dissabte, 24 de juny de 2017

Xavier Rull, professor de la URV, identifica un nou tipus de morfema: el confix

Portada del llibre en el qual Xavier Rull exposa
en què consisteix la confixació / PUBLICIA
La confixació és un procediment nou que s'ha configurat al llarg de la segona meitat del segle XX i que no pot considerar-se acronímia, ni composició, ni prefixació, encara que tingui elements en comú amb aquests procediments de formació de mots: la troballa l'ha feta l'investigador del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Xavier Rull, que l'ha publicada en el llibre Més enllà de l'acronímia: la confixació. Els confixos, una nova classe de morfemes en català. Aquest llibre ha estat publicat el mes passat per l'editorial alemanya Publicia. El volum recull els resultats de la recerca sobre aquest aspecte de la llengua catalana, si bé l'autor també apunta que aquest tipus de morfema es troba en altres llengües, com l'anglès, el francès, l'espanyol, el portuguès o l'italià. La descoberta de Rull permetrà, segons una nota informativa que la pròpia URV ha difós abans-d'ahir, avançar en l'estudi de la formació de paraules, ja que, fins ara, els mots creats amb aquests morfemes es classificaven en altres mètodes.

L'obra és fruit d'anys de recerca en el si de l'Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús (ERLEU) del Departament de Filologia Catalana de la URV. Com a exemples d'allò en què consisteix un confix, segons la referida nota informativa, a la ciutat de Girona hi ha empreses, entitats i altres iniciatives que s'anomenen amb 'gir(o)' (Girocentre, la girocleta, girobòtica, Giropark, Girotec, girmoto, Mercagiro, Reprogir…); també hi ha organismes, dominis d'Internet i plans d'actuació relatius a Catalunya que s'anomenen amb 'cat' (Meteocat, Gencat, Inuncat, Termcat, Idescat, C@tnord, Xanascat…). Els lingüistes han anomenat històricament aquestes paraules mots creuats o acrònims (en anglès 'blend words' o 'portmanteau words'). Tanmateix, quan hi ha tantes paraules creades així, ja no són mots creuats, sinó que ens trobem davant d'un procediment neològic específic i regular. Aquest procediment consisteix a ajuntar peces lèxiques breus referides a un concepte concret: són els confixos, un nou tipus de morfema. Així, 'gir(o)' és un confix que es refereix a la ciutat de Girona, 'cat' a Catalunya, i com a alguns exemples més: 'and' a Andorra, 'bal' a les Balears, 'barna' a Barcelona, 'ital' a Itàlia, 'met' a la meteorologia o al metall, 'sat' a un satèl·lit, 'merc(a)' a un mercat, 'gest' a la gestió i les gestories, 'tec' a la tecnologia, 'alu(m)' a l'alumini, 'dent(i)' a les dents, 'coop' a les cooperatives, 'sex' a sexe, 'paq' a paqueteria.

+info: http://www.urv.cat

divendres, 23 de juny de 2017

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès executa accions de prevenció d'incendis forestals

Donades les altes temperatures i d'altres condicionants necessaris perquè es generin fàcilment incendis forestals, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està duent a terme diverses actuacions per tal de prevenir-los, segons ha anunciat abans-d'ahir mitjançant una nota informativa. Durant les darreres setmanes, des del Servei municipal de Medi Ambient s'han executat els treballs de desbrossada a 15 hectàrees de franges de protecció, zones verdes i parcel·les municipals per tal d'evitar el creixement d'herba seca i prevenir la propagació de cap tipus de foc. També s'han desbrossat les franges de protecció de les Fonts, Vallsuau, Sant Quirze Parc i Can Llobateres, amb una superfície total de 7 hectàrees, així com les zones verdes del Castellet i els torrents de la Font del Pont, Can Barra i los Rosales, amb una superfície de 8 hectàrees. Els treballs han estat executats per l'empresa Talher, contractada per l'Ajuntament especialment per tal de garantir la correcta situació d'aquests espais abans de l'inici del període d'alt risc d'incendis del 15 de juny al 15 de setembre.

Conreu municipal a Can Llobateres, conegut com Feixes de
Can Samuntà, executat durant la primavera per tal de 
prevenir la propagació d'incendis / AJ. ST. QUIRZE
El consistori també ha dut a terme, dimarts, tasques de desbrossament a la zona del Bosquet, ubicada a la Ronda d'Arrahona, molt a prop del Poliesportiu: la intervenció respon a l'existència de vegetal massa frondós i sec que podria propiciar incendis; les elevades temperatures de les darreres setmanes, sumades a les poques pluges, augmenten els riscos. L'actuació es complementa amb un altre desbrossament que s'iniciava abans-d'ahir al voltant de la Masia Can Feliu, un espai on les herbes han crescut de manera considerable i són especialment abundants. De fet, dijous de la setmana passada cremava una zona propera al Parc de la Betzuca que, malgrat controlar-se ràpidament, va constatar la necessitat de fer desbrossaments. D'altra banda, durant els darrers mesos, l'Ajuntament, en conveni amb els pagesos de Sant Quirze, ha treballat en la recuperació de 10 solars i parcel·les buides de propietat municipal, situades a Can Llobateres, el Castellet, Can Canals i Can Llobet, per tal d'utilitzar-les provisionalment com a cultiu agrícola mentre no s'urbanitzin: aquestes actuacions sumen una superfície total de 14 hectàrees i han permès netejar de residus i desbrossar la superfície de les parcel·les, de forma que també s'ha contribuït a la reducció dels riscos ambientals i, en particular, els riscos d'incendis.

+info: http://www.santquirzevalles.cat

dijous, 22 de juny de 2017

El Síndic de Greuges considera els Jardins de la Rambla de Sants, a Barcelona, mal dissenyats

Els Jardins de la Rambla de Sants /
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Pel que fa a les a les recomanacions que el Síndic de Greuges va fer a principis del passat mes d'abril a l'Ajuntament de Barcelona en relació als Jardins de la Rambla de Sants, l'ens encarregat d'atendre queixes relatives al funcionament de l'Administració de la Generalitat i de l'àmbit local català resta a l'espera de resposta, segons ha comunicat en una nota informativa d'ahir. Davant del fet que s'han queixat veïns quant a la vulneració i pèrdua de la intimitat a causa del corredor aeri que es va inaugurar l'agost de l'any passat, s'ha optat per instal·lar una jardinera amb una plantació de buguenvíl·lies, que arribarà a formar una pantalla vegetal densa per a protegir els balcons més propers als Jardins. El Síndic desconeix l'opinió de les persones afectades envers aquesta solució o quines són les mesures que ells podrien considerar adequades i suficients per tal de garantir la seva intimitat i alhora no perdre llum ni vistes, però considera que es requereixen actuacions més severes per part de l'Administració i, fins i tot, un altre plantejament del disseny i l'ordenació actual.

