dijous, 14 de desembre de 2017

El pagament de la zona blava de Terrassa pot fer-se mitjançant l'app iParkMe

iParkMe / INTEGR@
PARKING SOLUTIONS
Des d'abans-d'ahir la zona blava de Terrassa es pot pagar a través del telèfon mòbil gràcies a un nou sistema implantat per l'empresa municipal Egarvia, encarregada de la gestió dels aparcaments. Mitjançant l'aplicació iParkMe és possible que la ciutadania accedeixi a aquest servei. L'app està disponible per a iOS i Android. La incorporació del pagament a través de dispositiu mòbil de les zones d'estacionament regulat és la part que en major mesura afecta la ciutadania pel que fa a un procés de renovació tecnològica que és més ampli: en aquest sentit l'aplicació incorpora també el pagament per mòbil dels aparcaments soterranis municipals, així com la gestió de les zones de càrrega i descàrrega per a transportistes i les 'zones exprés' d'estacionament gratuït però regulat.

La posada en marxa de les noves eines suposa un canvi en l'explotació dels serveis de l'empresa municipal que, a banda d'augmentar els serveis per als usuaris, també podrà racionalitzar el seu funcionament intern. El projecte de modernització de les eines de gestió facilitarà l'activitat que desenvolupa l'empresa municipal, remarquen des de l'Ajuntament en una nota informativa emesa dilluns. Egarvia gestiona sis aparcaments soterranis, que durant l'any passat van tenir més de 160.000 estacionaments. El servei de grua, que també gestiona Egarvia, va fer 11.000 serveis durant el darrer any; i, en el mateix període, la zona blava va experimentar més de dos milions d'operacions a les 2.105 places d'aparcament distribuïdes en les 13 zones, que suposen 4 tarifes diferents i 5 horaris d'estacionament. L'empresa Integr@ Parking Solutions, ha estat l'encarregada de desenvolupar totes aquestes eines i de posar-les en marxa, després del corresponent concurs d'adjudicació. Egarvia ha fet una inversió de 7.260 euros, IVA inclòs, en el desenvolupament de les solucions tecnològiques. A aquesta quantitat se sumen 1.210 euros anuals de manteniment d'aquestes eines.

+info: http://www.terrassa.cat

dimecres, 13 de desembre de 2017

La UdL preveu que el seu pressupost per al 2018 sigui de gairebé 85 milions d'euros

El Consell de Govern de la UdL (Universitat de Lleida) ha aprovat abans-d'ahir la proposta de pressupost de la institució per al 2018. Els comptes ascendeixen a 84.871.197,57 euros, que suposa un increment del 2,16% respecte a l'actual exercici. El pressupost se sotmetrà a l'aprovació definitiva del Consell Social en una propera reunió, previsiblement al gener.

Quant als ingressos, segons ha informat el gerent Josep Maria Sentís, els comptes preveuen un increment de l'aportació del finançament de la Generalitat i un manteniment de la matrícula semblant a la del curs 2017-2018. Quant a les despeses, es preveu un increment de la partida de personal, fruit de la contractació de professorat per a les noves titulacions del Campus d'Igualada. La despesa corrent també creix per a "la posada en marxa de nous edificis, com els Serveis Hospitalaris Veterinaris, i la major aportació a centres, departaments i centres de recerca propis i vinculats", segons Sentís. Pel que fa als àmbits del Pla Estratègic, el que més creix és el de 'Comunitat universitària', amb un augment del 3,7% que s'afegeix al 50% dels tres últims anys: es mantenen les convocatòries d'ajudes a l'estudiant per les despeses d'habitatge, necessitats econòmiques sobrevingudes, aprenentatge d'una tercera llengua i mobilitat, entre altres. En segon lloc hi ha l'àmbit dedicat a docència, aprenentatge i ocupació, amb un augment del 3,2% en relació al pressupost de 2017.

