògic de l'aigua, la tècnica i el producte, l'Institut Català del Sòl, l'INCASÒL, ha iniciat la restauració del Molí Vell de Bellpuig: ho ha comunicat el propi INCASÒL mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 1. L'execució de les obres ha estat adjudicada a l'empresa B-Biosca SL per un import de 97.685,95 euros, IVA no inclòs, i compta amb un termini d'execució de 7 mesos.

Basades en un projecte d'Ianua Arquitectes, les obres consisteixen en la consolidació i restitució dels elements estructurals més malmesos com són la coberta, els forjats, l'arc diafragma i les obertures, recuperant els elements més característics i substituint amb elements similars aquells que no es puguin recuperar: tot amb la finalitat de fer que l'edifici sigui, amb les òptimes condicions de seguretat, accessible al públic. A més de l'INCASÒL, que es fa càrrec de finançar les obres mitjançant les aportacions establertes en el conveni de transferències signat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, són promotors del projecte l'Ajuntament de Bellpuig i el Departament de Territori i Sostenibilitat, departament del qual precisament depenen l'INCASÒL i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El Molí Vell és un edifici del segle XIII, probablement construït en substitució d'un molí d'origen islàmic, i exemplifica la feudalització de la Vall del Corb durant l'època medieval; a més, testimonia l'activitat en la producció alimentària i energètica al llarg del període que va des de l'origen de l'immoble fins al seu abandonament durant la segona meitat del segle XX.

+info: http://incasol.gencat.cat

dijous, 18 d’octubre de 2018

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, partícip al projecte CESBA d'Interreg Mediterrània

Escola Collserola / AJ. ST. CUGAT DEL VALLÈS
Amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica i la qualitat de vida als barris de Sant Cugat del Vallès, el consistori d'aquesta ciutat està participant en el projecte CESBA-MED: ho ha donat a conèixer el mateix Ajuntament de Sant Cugat del Vallès mitjançant una nota informativa que ha emès el dia 3 passat. El projecte, que està finançat per la Unió Europea a través del programa Interreg Mediterrània, també s'està desenvolupant a altres ciutats europees i persegueix crear un sistema d'avaluació de sostenibilitat en àrees urbanes que permeti la comparació entre municipis i esdevenir una eina decisòria entre projectes que es vulguin desenvolupar.

Escola Bressol Montserrat / AJ. ST. CUGAT DEL VALLÈS
En el cas de Sant Cugat, el consistori participa mitjançant una prova pilot per tal de comprovar la idoneïtat de l'eina informàtica que s'està creant. Aquesta prova inclou l'anàlisi del barri del Monestir i Sant Francesc i de quatre edificis municipals d'aquest barri: l'Escola Collserola, l'Escola Bressol Montserrat, el Xalet Negre i la Casa de Cultura. A partir d'uns indicadors estratègics prèviament definits, s'ha dut a terme una recollida exhaustiva de dades quant a la via pública, la despesa energètica dels edificis i l'oferta d'equipaments públics, entre d'altres, amb l'objectiu de poder calcular la qualitat global del barri. A més, aquesta eina també serveix per a planificar millor els projectes que s'hi puguin desenvolupar en el futur tenint com a referència els principals indicadors del barri. L'objectiu és que aquesta eina de gestió sigui realitat l'any vinent.

Xalet Negre / AJ. ST. CUGAT DEL VALLÈS
Casa de Cultura / AJ. ST. CUGAT DEL VALLÈS

+info: https://www.santcugat.cat

dimecres, 17 d’octubre de 2018

Uns més d'una vintena de simposis al XV CIOIE

Analitzar i debatre els nous reptes en organització educativa i polítiques educatives, fomentar bones pràctiques basades en el lideratge, l'autonomia dels centres, la innovació i l'excel·lència, conèixer noves tendències en organitzacions saludables i sostenibles i fomentar les tecnologies digitals són els objectius principals del XV CIOIE (Congrés Internacional d'Organització d'Institucions Educatives). L'esdeveniment, que té programats 24 simposis, es du a terme al Campus de Cappont de la Universitat de Lleida, la UdL, des d'avui fins demà passat.