Concretament, el propi síndic, Rafael Ribó, critica que ni en la fase d'execució de les obres ni en la fase de disseny de la rambla no sembla que s'hagués tingut en consideració la situació existent per tal d'evitar la problemàtica actual de vulneració i pèrdua de la intimitat de les persones i els domicilis. D'ençà de la inauguració, els veïns dels carrers de Burgos i d'Antoni de Capmany van iniciar protestes, es detalla des del Síndic, que ara per ara, ha reclamat mesures immediates amb l'objectiu precisament de garantir la intimitat i la seguretat dels veïns afectats. Ribó considera, de fet, que aquests són uns drets que en alguns habitatges són vulnerats de manera flagrant; i en altres casos, es produeix una pèrdua de la intimitat als domicilis, en diferents graus en funció de la distància entre la Rambla i els habitatges. El corredor aeri en qüestió cobreix les vies del tren i es va dur a terme per tal d'urbanitzar els accessos a l'Estació de Sants. En total, la construcció d'aquests nous Jardins va tenir un import de licitació de 22.230.951,20 euros.

Tot i la pantalla vegetal que s'hi vol formar, l'actual disseny dels Jardins de la Rambla de Sants, remarca Ribó, vulnera la intimitat i la seguretat en algunes vivendes properes, i en altres casos, hi ha pèrdua d'intimitat als domicilis en diferents graus, en funció de la distància entre la Rambla i els habitatges / SÍNDIC DE GREUGES

+info: http://www.sindic.cat

dimecres, 21 de juny de 2017

Comencen els treballs per a la restauració ambiental de la finca de Cala Morisca, a Salou

L'Ajuntament de Salou, segons ha anunciat mitjançant una nota informativa difosa ahir, ha iniciat la restauració ambiental de la finca municipal situada a Cala Morisca: l'objectiu final és la recuperació de la funcionalitat ecològica i ambiental de la façana litoral d'aquesta part de Cap Salou, com a paisatge de transició entre el mar i els habitatges de l'interior. La voluntat municipal és restaurar la finca a nivell paisatgístic per integrar-la amb el Camí de Ronda i per al seu ús públic com a parc urbà, difonent alhora els seus valors naturals amb finalitats d'educació ambiental i lleure. Una primera fase que s'està duent a terme i que finalitzarà a meitats de juliol consisteix en l'eliminació d'una part important de la vegetació, fonamentalment aquelles espècies invasores d'aquest enclavament al costat de Cala Crancs. Aquests treballs els du a terme l'Associació Aurora, un cop enderrocades les edificacions del conegut xalet de l'advocat Pedrol Rius. Ahir mateix, en una visita a la zona, l'alcalde, Pere Granados, i el regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut, es mostraven molt satisfets per com està quedant l'espai.

Els treballs d'aquesta primera fase es dividiran en tres zones, agafant també els desnivells i tota la façana marítima de la finca. Degut al fort pendent i a la necessitat de treballar en condicions segures, en aquesta zona l'esforç es centrarà en l'eliminació d'espècies invasores; també s'ha actuat en una franja a banda i banda del camí principal i el perímetre de la zona edificada on s'han retirat palmeres i altres arbres en mal estat, juntament amb l'eliminació de plantes tapissants; i, finalment també s'ha procedit a aclarir matoll de baixa intensitat i eliminar les grans extensions d'herbes Senecio i altres exòtiques. La segona fase seria l'adequació paisatgística i renaturalització de la finca amb espècies pròpies de la màquia litoral, uns treballs que es duran a terme, un cop finalitzada aquesta primera part i que permetran la visita oberta al públic de cara a meitats de juliol, amb una barana preventiva. Durant els mesos d'agost i setembre es duran a terme els treballs d'adequació de l'espai. Les tasques es duen a terme amb una brigada del Centre Especial de Treball (CET) de l'Associació Aurora, entitat ubicada al barri de Sant Salvador, a Tarragona, i que té per finalitat principal la integració de persones afectades de malaltia mental.

Tasques de la brigada del CET de l'Associació Aurora a la finca, en una imatge facilitada ahir / AJ. SALOU

+info: http://www.salou.cat

dimarts, 20 de juny de 2017

Aviat estarà enllestit el cartell del XXVII Festival Internacional de Blues de Cerdanyola

La il·lustració de Joan Vizcarra. A la part inferior
esquerra, Ray Charles; a la part inferior dreta John Lee
Hoocker; a sobre d'aquests dos, B.B. King; i a dalt de
tot, Louis Armstrong / BLUESDECERDANYOLA.COM
D'aquí a poc temps estarà acabat de dissenyar el cartell del XXVII Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, així com la programació artística del certamen: ho ha anunciat l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès mitjançant una nota informativa que ha difós ahir. El cartell estarà basat en una imatge creada per Joan Vizcarra, il·lustrador especialment conegut per la seva vessant de caricaturista a publicacions. La il·lustració de Vizcarra ret homenatge a quatre dels grans mites de la música negra: Ray Charles, B.B. King, John Lee Hoocker i Louis Armstrong. El Festival l'organitza el propi consistori amb la Comissió del Blues, participada per veïns i veïnes especialistes en la música negra.

El Festival Internacional de Blues de Cerdanyola va tenir la seva primera edició el 1988 a partir d'una idea que va sorgir a Cerdanyola Ràdio després d'organitzar un gran concert per tal de celebrar el seu 5è aniversari. Després de 29 anys i 26 edicions, enguany els objectius del certamen, segons remarca l'Ajuntament a la referida nota, passen per la consolidació de la marca 'Blues de Cerdanyola' com a espai musical de prestigi nacional i internacional; l'ús de nous espais de la ciutat com a escenari de concerts; la integració i dinamització de la xarxa de bars i espais musicals de la ciutat com a agents programadors; la projecció de la ciutat com a municipi del blues; i la reafirmació d'un teixit associatiu potent al voltant de l'activitat musical.

+info: http://www.cerdanyola.cat

dilluns, 19 de juny de 2017

Un concert de música de Bach festivarà els 20 anys de la Biblioteca d'Humanitats de la UAB

Amb motiu dels 20 anys de la Biblioteca d'Humanitats de la Universitat Autònoma de Barceloba (UAB), hi tindrà lloc demà passat un concert d'obres de Johann Sebastian Bach per a violí sol que interpretarà Josep Lluís Puig Bartolomé, qui actua amb un violí Guarneri de 1740. El concert està programat a les 12.30h, a la Sala de Revistes, i a més aprofita que precisament demà passat és el Dia Internacional de la Música. En els darrers anys la Biblioteca d'Humanitats ha rebut nombroses donacions de grans biblioteques personals i ha enriquit les seves col·leccions amb llegats d'arxius d'escriptors i acadèmics com Pere Calders, Rafael Tasis, Francesc Rico, Jordi Castellanos i Enric Lluch. També du endavant el projecte de digitalització de l'arxiu de la Societat del Gran Teatre del Liceu. La biblioteca dóna suport actiu a l'activitat dels grups de recerca de les diferents facultats col·laborant en la creació i manteniment de bases de dades especialitzades com la Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic.