Comparativa del pressupost d'enguany i del previst per al 2018 / UNIVERSITAT DE LLEIDA

+info: http://www.udl.cat

dimarts, 12 de desembre de 2017

L'alcohol, principal causa d'inici de tractament per abús o dependència de drogues a Catalunya

Es manté des de fa diversos anys per sobre de la resta de drogues


D'acord amb les dades de l'Informe anual 2016 del Sistema d'Informació sobre Drogodependències (SID), els centres de la XAD (Xarxa d'Atenció a les Drogodependències) van notificar l'any passat un total de 14.093 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues i 5.456 persones van ser ateses a centres orientats a disminuir els danys associats al consum de drogues. Mitjançant una nota informativa al respecte que ha emès el Departament de Salut dilluns de la setmana passada, es remarca que la droga principal que va motivar el tractament al 2016 va ser l'alcohol, en el 45,26% dels casos notificats, la cocaïna en el 20,31%, els derivats del cànnabis en el 13,21%, l'heroïna en el 11,08%, el tabac en el 4,28% i altres drogues en el 5,88%. L'alcohol és manté, com des de fa diversos anys, com la droga principal i ocasiona al voltant del 50% d'inicis de tractament; els inicis per consum de cocaïna presenten un lleuger increment mentre que els de cànnabis presenten una estabilització; i l'heroïna baixa lleugerament i se situa en 1.561 casos després de la caiguda dràstica a finals dels anys 90 i inicis del 2000. El nombre total de tractaments notificats l'any 2016 suposa una estabilització respecte dels últims anys.

El 40,74% de les persones que van iniciar tractament per la dependència de l'heroïna i el 1,5% dels dependents de la cocaïna s'administraven aquestes drogues principalment per via parenteral, una via d'administració que augmenta el risc de transmissió de diverses malalties, com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida. Aquests percentatges estan, però, lluny de l'alta prevalença de consum injectat dels anys noranta i inicis dels anys 2000. Entre les persones que van consumir la droga per via injectada (779), un 35,82% declara ser seropositiu al VIH i el 57,52% seropositiu al virus de l'hepatitis C. Aquestes prevalences estan disminuint lentament en els darrers anys. Per sexes, sempre segons les dades del referit informe anual del SID, els inicis de tractament per heroïna i cocaïna es mantenen en una proporció aproximada de 4 a 1 entre homes i dones; l'alcohol i altres drogues amb una relació de 3 a 1, i el tabac d'1 a 1.

Evolució anual del nombre d'inicis de tractament,segons la droga principal que els motiva, 1991-2016 (a l'informe el gràfic, a la pàgina 5, queda limitat al període 2009-2016) / GENCAT.CAT

+info: http://drogues.gencat.cat

dilluns, 11 de desembre de 2017

3.431 iniciatives han quedat registrades al cens d'activitats i establiments d'Igualada

La Diputació de Barcelona ha finalitzat el cens d'activitats públiques i privades, i d'establiments del terme municipal d'Igualada, ha comunicat la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. Aquest cens recull en una base de dades que s'elabora mitjançant l'aplicació informàtica Gestor d'informació d'Activitats (GIA) un total de total de 3.431 iniciatives, tan públiques com privades, en el conjunt del municipi. La finalitat d'aquest cens és millorar la gestió administrativa de les activitats i que totes les àrees de l'Ajuntament treballin amb la mateixa base de dades de manera que puguin treballar de manera més transversal i coordinada.

En concret, les dades que figuren al cens fan referència a l'empresa o persona titular de l'activitat, l'emplaçament, la classificació segons la normativa que regula el règim d'intervenció de les activitats, la data de la llicència o de la comunicació i les dades tècniques relacionades amb cadascuna de les activitats. A més de millorar la gestió administrativa de les activitats, el cens aporta a l'Ajuntament d'Igualada informació que li serveix per a múltiples àmbits, com ara l'urbanisme, el medi ambient o la promoció econòmica, remarquen des de la Diputació a la referida nota informativa. El cens, a més, conté les coordenades de tots els establiments per la qual cosa es pot bolcar al SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) que utilitzi l'Ajuntament i es pot actualitzar de manera senzilla mitjançant la mateixa aplicació GIA.