Logo del XV CIOIE / CIOIE.ORG
L'EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional) de la UdL organitza aquest congrés que aplegarà més de 250 professionals, docents i investigadors de Catalunya, de la resta de l'Estat, així com dels Estats Units, Canadà, Austràlia, Canadà, Japó, Turquia, Nova Zelanda, Mèxic, Xile, Regne Unit i Xina, i que reflexionaran al voltant del tema del congrés: les tendències nacionals i internacionals en l'organització educativa, entre l'estabilitat i el canvi. El congrés s'inicia aquesta tarda amb la xerrada inaugural 'Política y gestión en la educación superior', a càrrec de José Joaquín Brunner, de la Universitat Diego Portales de Xile, i es clou demà passat amb la conferència de Joaquín Gairín, de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre organització i gestió d'institucions educatives. El mateix divendres se celebrarà, com a activitat paral·lela, el I Simposi CIOIE, dedicat al nou model de direcció educativa a Catalunya.

+info: http://www.cioie.org

dimarts, 16 d’octubre de 2018

L'afluència d'enguany a les piscines municipals sabadellenques ha marcat un rècord històric

Aquest estiu ha marcat un rècord històric d'afluència a La Bassa i al conjunt de piscines municipals de Sabadell, les quals, a més de La Bassa, són la de Cal Marcet, Olímpia, Campoamor i Parc del Nord. En total durant la temporada 2018 consta que han hagut 269.004 banyistes, segons ha donat a conèixer l'Ajuntament de Sabadell mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. En concret La Bassa, que va reobrir les portes l'any passat després d'un procés de reparació que no va permetre obrir l'equipament l'estiu del 2016, ha a superat la seva mitjana dels darrers 10 anys en 13.672 usuaris i s'ha acostat als 150.000 banyistes.

Segons valora el propi Ajuntament de Sabadell a la mateixa nota informativa, aquest increment respecte als darrers anys i a la temporada del 2017, quan a La Bassa es van assolir 114.238 usuaris, és fruit d'un conjunt d'actuacions que han permès oferir un equipament més modern i atractiu. Entre les novetats que s'han implementat aquest estiu destaca la instal·lació de dos nous tobogans aquàtics i d'un nou tobogan, així com una nova carpa a la zona del restaurant que ha permès als usuaris gaudir d'una zona d'ombra. Una altra de les novetats de la temporada 2018, i que ha permès acostar la ciutadania fins a La Bassa, ha estat la nova línia d'autobusos L15.

La Bassa / AJUNTAMENT DE SABADELL

+info: http://www.sabadell.cat

dilluns, 15 d’octubre de 2018

Millorat l'enllumenat públic dels Jardins de Pedret

Jardins de Pedret a la imatge proporcionada a la
nota informativa / AJUNTAMENT DE GIRONA
L'Ajuntament de Girona ha millorat recentment l'enllumenat públic dels Jardins de Pedret: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. Aquesta va ser una de les actuacions més votades pel veïnat del barri en la consulta dels pressupostos participats del 2016. Les tasques han consistit principalment en la substitució dels llums existents per llums amb tecnologia LED a la part dels jardins que limita amb la Ronda de Pedret, així com en afegir una segona lluminària a la part posterior dels bàculs per a il·luminar la calçada i les zones de pas per a vianants d'aquest entorn, espais que fins al moment no comptaven amb il·luminació.

"El que aconseguim amb aquesta acció són uns nivells adequats de llum i, per tant, també de seguretat", ha explicat, en paraules recollides a la referida nota, el tinent d'Alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Joan Alcalà. En total se substitueixen els 13 punts de llum ja existents per noves lluminàries LED, i s'afegeixen 7 lluminàries noves per tal de reforçar l'enllumenat de la vorera. S'estima que els 20 nous punts de llum consumiran 4.020 kWh/any, xifra que representarà una reducció significativa en la despesa energètica i econòmica d'aquest enllumenat, doncs els 13 punts de llum que s'han retirat tenien un consum estimat de 6.327 kWh/any. El pressupost per a l'execució de l’obra ha estat de 6.606,60 euros, IVA inclòs, i l'han portat a terme les brigades municipals del consistori.

+info: http://www.girona.cat

diumenge, 14 d’octubre de 2018

Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya van créixer un 3% l'any 2017

Segons dades definitives de l'Enquesta d'Ocupació Hotelera de l'INE i en relació a la qual cosa l'Idescat ha informat mitjançant una nota que dimecres passat ha emès, l'any 2017 les pernoctacions en establiments hotelers van créixer un 3,0% a Catalunya. En funció de l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van disminuir un 0,5%: un 1,2% les dels catalans mentre que les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat van créixer un 0,3%; les del turisme estranger van augmentar un 4,5%.