L'equipament universitari, que inclou una Cartoteca General, té una superfície de 8.600 metres quadrats distribuïts en dos edificis, disposa de vora mig milió de volums i 1.099 punts de lectura. La Biblioteca d'Humanitats dóna suport a la docència i investigació que s'imparteix a les facultats de Ciències de l'Educació, de Filosofia i Lletres, de Psicologia i de Traducció i Interpretació. Les àrees temàtiques que abasta són, doncs, molt àmplies, alhora que moltes d'elles poden ser de gran especialitat. Té col·leccions especials, aquelles que reuneixen alguna característica que en fa destacable la seva difusió, com ara la Col·lecció Asiàtica (fons majoritàriament destinat als estudis de traducció i interpretació escrits en aquests idiomes, o bé que estudien aquestes àrees d'influència). Té una selecció de referència: conjunt de diccionaris de llengua, o de traducció i d'enciclopèdies generals, de lliure accés i situada a cada una de les plantes de l'Edifici L. Compta amb una col·lecció-reserva de documents editats des dels inicis de segle XIX fins a l'actualitat, que per la seva vàlua han de ser preservats amb unes condicions de consulta i mediambientals molt específiques.

Vídeo descriptiu de la biblioteca / UAB

+info: http://www.uab.cat

diumenge, 18 de juny de 2017

Barcelona no col·labora en el 53 RallyRACC

La 53a edició del RallyRACC, que està programada del 5 al 8 d'octubre, tindrà un itinerari, presentat abans-d'ahir a la seu de la Diputació de Tarragona, d'un total de 1.289,43 quilòmetres de recorregut (dels quals 312,02 seran de velocitat) distribuïts en 19 trams cronometrats, 10 d’ells diferents dels quals 5 seran nous. El president del RACC, Josep Mateu, en intervenir a la presentació de l'itinerari ha afirmat: "El Campionat del Món és la màxima expressió de l’automobilisme de carretera i exigeix per part del RACC establir un operatiu colossal, que seguirà al seu gran nivell aquesta temporada". Però després de cinc anys de col·laboració de Barcelona (dues com a punt de sortida del ral·li i altres tres com a seu d'una superespecial a Montjuïc) el RallyRACC d'enguany 2017 no estarà a la capital catalana, arran d'una decisió presa pel consistori barceloní a partir de les demandes del districte de Sants-Montjuïc i en relació a la qual cosa Mateu ha comentat: "La negativa de l'Ajuntament de Barcelona al fet que el ral·li torni a Montjuïc afecta a la repercussió i imatge mundial del ral·li, de la ciutat i del país".

Aquesta serà la tretzena edició consecutiva que el ral·li està centrat a l'àrea Salou-PortAventura World-Costa Daurada i per vuitè any seguit el RallyRACC comptarà amb un recorregut mixt terra-asfalt, una primera etapa que mantindrà el seu itinerari pràcticament igual al de l'any passat atès que es vol seguir explotant una estructura que s'ha mostrat equilibrada però difícil: tot això distingeix la prova catalana per ser realment complicada en l'aspecte esportiu, remarquen des de l'organització. A banda d'aquesta primera etapa mixta, els pilots habituals al RallyRACC no afrontaran de cap manera un itinerari conegut, ja que els 7 trams d'asfalt incorporen novetats en la seva configuració, ja sigui perquè es fan en sentit contrari o per haver estat trams cronometrats fa alguns anys. I un d'aquests trams serà completament inèdit: Savallà (Rauric-Conesa). A la presentació, en definitiva, s'ha posat de manifest que aconseguir un bon ritme de cursa seguirà sent essencial per tal de batallar per les posicions davanteres o d'alguna de les categories, la qual cosa conforma un ral·li selectiu i en absolut previsible. L'acte d'abans-d'ahir ha comptat també amb el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; l'alcalde de Salou, Pere Granados; el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer; i el director de l'Àrea Esportiva del RACC, Aman Barfull.

Mapa complet de l'itinerari 53 RallyRACC / RACC

D'esquerra a dreta: el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa; el president del RACC, Josep Mateu; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; l'alcalde de Salou, Pere Granados; el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer; i el director de l'Àrea Esportiva del RACC, Aman Barfull. Abans-d'ahir a la Diputació de Tarragona, amb motiu de la presentació de l'itinerari / RACC

+info: http://www.rallyracc.com

dissabte, 17 de juny de 2017

La proporció de reincidència dels internats en centres catalans de justícia juvenil és del 50%

Es redueix el nombre de joves que torna a delinquir després d'un internament en un centre de justícia juvenil a Catalunya: concretament, els resultats d'una investigació del CEJFE (Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada) i que el Departament de Justícia de la Generalitat, de qui depèn el precisament aquest Centre, ha donat a conèixer abans-d'ahir en una nota informativa, revelen que la reincidència d'aquests joves ha disminuït prop d'un 30% des de l'any 2002, any del darrer estudi sobre aquest tema. Segons la recerca, actualment reincideixen 5 de cada 10 joves internats en centres educatius, mentre que la taxa de reincidència anterior era de 6 de cada 10. Es tracta d'una proporció, sempre segons s'indica a la referida nota informativa, inferior a la de la resta de l'Estat, on la taxa dels joves internats que tornen a delinquir arriba a 7 de cada 10 d'acord amb dades de diversos estudis. La investigació s'ha desenvolupat amb una mostra de més de 4.700 joves que van deixar el sistema de justícia juvenil a partir de 2010 i el seguiment ha tingut lloc durant 5 anys. Els resultats de l'estudi, titulat 'La reincidència en la justícia de menors', es presentaran dijous vinent a Barcelona, al mateix CEJFE.

La investigació indica que el seguiment dels joves que surten d'un internament ha estat clau per reduir la comissió de nous delictes. En aquest sentit, l'estudi recorda que el 70% de les reincidències tenen lloc durant el primer any posterior a l'estada en un centre educatiu: és per això que s'assenyala la llibertat vigilada com un element clau per assegurar l'èxit de la reinserció dels menors que han estat en centres educatius de justícia juvenil. La major part dels internaments estan relacionats amb robatoris amb violència i intimidació (40%); lesions (11%); violència familiar (8%); delictes contra la llibertat sexual, des de l'abús fins a la violació (5%); furts (4%); homicidis i assassinats (3%). Tots els menors internats segueixen un programa de tractament individualitzat que ha estat expressament dissenyat a partir de les seves necessitats individuals: aquest programa inclou estudis d’educació secundària, formació per aprendre oficis i una intervenció específica adaptada a cadascun dels perfils delictius, com per exemple, desenvolupament d'habilitats i competències socials, educació sexual, esport i tractament contra el consum de drogues i per reconduir els impulsos violents. L'internament en un centre educatiu del Departament de Justícia és una mesura reservada com a últim recurs. El retrat del menor internat és el d'un noi de 17 anys, que consumeix drogues, que compleix una sentència d'un any d'internament, amb baix rendiment escolar, sense empatia i amb molta impulsivitat. Els menors ingressen en els centres educatius perquè acumulen un gran nombre d'antecedents o perquè han comès els delictes més greus.