Informació relacionada amb l'aplicació GIA / DIBA.CAT

+info: http://www.diba.cat

diumenge, 10 de desembre de 2017

Un darrer ajust de grafisme per als reportatges audiovisuals de TITULARS.CAT

A la careta de sortida, marca i any apareixen amb igual durada


En la línia del que s'ha donat a conèixer recentment a TITULARS.CAT quant a l'actualització de les seves caretes per a reportatges audiovisuals (bloc del 30/11/2017) i per tal de proporcionar la millor presentació possible dels referits reportatges en general i, en particular, pel que fa al grafisme, s'ha determinat que, com a últim detall a ajustar convenia fer que a la careta de sortida els dos elements que la configuren apareguessin exactament alhora i es mantinguessin el mateix temps. Fins ara, en acabar els reportatges audiovisuals apareixia la marca de TITULARS.CAT primer i a continuació, a la dreta, l'any, mantenint-se ja tots dos fins acabar el vídeo: la raó que aquests dos elements apareguessin d'aquesta manera és que l'un sortia al costat de l'altre, de manera que fent que hi hagués una mica de diferència en l'aparició d'un i l'altre s'aconseguia que quedessin ben diferenciats gràficament.

Jocs tradicionals a la Plaça de l'Església de la Garriga, durant
les Jornades Modernistes d'enguany / TITULARS.CAT
Amb el disseny actualitzat, tal i com es presentava el passat dia 30, els dos elements passaven a estar el primer sobre el segon i ja no l'un al costat de l'altre però es mantenia que la marca apareixia primer i l'any una mica després; no obstant, ara, amb el fet que el primer element està sobre l'altre queden tots dos suficientment diferenciats, de manera que no tenir la mateixa durada esdevé innecessari, si no fóra per algun motiu purament estètic-artístic que en el cas d'una peça de tipus informatiu es podria considerar més aviat prescindible. En definitiva, doncs, i amb la voluntat d'oferir la millor versió de grafisme renovat per a una experiència informativa òptima en la major mesura possible, el reportatge audiovisual d'enguany que fins ara havíeu pogut trobar a TITULARS.CAT l'oferim en la seva versió definitiva de grafisme, substituint el que hi havia i tornant-lo a enllaçar allà on l'havíem inserit. Un grafisme que trobareu ja, doncs, igualment als propers vídeos, dels qual es va donar a conèixer precisament el passat dia 30 que el següent tractaria d'Ecohorts Castellar, i ara avancem que el de després dels ecohorts abordarà les Jornades Modernistes de la Garriga. A més, aprofitant l'ocasió, remarcar que amb les caretes d'entrada i de sortida renovades TITULARS.CAT ha actualitzat ja, des de l'inici dels vídeos, tots els elements identificatius de grafisme i so a excepció de la marca que es manté a la part superior dreta mentre dura el reportatge precisament entre la careta d'entrada i la de sortida. Els primers canvis de grafisme es van fer, com es pot apreciar repassant els reportatges realitzats, per tal d'acabar aconseguint que els rètols identificatius dels entrevistats fossin en forma de text negre apareixent i desapareixent al mateix temps que el logotip de TITULARS.CAT que acompanya, a l'esquerra, el text referit i que el rectangle blanc que els fa de fons; així mateix es va adaptar aquest estil per als crèdits de realització al final de la història de cada vídeo.

+info: https://www.youtube.com/user/titularscat

dissabte, 9 de desembre de 2017

Desactivada la fase 'Alerta' que es mantenia, amb motiu de l'onada de fred, a Catalunya

Mapa de la temperatura mínima a Catalunya
dissabte passat / METEOCAT
La fase 'Alerta' del PROCICAT (el pla territorial de Protecció Civil de Catalunya) per onada de fred, i en relació a la qual ha informat TITULARS.CAT (bloc del 04/12/2017), ha quedat desactivada finalment abans-d'ahir. Inicialment prevista perquè només fóra necessària fins dimarts, aquesta 'Alerta' s'ha mantingut per decisió presa aquest dilluns per part de Protecció Civil tenint en compte que les dades del Meteocat indicaven la continuïtat de l'onada fins dimecres.