Per país de procedència, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, els turistes de França i del Regne Unit van ser els que presenten més pernoctacions en termes absoluts: 6.535,6 milers i 6.201,5 milers respectivament. Per marques turístiques, el nombre de pernoctacions a Paisatges Barcelona i a Costa Barcelona van presentar els majors increments, amb un 15,4% i un 9,1% respectivament. D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 3,5% interanual amb increments tant en el turisme domèstic, un 0,2%, com en el turisme estranger, un 5,7%.

Variació anual de pernoctacions en establiments hotelers. Catalunya. 2003-2017 /
IDESCAT, A PARTIR DE L'ENQUESTA D'OCUPACIÓ HOTELERA DE L'INE

+info: https://www.idescat.cat

dissabte, 13 d’octubre de 2018

L'Ajuntament de Montmeló obre convocatòria per tal d'adjudicar 9 parcel·les d'horts municipals

Horts de Cal Quico / AJ. MONTMELÓ
Entre demà passat i el proper 30 de novembre quedarà oberta per part de l'Ajuntament de Montmeló la convocatòria per a l'adjudicació de parcel·les a la zona d'horts municipals del Raiguer i de Cal Quico: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. S'obre així, després de concedir totes les parcel·les de l'anterior llista d'espera, un període d'un mes i mig per a les persones interessades a accedir a una de les parcel·les que encara queden disponibles: actualment hi ha 6 parcel·les a Cal Quico i 3 al Raiguer. La sol·licitud per a realitzar el tràmit corresponent es pot obtenir a l'OAC o bé a la pròpia web municipal.

Horts del Raiguer / AJ. MONTMELÓ
La convocatòria, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Montmeló, és oberta a totes aquelles persones que compleixin els criteris següents: ser major d'edat i presentar només una sol·licitud per unitat de convivència, estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 3 anys ininterromputs, no disposar de cap altre hort o terreny de conreu al municipi o a la resta de la comarca i que no hi hagi un altre membre de la mateixa unitat familiar a qui se li hagi adjudicat una parcel·la o hort. Els criteris a valorar per tal d'efectuar la selecció en cas que hi hagi més sol·licituds que parcel·les disponibles seran: estar a l'atur sense prestació per desocupació, ser beneficiari de la renda mínima d'inserció-PIRMI, estar a l'atur amb prestació per desocupació, i ser major de 65 anys o pensionista.

+info: http://www.montmelo.cat

divendres, 12 d’octubre de 2018

Ferrocarrils de la Generalitat commemora el centenari del Funicular de Sant Joan

Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha encapçalat ahir a la Muntanya de Montserrat l'acte de celebració dels 100 anys del Funicular de Sant Joan. Font ha estat acompanyat pel pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler. L'acte ha començat a l'Estació de Sant Joan Inferior del Funicular de Sant Joan, on s'ha inaugurat l'exposició 'Funicular de Sant Joan 100 anys d'història', una mostra que, amb imatges històriques i actuals, explica l'evolució de la infraestructura i el seu lligam amb la Muntanya de Montserrat. Font, entre d'altres aspectes, ha destacat: "Avui recordem als herois del transport per cable que van construir el funicular, ara fa 100 anys". Tot seguit, l'acte commemoratiu del centenari ha continuat amb un viatge institucional amb el funicular fins a l'estació de Sant Joan Superior, on la directora de Manteniment de Material Mòbil d'FGC, Esther Garcia, ha explicat les obres executades i en curs a les infraestructures d'FGC a la Muntanya de Montserrat.

El Funicular de Sant Joan es va inaugurar l'any 1918 amb l'objectiu de comunicar la part exterior del Monestir de Montserrat amb l'Ermita de Sant Joan, ubicada a la part alta del massís, on també hi ha el mirador. L'èxit assolit per la línia va fer palesa molt aviat la necessitat d'ampliar la seva capacitat de transport i l'any 1926 va ser substituït per una nova instal·lació, amb un ample de via diferent i vehicles de més capacitat. El 1986 fou integrat a la xarxa d'FGC, i l'any 1997 va ser sotmès a un ampli procés de modernització, durant el qual va ser dotat d'uns nous vehicles panoràmics. L'any 2015 FGC va dur a terme un procés de renovació de la infraestructura que va millorar i renovar tant els cotxes com la sala de màquines, augmentant la capacitat de transport i la qualitat de la infraestructura.

Funicular de Sant Joan / CREMALLERADEMONTSERRAT.CAT

+info: https://www.fgc.cat