Actuacions del CEJFE vinculades a la divulgació de l'any 2012 a l'any passat / GENCAT.CAT

+info: http://cejfe.gencat.cat

divendres, 16 de juny de 2017

El decaïment dels boscos del Maresme s'agreuja

La combinació de factors com la sequera, l'afectació d'un insecte perforador del gènere Tomicus i l'existència de diversos fongs està provocant un greu decaïment de gran part dels boscos del Maresme, un procés que en els darrers dos anys s'ha estès i accentuat. La pèrdua de vigor afecta especialment les masses boscoses orientades cap al sud i les pinedes: aquests són els resultats, difosos mitjançant una nota informativa emesa ahir per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, d'un estudi encarregat per la Diputació de Barcelona a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), en suport de les associacions de propietaris forestals. L'estudi, que s'ha presentat avui durant una jornada a Mataró, es basa en la comparació d'imatges procedents del satèl·lit Sentinel-2 preses durant un any, entre l'estiu del 2015 i el del 2016.

Mapa de la zona a partir d'una imatge captada per satèl·lit
l'agost de l'any passat. El vermell representa les àrees
amb diversos tipus de vegetació / GENCAT.CAT
Aquestes imatges han permès identificar la superfície dels boscos del Maresme amb diversos graus de decaïment i aventurar que, si les condicions meteorològiques d'enguany són similars a les d'anys anteriors, especialment pel que fa a l'escassetat de pluges, el decaïment s'accentuarà. Per tal de confirmar i quantificar la tendència detectada, la Diputació de Barcelona i l'ICGC estan avaluant la possibilitat de portar a terme un nou seguiment de la massa boscosa del Maresme aquest 2017, que es completaria amb treball de camp per a la seva validació. Cal tenir present, segons es remarca a la referida nota informativa, que les condicions en què es troben els boscos del Maresme, i els d'algunes zones del Vallès Oriental, provoca que la seva gestió sigui complexa i poc rendible. La Diputació de Barcelona realitza aportacions econòmiques anuals a dues associacions de propietaris forestals amb les quals té conveni de col·laboració, la del Montnegre-Corredor i la de la Serralada Litoral Central. Aquest finançament permet a les associacions impulsar treballs forestals per a la prevenció d'incendis, per al control de l'escarabat perforador i el decaïment de les masses boscoses.

+info: http://www.icgc.cat

dijous, 15 de juny de 2017

La Filmoteca de Catalunya dedica un cicle de projeccions a la temàtica del càncer

Un fotograma de la pel·lícula Me and Earl
and the Dying Girl
/ FILMOTECA.CAT
Del 21 al 29 de juny la Filmoteca de Catalunya programa, amb la col·laboració de la Fundació Josep Carreras, un cicle de projeccions amb el càncer i les seves conseqüències per a qui el pateix al centre de l'argument. Sis films amb un fort component humà, que reflecteix maneres diverses d'afrontar aquesta malaltia i que seran presentats per persones que han tingut experiències al respecte. Obre el cicle, el dimecres 21 de juny a les 20.00h, el documental La Fleur (2013), commemoratiu dels 25 anys de la Fundació, un retrat de la lluita contra la leucèmia de Josep Carreras i també de persones que no són famoses, amb l'objectiu comú de vèncer la malaltia: el presentarà el seu director, el periodista Xavier Bosch.

Un fotograma de la pel·lícula The Fault
in Our Stars
/ FILMOTECA.CAT
La multipremiada Truman (2015), que la seva productora Marta Esteban presentarà el dijous 22 a les 18.30h, tracta dels esforços d'un home per tal de retrobar-se amb el seu millor amic, malalt terminal; i The Broken Circle Breakdown (o Alabama Monroe, 2012), que es projectarà divendres 23 a les 19.30h i dissabte 24 a les 19.00h, tracta de la relació entre els pares i la seva filla petita, malalta irreversible. El procés d'acceptació i posterior introspecció i balanç vital que pot fer un malalt de càncer queda reflectit a Las invasiones bárbaras (Les invasions barbares, 2003), programada per al dimarts 27 a les 20.00h. Una aproximació adolescent a la malaltia l'ofereix el film Bajo la misma estrella (The Fault in Our Stars, 2014), que es podrà veure dimecres 28 a les 18.30h. Conclou el cicle, el dijous 29 de juny a les 20.00h, Yo, él y Raquel (Me and Earl and the Dying Girl, 2015), una tragicomèdia juvenil al voltant de l'amistat entre una noia amb leucèmia i un noi antisocial: un film basat en la novel·la homònima de Jesse Andrews.

Un fotograma de la pel·lícula Truman / FILMOTECA.CAT

Tràiler del documental La Fleur / FILMOTECA.CAT

+info: http://www.filmoteca.cat

dimecres, 14 de juny de 2017

El centre històric de Ripollet torna a dinamitzar-se pels seus 'Espais amb Encant'

La Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica de l'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb entitats, veïnat, floristeries i artistes locals, té a punt el programa per a la propera edició dels seus 'Espais amb Encant', amb l'objectiu de dinamitzar el centre històric del municipi i mostrar al públic el seu valor patrimonial. Aquest esdeveniment festiu tindrà lloc el proper diumenge al matí: s'obriran espais ja consolidats, com el Jardí romàntic de la Casa Padró, la Baixada dels Corbs i del Carrer General Prim, i la xemeneia de Can Calvet; i tornarà a obrir-se el Jardí Casa Vila (Cal Queixalista) al qual es va poder accedir per primera vegada en la darrera edició dels 'Espais amb Encant' i on l'entitat Cosir i Xerrar farà un taller de tapís. L'ornamentació floral, a la Plaça Clos, anirà a càrrec de la floristeria Morral; i a la mateixa plaça, la Societat Coral "El Vallès" obrirà les portes de la seva seu i oferirà diverses activitats. L'entitat Cultura i Tradició s'ocuparà de les ja tradicionals enramades a la Plaça de l'Onze de Setembre, on hi ha el Teatre Auditori del Mercat Vell.

En aquesta ocasió, la Capella de Can Buxó obrirà les seves portes i comptarà amb participació de les dues artistes locals Dolors Glanadell i Roser Saló. D'altra banda, a l'antiga capella de l'escola FEDAC Ripollet, amb els únics vitralls coneguts existents a Ripollet, podrem contemplar l'exposició 'Mirant el món amb els ulls de Clavé', que forma part del programa d'activitats de l'Any Clavé. Un altre espais que es podrà visitar és l'Església de Sant Esteve, on s'hi podrà contemplar el claustre, la portalada, l’absis o el baptisteri, i l'antic campanar, que acull l'esbós d'un quadre del pintor local Andreu Solà. Finalment, al Carrer Doctor Figarola s'hi podrà contemplar l’exhibició de carruatges en miniatura del ripolletenc Pere Navinès. Des del consistori local, a més, s'anima tothom a compartir les seves imatges de la jornada via xarxes socials amb l'etiqueta #Ripolletencant17.