En tot l'episodi de fred, les temperatures mínimes més baixes es van donar dissabte a les següents localitzacions en base a les dades recollides per estacions automàtiques de les quals disposa el Meteocat: Boí, -16,1 ºC; Tosa d'Alp, -16,1 ºC; Espot, -15,9 ºC; Salòria, -15,9 ºC; Bonaigua, -14,8 ºC; Prades, -11.4 ºC; Das-Aeròdrom, -10.4 ºC; Guixers-Valls, -9.9 ºC; Oliola, -9.5 ºC; i Baldomar, -9.0 ºC. Resulta destacable el radiosondatge de Barcelona registrat el mateix dissabte a les 00.00h, que va mesurar el mínim de temperatura a nivells mitjans donant -37,1 ºC al nivell de referència de 500 hPa, que en aquell moment corresponia a 5.360 metres d'altura: es tracta d'un valor molt excepcional, ja que la temperatura mitjana en aquest nivell a principis de desembre és d'uns -21 ºC.

+info: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

divendres, 8 de desembre de 2017

El curs 2015-2016 al Vallès Oriental hi van haver 5.249 matriculacions a FP

Són un 68,5% més en comparació a les registrades 10 anys enrere


La tendència al creixement en l'alumnat de Formació Professional (FP) al Vallès Oriental és una de les principals dades que s'extreuen d'un estudi presentat dimecres de la setmana passada a l'IES Lauro, de les Franqueses de Vallès. Amb el títol Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental, el document mostra que al curs 2015-16 al Vallès Oriental es registraren 5.249 matriculacions a FP, 2.134 més que les registrades a l'inici del període analitzat, el curs 2005-06: de manera que en 10 anys l'alumnat d'FP a la comarca ha augmentat un 68,5%.

A les conclusions del document també s'hi explica que: les famílies professionals de la química i la fabricació mecànica apareixen com famílies especialitzades al territori en comparació al conjunt de Catalunya i alhora són les que registren majors nivells d'inserció laboral; l'oferta formativa també segueix en constant creixement; la formació dual és una modalitat a l'alça; la mobilitat interna gira entorn a Granollers i a Mollet del Vallès; el balanç d'entrades i sortides d'alumnat d'FP és negatiu, tot i que el territori intenta equilibrar la demanda amb nova oferta; i l'existència de posicionaments diferents entre els agents educatius i els equips tècnics d'ocupació quant a si és millor diversificar l'oferta d'estudis d'FP o si especialitzar-se i tenir centres de referència. Aquest estudi s'ha realitzat en el marc del Grup de Treball de Formació de la Taula Vallès Oriental Avança, coordinat pels principals sindicats de la comarca UGT i CCOO, i amb la participació d'ajuntaments, l'equip tècnic de l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental i de les patronals UEI i PIMEC. L'acte de presentació, al qual van assistir una cinquantena de persones, va anar a càrrec de l'equip tècnic de l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental: Albert del Amor i Mireia Rossell. Prèviament, hi va haver la benvinguda institucional per part del president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, David Ricart, qui després donaria pas a la presentació dels tècnics; l'alcalde de Les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé; el conseller de Promoció Econòmica i Estudis del Consell Comarcal, Marc Candela i la representant de CCOO, Emilia Macías.

Evolució de les matrícules d'alumnat d'FP al Vallès Oriental / ESTUDI ESTAT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL VALLÈS ORIENTAL

+info: http://www.vallesoriental.cat

dijous, 7 de desembre de 2017

Més d'un segle de transport públic en una mostra de fotografies al Palau Bofarull, a Reus

El troleibús que durant anys va fer el trajecte Tarragona-Reus i viceversa, els trens que comunicaven les diferents poblacions a principis del segle passat, o la parada de taxis al bell mig de la Plaça Mercadal dels anys 60: aquestes són alguns dels elements que es poden apreciar a les imatges retrospectives que es poden veure a l'exposició retrospectiva 'El transport públic a Reus i comarques tarragonines'. La mostra, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Reus amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, es troba al Palau Bofarull, a Reus; es va inaugurar dijous passat al vespre i es podrà visitar fins al 21 de desembre en horari d'11.00h a 13.00h hores i de 17.00h a 20.00h, de dimarts a dissabte.