Mapa dels punts d'activitats: 1. Plaça de l'Onze de Setembre, 2. Església de Sant Esteve, 3. Carrer del Dr. Figarola, 4. Jardí romàntic de Casa Padró, 5. Jardí de la Casa Vila, 6. Plaça d’En Clos, 7. Seu de la Societat Corarl "El Vallès", 8. Baixasa del Carrer del General Prim, 9. Antiga capella de l’escola FEDAC Ripollet, 10. Xemeneia de Can Calvet, 11. Baixada dels Corbs, i 12. Capella de Can Buxó / AJ. RIPOLLET

+info: http://ripollet.cat

dimarts, 13 de juny de 2017

Rubricat un acord de col·laboració mútua entre l'EMT de Granollers i PIMEC Vallès Oriental

Per tal de promoure les relacions mútues de caràcter acadèmic, industrial i professional, l'institut Escola Municipal de Treball (EMT) de Granollers i PIMEC Vallès Oriental han formalitzat dijous passat a l'Ajuntament del municipi un conveni de col·laboració mútua. Daniel Zapata, director de l'EMT, i Vicenç Paituví, president de PIMEC Vallès Oriental, han estat els encarregats de rubricar l'acord, que preveu diverses accions, que com a mínim es concreten en: desenvolupar activitats de docència, investigació, transferència de coneixement i difusió en matèries d'interès comú per a ambdues entitats; desenvolupar vincles entre les empreses vinculades a PIMEC i l'EMT per tal de desplegar models de col·laboració conjunts per millorar-ne la transformació econòmica i social; col·laborar en l'estudi i l'execució de projectes i iniciatives que reportin beneficis a la projecció d'ambdues entitats; fomentar l'intercanvi recíproc d'informació sobre temes d'investigació, llibres, publicacions i altres recursos i materials d'interès per a ambdues entitats; fomentar el debat i intercanvi d'experiències sobre els temes que puguin beneficiar ambdues entitats; acollir, per part de les empreses associades a PIMEC, els estudiants d'estada a l'empresa en la modalitat de Formació en Centres de Treball (FCT) i en la modalitat d'alternança dual; i orientar, per part de l'EMT, els treballadors de les empreses associades a PIMEC en la preparació de proves d'accés al cicle formatiu, a través activitats d'informació, orientació i assessorament.

L'acció s'emmarca en la voluntat de l'EMT de generar talent, a través d'una oferta de formació d'alternança en modalitat dual (de treball a l'empresa) de qualitat i ajustada a les competències professionals del teixit productiu del territori, per millorar al formació i qualificació dels joves, actualitzar professionals en actiu i impulsar l'emprenedoria, la innovació i l'aprenentatge autònom. Entre altres serveis, l'EMT pot reconèixer aprenentatges assolits a través de l'experiència laboral i incorporar treballadors en actiu al sistema educatiu perquè puguin cursar cicles formatius de manera flexible, per mòduls, crèdits i unitats formatives soltes. Per la seva banda, PIMEC, que té com a missió defensar els interessos de les micros, petites i mitjanes empreses, vol aconseguir més eficàcia al seu àmbit d'actuació amb el desenvolupament d'iniciatives de col·laboració en docència, recerca, transferència de coneixements, tecnologia, innovació i promoció de les empreses. Zapata, en el transcurs de l'acte, ha recordat que "encara cal un canvi de mentalitat en els estudis de Formació Professional, que s'encaren com uns estudis menors", afegint que, no obstant, això "està canviant" i que la Formació Professional "és una sortida acadèmica i professional de primera necessitat, els nostres estudiants són el futur dels oficis industrials". Paituví ha remarcat que la "Formació Professional és el futur i que les empreses necessiten personal preparat i qualificat". A més, Joan Carles Basi, delegat territorial de PIMEC al Vallès Oriental, ha apuntat que en un termini de cinc anys, un terç de la plantilla de les empreses del metall es jubilarà i que costa molt trobar relleu, i que en aquest mateix termini la revolució digital i la robotització transformaran els oficis i les cadenes de fabricació, de manera que la Formació Professional "serà indispensable" per tal d'afrontar aquests reptes de futur. De la seva banda, l'alcalde, Josep Mayoral, ha recordat aquest paper clau de la Formació Professional quan es parla de futur, així com de la llarga trajectòria de l'EMT, un centre que s'acosta al centenari, i ha remarcat el paper del Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers, que aviat passarà de 8 a 10 ciutats membres.

Un instant de l'acte de formalització del conveni, a l'Ajuntament de Granollers. D'esquerra a dreta: Josep Maria Garcia, Enric Pagès i Daniel Zapata, representants de l'EMT; l'alcalde, Josep Mayoral; i Vicenç Paituví i Joan Carles Basi, representants de PIMEC Vallès Oriental / AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

+info:

dilluns, 12 de juny de 2017

La Diputació de Barcelona té a punt el seu pla contra incendis forestals per a aquest estiu

Divendres vinent la Diputació de Barcelona iniciarà la campanya 2017 del Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals, un programa de suport als municipis en la prevenció de focs al bosc durant els mesos d'estiu i que es realitza en col·laboració amb 269 ajuntaments, 118 agrupacions de defensa forestal (ADF) i 9 federacions d'ADF. Aquest any la campanya, que arriba a la 21a edició i finalitzarà l'1 de setembre, comptarà amb un dispositiu integrat per un total de 266 persones contractades, a més dels 14 enginyers de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que coordinen el conjunt del dispositiu. Amb aquest Pla s'abasta el conjunt de la demarcació de Barcelona, amb una extensió de 475.502 hectàrees forestals, dividida en tres sectors de prevenció com són el Central (Bages, Berguedà, Osona i Moianès), el Metropolità Sud (Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat i Garraf) i el Metropolità Nord (Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental).

En total, el Pla compta amb 90 unitats d'informació i vigilància mòbil, 22 punts de vigilància fixa i 8 centres de control per tal de centralitzar avisos i incidències. I pel que fa en concret al Sector Metropolità Nord, el dispositiu estarà format d'un total de 99 persones, ha remarcat la pròpia Diputació. El Pla té com a objectius reduir el nombre d'incendis mitjançant la sensibilització a la població  i la detecció de punts de risc que poden ser causa d'un incendi forestal amb informadors que recorren un total de 90 rutes per zones forestals, així com pels vigilants situats en punts fixos d'observació. També s'actua en la detecció de punts de risc que poden ser causa d'un incendi forestal, com abocaments de material inflamable, barbacoes que no compleixen la normativa, incidències en la xarxa elèctrica i piles de biomassa que no compleixen les condicions tècniques. El dispositiu treballa en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, especialment amb el cos de bombers (amb cessió d'espais als parcs de bombers per als centres de control, així com amb la cessió d'ús de torres de guaita i la cooperació en el dispositiu de vigilància), així com amb el cos d'agents rurals (amb la transmissió d'informació sobre autoritzacions de cremes, infraccions i dades dels incendis).

Detall del dispositiu per al Sector Metropolità Nord / DIBA

+info: http://www.diba.cat

diumenge, 11 de juny de 2017

Anellats 247 polls nascuts de gavines corses nidificants al Port de Barcelona

Un dels polls anellats / GENCAT.CAT
Un total de 247 polls, nascuts de les 537 parelles de gavina corsa (Larus audouinii) nidificants al Port de Barcelona, han estat anellats per part de personal qualificat, posant-los concretament una combinació d'anella metàl·lica i una altra de PVC de lectura a distància, ha informat abans-d'ahir el Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant una nota informativa.
L'actuació s'ha dut a terme per part de personal de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina (XRFM) del propi Departament de Territori i Sostenibilitat, investigadors del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) i de la Universitat de Barcelona, i tècnics del Consorci del Delta del Llobregat, acompanyats per l'equip de rescat del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat.

Aquesta colònia d'aus és una de les deu més importants, a nivell mundial, de la seva espècie i està instal·lada al dic de Ponent Sud del Port. El personal de la Xarxa de Rescat ha pogut comprovar la bona condició física dels polls, que s'alimenten de descarts pesquers i peix blau a la plataforma continental del Delta del Llobregat; es tracta, de fet, d'un lloc on l'accés humà és restringit i hi ha una tranquil·litat important prop d'on es troben els esmentats aliments d'aquestes aus. Les dues úniques colònies de gavina corsa a la Península Ibèrica que han presentat enguany un creixement poblacional han estat aquesta i la que també hi ha al Port de Tarragona, la qual està previst que la XRFM anelli el proper dimecres. "La coordinació entre administracions i entitats, i l'estudi d'aquests exemplars esdevenen un repte de futur per a aquesta espècie", es destaca a la referida nota informativa del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Mapa dels recorreguts de gavina corsa / GENCAT.CAT

+info: http://territori.gencat.cat

dissabte, 10 de juny de 2017

El mNACTEC prorroga l'exposició 'Leonardo da Vinci: El geni i els invents'

Mitjançant una nota informativa emesa ahir el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) ha anunciat que prorroga fins al 29 d'octubre del 2017 l'exposició 'Leonardo da Vinci: El geni i els invents'. L'exposició, dedicada als enginys més destacats de l'artista i inventor renaixentista, estava inicialment prevista fins al 30 de juny. Des de la seva inauguració el 24 de gener, 73.383 persones han visitat l'exposició i 6.141 han participat en les activitats que s'han programat al voltant de la mostra i que han inclòs visites i tallers adreçats al públic escolar i al públic familiar i un cicle de conferències divulgatives.

La mostra 'Leonardo da Vinci: El geni i els invents' mostra  40 màquines i enginys ideats per Leonardo da Vinci, construïts a partir dels manuscrits, els esquemes, els dibuixos i les indicacions dels còdexs del geni italià. S'han reproduït de manera fidedigna i amb els materials propis de l'època alguns dels seus ginys més notables, creats sobretot per intentar fer més senzilla la vida de les persones. Aquestes obres van ser dissenyades entre 1482 i 1510. L'exposició està distribuïda en base als quatre elements naturals (aire, aigua, terra i foc) i també compta amb un espai enfocat a la vessant artística de Leonardo. La mostra també presenta 9 hologrames, en 6 idiomes, on es poden observar les obres artístiques més interessants de Leonardo da Vinci, les màquines en moviment o la tècnica utilitzada per pintar els seus quadres. S'ofereix també un interactiu 3D per tal de veure aparells en funcionament i visitar virtualment l'exposició.

Presentació de l'exposició / mNACTEC

+info: http://mnactec.cat

divendres, 9 de juny de 2017

Caprabo comença a vendre cireres amb segell de la Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre

La cadena de supermercats Caprabo, segons ha confirmat en una nota informativa que ha difós abans-d'ahir, ha iniciat la comercialització de cireres amb el segell de la Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre: aquesta certificació acredita el cultiu en una zona reconeguda per la UNESCO com a reserva de la biosfera per ser un entorn natural que alberga una gran varietat d'ecosistemes amb un valor únic. Les cireres procedeixen de la Ribera d'Ebre, en concret de les poblacions de Miravet, la Torre de l'Espanyol, Maials, la Serra d'Almos i Tivissa.

Una mostra de les cireres / CAPRABO
A principis d'any Caprabo ja es va convertir en el primer supermercat a comercialitzar cítrics amb segell Reserva de la Biosfera: en concret, taronges i mandarines procedents d'explotacions situades al Baix Ebre i al Montsià. Actualment, es comercialitzen amb aquest segell de Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre olis, cítrics, marisc, verdures, vi, carn i mel. La venda de cireres amb aquest segell s'emmarca en el programa de proximitat de Caprabo a nivell de comarques, en relació al qual ha informat TITULARS.CAT (bloc del 04/05/2017). Des de Caprabo s'assegura que així l'empresa "avança en el seu compromís amb la producció de proximitat i qualitat i contribueix al foment del coneixement i consum dels productes de la terra, de productors agroalimentaris de les comarques catalanes".

+info: https://www.caprabo.com

dijous, 8 de juny de 2017

Turisme Garrotxa celebra el seu 20è aniversari

Sota el lema 'La Garrotxa dels sentits. El sentit de la Garrotxa', Turisme Garrotxa des d'abans-d'ahir i fins avui està duent a terme, amb motiu del seu 20è aniversari, un cicle d'activitats gastronòmiques, culturals, socials i esportives al Palau Moja, a Barcelona, i així donar a conèixer, segons remarquen fonts de la pròpia entitat, "un model de turisme sostenible pioner a nivell estatal". La xef Fina Puigdevall, de Les Cols Restaurant, d'Olot; el fundador de La Fageda Fundació, Cristóbal Colón; el medallista olímpic Carles Torrent; la corredora d'ultratrails i entrenadora personal Laia Díez; i el psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer són alguns dels ambaixadors de luxe de la Garrotxa que protagonitzen bona part d'aquestes jornades, inaugurades abans-d'ahir al propi Palau Moja per part d'Eduard Llorà, president de Turisme Garrotxa, acompanyat d'Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat i comptant almenys amb l'assistència del gastrònom Pep Nogué; el regidor de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vayreda; el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra; la responsable de projectes de la Direcció de Turisme i Esdeveniments de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Tria; la ja esmentada xef Fina Puigdevall; i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona.