La mostra també compta amb objectes antics vinculats
al transport públic i que reflecteixen el pas del temps /
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Aquesta exposició aprofita la coincidència amb els actes de celebració de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017 i s'hi han reunit un total de 105 de fotografies per aquesta ocasió: es tracta d'imatges propietat de particulars i entitats, entre les quals la mateixa associació organitzadora, i també d'altres com el Centre de la Imatge Mas Iglesias, Aena o l'Aeroclub de Reus, que també hi han col·laborat. Les imatges fan un recorregut visual pels diferents mitjans de transport, instal·lacions i vies que han configurat, des d'inicis del segle XX i fins l'actualitat, la xarxa de transport públic de les comarques de Tarragona. La mostra permet assistir a l'evolució dels mitjans de transport i també a la manera de viatjar dels habitants d'aquestes comarques durant més d'un segle. A més de fotografies, els visitants hi trobaran objectes antics relacionats amb el transport públic i que reflecteixen el pas del temps en la tecnologia, la mobilitat i els costums del viatgers. Entre aquests, hi ha reproduccions de les primeres bicicletes, trens, ambulàncies i avions, o baguls i maletes antigues que feien servir els primers viatgers del transport públic de les comarques tarragonines.Algunes fotografies de l'exposició / DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

+info: http://www.dipta.cat

dimecres, 6 de desembre de 2017

Després de cinc mesos d'obres s'ha reobert el Pont de Can Gatxet, a Sant Cugat del Vallès

Dimarts de la setmana passada, i després de cinc mesos d'obres, s'ha reobert el Pont de Can Gatxet, a Sant Cugat del Vallès, de manera que hi puguin tornar a transitar tant ciclistes com vianants. La infraestructura, gairebé centenària, s'ha rehabilitat per reparar els desperfectes provocats pel pas dels anys, millorar el lateral i fer-hi una rampa adaptada i un accés amb escala. La reobertura d'aquest pont, que creua per sobre la via dels FGC, reforça la connexió entre el Camí de Can Gatxet i l'Avinguda del Carril, a Mira-sol.

Conesa i Calvet en la seva visita amb motiu de
la reobertura del pont / AJ. ST. CUGAT
Així mateix, amb el pont reobert la zona queda dotada d'un nou itinerari més segur i accessible entre l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Escola Ciutat d'Alba i l'ETSAV (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès). Precisament, amb motiu de la reobertura, dimarts mateix de la setmana passada han visitat el pont Mercè Conesa, alcaldessa de la ciutat, i Damià Calvet, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Economia i Hisenda, qui ha remarcat que el Pont de Can Gatxet "enxarxa millor la ciutat i connecta diversos equipaments. També referma l'aposta per ampliar els recorreguts en bicicleta. Actualment tenim 35 quilòmetres de carrils bici a la ciutat i en tres anys creixerem fins als 65 quilòmetres". Calvet també ha explicat que l'obra "està ben encaixada amb l'entorn. Hem fet un projecte que incorpora materials que queden ben integrats amb el pont antic i l'enalteixen".

+info: https://www.santcugat.cat

dimarts, 5 de desembre de 2017

Consell Comarcal del Vallès Occidental i UAB impulsen un treball de tesi en relació als EAIA

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Grup de Recerca del Programa de Doctorat en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona signaran un conveni de col·laboració per la contractació d'un Doctorat Industrial en la modalitat de cofinançament per tal de dur a terme un projecte de tesi doctoral amb el títol Trajectòries dels infants i adolescents en entorns de protecció: Una avaluació d'impacte del treball dels Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) del Vallès Occidental, ha comunicat el propi Consell Comarcal mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. Aquest Doctorat se suma a les diferents iniciatives que des del Consell Comarcal es realitzen en el marc de la Infància, en l'àmbit de la recerca i el coneixement, remarquen des del Consell.