Aquest programa d'activitats, obert a tothom i gratuït, n'inclou 12 en total entre conferències, debats i tastos, amb l'objectiu de traslladar les millors experiències del territori a la capital catalana. Les activitats obertes al públic es complementen amb diverses sessions per al sector professional, entre els que destaquen agències de viatges i professionals del sector educatiu. Després de l'acte inaugural, Fina Puigdevall i el gastrònom Pep Nogué han protagonitzat la primera de les conferències: una conversa gastronòmica que ha conclòs amb un tast de productes de Les Cols Restaurant, que té dues estrelles Michelin. Ahir la protagonista de la jornada va ser la 'cuina volcànica', en relació a la qual Carles Torrent, Laia Díez i Xevi Verdaguer van debatre a la taula rodona 'Vida sana als volcans', tractant dels hàbits per tal de dur un estil de vida saludable. Les jornades finalitzen avui amb una conferència a càrrec del fundador i president de La Fageda Fundació, Cristóbal Colón, qui parlarà de les més de tres dècades d'història de la cooperativa La FagedaTurisme Garrotxa és una associació privada sense afany de lucre integrada principalment per representants del sector turístic privat i públic de la comarca de la Garrotxa.

D’esquerra a dreta, a la jornada inaugural d'abans-d'ahir: el gastrònom Pep Nogué; el regidor de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vayreda; el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra; la responsable de projectes de la Direcció de Turisme i Esdeveniments de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Tria; el president de Turisme Garrotxa, Eduard Llorà; la xef Fina Puigdevall; el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona; i el director de Turisme de Catalunya, Octavi Bono / TURISME GARROTXA
+info: http://ca.turismegarrotxa.com

dimecres, 7 de juny de 2017

El nou planejament urbanístic de Manresa, ja aprovat, s'articula en cinc línies estratègiques

Reunida ahir a la Biblioteca Carles Morató, a Solsona, i presidida pel director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat definitivament el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa (Bages), amb algunes prescripcions tècniques i articulat al voltant de cinc línies estratègiques, que són: impulsar el rol de Manresa com a capital del Bages, millorant-ne els accessos; preservar els valors ambientals de l'Anella Verda, amb presència de ramaderia i agricultura productives; donar prioritat a les activitats econòmiques, tant industrials com de serveis; recuperar el centre històric, tot definint clarament la seva estructura i impulsant actuacions liderades per l'Ajuntament; i treballar l'estructura urbana i endreçar la ciutat.

El Pont Vell de Manresa / GENCAT.CAT
Per tal de dur a terme aquests objectius, el Pla delimita 138 àmbits en sòl urbà sobre els quals treballar. En línies generals, l'Ajuntament aposta per millorar i completar aquelles àrees urbanes que presentin algunes mancances o bé que necessitin canviar d'usos per l'obsolescència de les actuals. El POUM, per tant, no preveu noves àrees d'extensió que no estiguin ja contemplades en el planejament vigent. Així, posa el focus en el creixement de la ciutat per l'est (àmbits de la Pujada Roja, els Trullols i les Cots) i en completar el teixit urbà de la ciutat pel nord-oest (barri del Mion-Puigberenguer). Pel que fa a la construcció d'habitatges, el POUM preveu 9.112 pisos nous per tal d'acollir fins a 21.139 veïns, tenint en compte el pes de Manresa com a pol territorial. D'aquesta manera, la població s'incrementaria un 28%, passant dels 74.752 habitants actuals als 97.890, aproximadament, en un horitzó de 15 anys. L'Ajuntament de Manresa va iniciar els treballs de redacció del POUM a finals de l'any 2012, amb un ampli procés de participació ciutadana per tal de recollir les aportacions dels diferents barris. El document resultant prioritza la millora del nucli històric, la renovació del teixit urbà i la reutilització del parc d'habitatges buit, reduint les previsions de creixement que feien altres figures de planejament.

+info: http://www.manresa.cat

dimarts, 6 de juny de 2017

La temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat 1,6 ºC des de l'any 1950 al 2016

El Servei Meteorològic de Catalunya ha comunicat en una nota informativa del passat dia 29 les principals dades de l'edició d'enguany del Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics, el BAIC-2016. En aquest document, amb data del passat 2 de maig, i com a resultats generals per a tot el període estudiat, 1950-2016, el  Servei Meteorològic català  explica que la temperatura mitjana anual de Catalunya ha augmentat 1,6 ºC des de l'any 1950, en concret a un ritme de +0,24 °C/decenni (valor estadísticament significatiu), essent més marcat el ritme d'augment de la temperatura màxima (+0,30 °C/decenni) que el de la temperatura mínima (+0,18 °C/decenni). A més, totes les estacions de l'any presenten una tendència estadísticament significativa a l'augment de la temperatura, més elevat a l'estiu (+0,35 °C/decenni) i menys a l'hivern (+0,20 °C/decenni).

Quant al comportament de la precipitació no és tan clar, el seu valor mitjà anual mostra una lleugera tendència a la reducció, -1,7% per decenni (valor, però, sense significació estadística). L'única estació de l'any amb una tendència estadísticament significativa és l'estiu, amb una disminució de la precipitació de -5,0% per decenni. D'altra banda, el Butlletí revela que 2016 ha estat un any càlid, amb una anomalia de +1,5 °C respecte al període 1961-1990, essent el cinquè més càlid des de 1950, per darrere de 2015, 2006, 2014 i 2011. Es manté, doncs, el clar predomini d'anys càlids (anomalies positives) durant els tres darrers decennis. L'hivern 2015-16 fou el segon més càlid des de 1950, amb una anomalia de +2,5 °C respecte la mitjana climàtica. Pel que fa a la precipitació, 2016 es pot qualificar d'any sec, ja que s'ha acumulat un 16% menys de precipitació respecte de la mitjana climàtica, convertint-se en el dinovè any més sec des del 1950.

Mapa de la temperatura mitjana anual, en ºC, a Catalunya corresponent a l'any passat / METEO.CAT

+info: http://www.meteo.cat

dilluns, 5 de juny de 2017

Albert Castellanos designat per tal d'estar a càrrec d'una de les vicepresidències de l'ARE

Membres de l'entitat / AER
El director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, ha estat nomenat per l'Assemblea de les Regions d'Europa (ARE) per tal d'assumir la responsabilitat d'una de les vicepresidències de l'organització, ha comunicat el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat en una nota informativa de divendres passat. Així doncs, Castellanos, de qui TITULARS.CAT ha informat abans-d'ahir (bloc del 03/06/2017), estarà al capdavant de la vicepresidència responsable de l'àrea de cooperació internacional i d'afers mediterranis durant dos anys, prorrogables fins a dos més i, segons paraules pròpies recollides a la referida nota informativa, ha valorat aquest nomenament com "una oportunitat perquè Catalunya guanyi visibilitat i influència a Europa, les seves institucions i el conjunt de regions europees". S'espera que l'accés de Castellanos al càrrec d'aquesta xarxa orientada a les polítiques de  promoció econòmica permeti enfortir la visibilitat del Govern català cap a Europa i les seves institucions. "Tot ajuda a donar a conèixer la posició de Catalunya i poder influir en la presa de decisions més directament", ha destacat Castellanos.