De fet, el Vallès Occidental s'ha posicionat els darrers anys com un territori capdavanter en aquest àmbit. El Consell Comarcal destaca en aquest sentit que es tracta del primer territori a comptar amb les Taules Territorials d'Infància, des del 2006, i també a crear els denominats Espais de Reflexió Ètica en Infància, que han permès formar un grup de reflexió ètica dels EAIA. Ara el projecte de tesi doctoral vol analitzar l'impacte de la tasca dels 20 anys dels EAIA del Vallès Occidental. L'oferta per a la contractació de la persona que realitzi la tesi s'ha publicat el passat 26 de novembre al web dels Doctorats Industrials, que gestiona l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Està previst que l'inici del projecte sigui el mes que ve.

Els interessats que compleixin els requisits poden presentar les seves candidatures emplenant el formulari / CCVOC

+info: http://www.ccvoc.cat

dilluns, 4 de desembre de 2017

Alerta per onada de fred a Catalunya fins demà

El Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, preveu que des de la matinada d'avui i per tercer dia consecutiu s'assoleixin temperatures inferiors al percentil 2 de la temperatura mínima diària (temperatures més baixes del 2% més baix en aquesta època de l'any en cada lloc) arreu de Catalunya, amb especial incidència a les comarques de l'interior i especialment al Bages, Noguera, Solsonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Així doncs, en base a aquestes dades Protecció Civil de la Generalitat activa en 'Alerta' el seu Pla Territorial per onada de fred, ha informat la pròpia Protecció Civil mitjançant una nota informativa que ha emès ahir, quan les referides previsions del Meteocat ja eren conegudes. Les zones del litoral, especialment a les Terres de l'Ebre i Barcelona, no patiran temperatures mínimes molt més baixes de les habituals.

Estacions automàtiques del Meteocat
amb les temperatures mínimes més baixes
abans-d'ahir / METEOCAT
Hi haurà boira gebradora a les comarques de Ponent i la distribució geogràfica del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter general. Cal tenir especial precaució si s'ha de romandre a l'exterior de matinada i tenir molta cura en la conducció de matinada i primera hora del matí en zones obagues a on les temperatures seran més baixes i serà molt probable la presència de gel a la calçada. A les zones aïllades, cal prevenir la possibilitat de congelació de les canonades d'aigua. També convé tenir cura de gent gran i nens, vigilant que s'abriguin convenientment, millor si és amb diferents capes i evitar que estiguin estàtics a l'exterior en les hores no diürnes. Es recomana d'evitar sortir, si no és necessari, de matinada o a primera hora del matí (per exemple, per tal de treure la mascota) i posposar-ho per a hores amb una temperatura ambient més alta. Tots els municipis, en el moment d'emetre's la referida nota informativa, ja han estat avisats d'aquesta situació per part de Protecció Civil de la Generalitat per tal que prenguin les mesures corresponents. Protecció Civil també està en especial contacte amb Creu Roja i les empreses de teleassistència per tal de reforçar la prevenció i el seguiment de les possibles incidències als col·lectius més vulnerables com la gent gran, entre d'altres.

+info: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

diumenge, 3 de desembre de 2017

La línia d'autobusos urbans L17 de Terrassa ha entrat en funcionament

Abans-d'ahir ha entrat en funcionament la línia d'autobusos urbans L17 de Terrassa: una nova línia de la xarxa de Tmesa (Transports Municipals d'Ègara SA), que enllaça la Plaça dels Països Catalans amb l'estació de Terrassa Est, passant per la nova zona comercial, Terrassa Plaça. Aquesta nova línia té el format de reforç del servei i respon a les noves necessitats de mobilitat generades arrel de la inauguració de l'espai comercial. Per aquest motiu, el seu funcionament es limita als divendres a la tarda i els dissabtes al matí i a la tarda.

El finançament d'aquest servei públic l'assumeix el promotor del centre comercial, una condició prèvia per a la concessió de la llicència comercial, per tal d'afavorir el transport públic envers l'ús del vehicle privat davant l'increment de la mobilitat generada a la zona, fruit de l'atracció comercial. La raó de l'itinerari de la nova línia, expliquen des de l'Ajuntament, és que la Plaça dels Països Catalans connecta amb quatre línies de bus (L1, LH, L8 i L9), i a l'estació de Terrassa Est s'estableix el nexe amb una altra modalitat de transport, la de Rodalies de Renfe.

Itinerari del bus urbà L17 de Terrassa / TMESA

+info: http://www.terrassa.cat

dissabte, 2 de desembre de 2017

Finalitzades les obres de renovació urbana al nucli antic d'Horta de Sant Joan

Les obres amb les quals s'ha procedit a la renovació urbana del nucli antic d'Horta de Sant Joan (Terra Alta), i que ha dut a terme l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), han finalitzat, ha donat conèixer el propi INCASÒL mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La intervenció en aquest nucli antic, catalogat com a BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) per la Generalitat, s'ha centrat en un àmbit d'actuació d'uns més de 3.500 metres quadrats de superfície corresponents als carrers de Moragreda, Tomás Gil i Menbrado, Doctor Messeguer del Perot, Santa Anna, i Picasso, així com les places de Sant Salvador i de l'Església. Els carrers s'han pavimentat amb pedra a la zona del recinte emmurallat i formigó rentat a les zones de fora muralles; també s'han renovat i col·locat baranes de protecció en els desnivells.

Els treballs, a més, han consistit en la renovació de gran part dels serveis del nucli antic del municipi: concretament, s'ha canviat la xarxa d'aigua potable i clavegueram, creat una xarxa de separació de les aigües pluvials, unes noves xarxes de dades i de gas i s'ha canviat l'enllumenat públic. En total, les obres renovació urbana al nucli antic d'Horta han tingut un cost de 940.771 euros (IVA no inclòs), finançats d'una banda per l'INCASÒL en un 26% mitjançant les aportacions establertes en el conveni de transferències signat per aquest organisme amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i d'altra banda per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan en un 74% amb mitjans propis i amb l'aportació de l'1,5% cultural del Ministeri de Foment.

Plaça de l'Església / INCASÒL

+info: http://incasol.gencat.cat

divendres, 1 de desembre de 2017

Les GSeries d'Andorra remodelen el circuit fent-lo més modern i tecnològicament ben equipat

Entre els mesos de gener i febrer tindrà lloc la tretzena edició de les GSeries d'Andorra, el campionat de velocitat sobre gel organitzat per l'Automòbil Club d'Andorra i que compta per segon any amb el patrocini de Crèdit Andorrà. Aquesta temporada les instal·lacions que acullen aquestes sèries, el Circuit d'Andorra-Pas de la Casa, viurà una important remodelació que el convertirà en molt més modern i tecnològicament ben equipat, la qual cosa facilitarà la tasca dels equips alhora que augmentarà el confort i la seguretat de participants, organització i públic. La presentació de l'esdeveniment ha tingut lloc dimarts al migdia a l'edifici Crèdit Centre, a Andorra la Vella, i ha anat a càrrec d'Àlex Bercianos, responsable d'organització de les Crèdit Andorrà GSeries 2018; Joan Ramon Mas, director de Màrqueting de Crèdit Andorrà; i el pilot andorrà Edgar Montellà.

La temporada de les Crèdit Andorrà GSeries 2018 arrencarà concretament els dies 12 i 13 de gener i també viurà singulars canvis en els terrenys esportiu i tècnic. La reglamentació pel que fa als anomenats Prototips G romandrà invariable respecte a les últimes temporades, però s'actualitza la categoria 'Turismes G' per tal d'incentivar la participació de pilots amb aquest tipus de vehicles. Un altre dels canvis significatius a nivell esportiu serà la disputa de curses independents per les dues categories convocades: GSeries (Prototips G i Turismes G) i GSeries 2 (monoplaces GiAND), la primera amb totes les seves mànegues al matí i la segona per la tarda. Per quart any consecutiu, Pirelli subministrarà un mateix tipus de coberta clavetejada per a tots els participants, d'acord amb la reglamentació actualment vigent.

Un instant de la presentació de dimarts. D'esquerra a dreta: Àlex Bercianos, Joan Ramon Mas i Edgar Montellà / JAS

+info: http://aca.ad/creditandorragseries