Una de les tasques més importants de l'ARE passa per comprendre la diversitat i les necessitats de les regions membres de la xarxa; les regions membres poden utilitzar la xarxa transnacional com una plataforma per tal de donar a conèixer les seves bones pràctiques en economia, sanitat, joventut, cultura, polítiques socials, esport, entre d'altres. Així, la presència de la Generalitat a l'ARE es concreta, per exemple, al programa Eurodyssée, d'intercanvi de joves per a la realització de pràctiques en empreses. L'àrea d'iniciatives internacionals del SOC gestiona aquest programa amb un pressupost anual de 550.000 euros, amb l'objectiu de finançar les acollides de joves europeus que vénen a Catalunya a realitzar una estada professional durant sis mesos; com a contrapartida, els joves catalans tenen l'oportunitat de fer estades en empreses de regions membres del programa. Un segon cas que exemplifica els beneficis de la presència de Catalunya a l'ARE, sempre segons remarca el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat, és la participació del Govern català en diversos programes europeus amb finançament Erasmus. En tercer lloc, i també en polítiques adreçades a joves, destaca el programa MYFER (Most Youth Friendly European Region), que premia les iniciatives innovadores. Finalment, és rellevant la funció de l'ARE com a 'lobby'. Les oficines d'Estrasburg i de Brussel·les faciliten els contactes i les reunions amb membres de la Comissió Europea, el Comitè de les Regions i el Parlament Europeu.

+info: http://aer.eu

diumenge, 4 de juny de 2017

El nombre de delictes a la Llagosta ha baixat un 8% anual, segons dades dels Mossos

L'informe que han donat a conèixer dilluns passat els Mossos d'Esquadra durant la celebració de la Junta Local de Seguretat de la Llagosta, revela que el nombre d'infraccions penals ha baixat en aquest municipi un 8% anual: entre maig del 2016 i abril d'aquest any, es van comptabilitzar a la Llagosta 527 delictes, 46 menys que en el període anterior. Aquestes infraccions penals van suposar la detenció de 35 persones, un 20,7% més. La majoria d'aquests detinguts han estat homes de més de 36 anys i de nacionalitat espanyola. La major part dels delictes (403) van ser contra el patrimoni; seguits de 86 contra les persones; i de 22 relatius al trànsit. Els delictes contra el patrimoni (com per exemple, furts, danys, estafes, robatoris amb força, entre d'altres) van baixar un 3,6% i els delictes contra les persones, un 18,9%.

Concretament en el cas dels robatoris amb força, l'informe dels Mossos d'Esquadra detalla que van baixar els robatoris en domicili (dels 18 actuals al 28 anteriors), però van pujar els robatoris amb força a l'interior de vehicle (de 25 a 31), a establiments (de 9 a 13) i a empreses (de 5 a 7). Tot i això, la Llagosta es troba per sota de la mitjana comarcal en quant al nombre de delictes. La Junta Local de Seguretat de la Llagosta s'ha reunit aquest matí a l'Edifici Administratiu de l'Ajuntament de la Llagosta i ha comptat amb l'assistència del delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Miquel Àngel Escobar, a qui TITULARS.CAT ha entrevistat el passat mes de desembre (entrevista del 31/12/2016); l'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra; el regidor de Seguretat Ciutadana, Mariano García; la secretària de l'Ajuntament, Teresa Valldeoriola; i representants de la Casa Quarter de la Guàrdia Civil a Mollet del Vallès, de l'Àrea Bàsica Policial de Mollet del Vallès i de la Policia Local de la Llagosta.

La Junta Local de Seguretat de la Llagosta, dilluns passat: a l'esquerra en primer terme Teresa Valldeoriola, en segon terme Mariano García, al cap de la taula Óscar Sierra; i a la banda dreta de la taula, just al costat de Sierra, Miquel Àngel Escobar, i al costat d'aquest últim els representants de les forces de seguretat / AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

+info: http://www.llagosta.cat

dissabte, 3 de juny de 2017

L'ICF i la CE creen una línia de crèdit dotada amb 184 milions d'euros per a pimes

En el marc del saló Bizbarcelona, que s'ha celebrat els passats dies 31 de maig i 1 de juny al recinte firal de Montjuïc, l'Institut Català de Finances (ICF) i la Comissió Europea (CE) han presentat, abans-d'ahir l'altre, ICF Eurocrèdit: una nova línia de finançament de 184 milions d'euros, cofinançats al 50% amb recursos de l'entitat financera pública catalana i fons europeus a través del programa FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), en el marc del programa operatiu 2014-2020. L'objectiu d'aquest nou instrument és facilitar el finançament a les pimes mitjançant préstecs amb condicions preferents, per a projectes de creixement, circulant per enfortir les activitats generals de l'empresa, nous projectes o penetració de nous mercats o desenvolupaments d'empreses ja existents. Petites i mitjanes empreses d'entre 10 i 250 treballadors i amb una facturació d'entre 2 i 50 milions d'euros o un balanç d'entre 2 i 43 milions d'euros són els destinataris d'ICF Eurocrèdit.

Amb aquesta nova línia, d'una banda, s'ofereixen préstecs per a circulant i/o inversió entre 100.000 euros i 2 milions d'euros, cobrint fins al 70% del projecte, a un termini de 2 a 5 anys (amb un any de carència inclòs), i un interès d'Euribor a 12 mesos, més un diferencial a partir de l'1%; d'altra banda, les pimes interessades també podran accedir a préstecs per a inversió d'entre 150.000 euros a 2,5 milions d'euros, finançant fins al 70% del projecte, per un període de 5 a 15 anys (fins a 2 anys de carència inclosos) i amb un interès d'Euríbor a 12 mesos, més un diferencial a partir de l'1%. L'acte de presentació d'ICF Eurocrèdit ha tingut lloc a l'escenari del Mercat del Finançament del Bizbarcelona i ha anat a càrrec del director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos; la directora general d'Inversions Creditícies i Risc de l'Institut Català de Finances (ICF), Anna Àlvarez; i el cap d'unitat adjunt de la unitat d'Espanya de la Direcció General de Política Regional i Urbana de la CE, Jordi Torrebadella.

Anna Àlvarez en un instant de la seva intervenció a la presentació de l'ICF Eurocrèdit; seguts al fons: Albert Castellanos (a l'esquerra) i Jordi Torrebadella (a la dreta) / ICF

+info: http://www.icf.cat

divendres, 2 de juny de 2017

Publicat el primer número de la revista digital 'European Public Mosaic'

Portada del primer número d'EPuM / EAPC
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) acaba de publicar el primer número de la revista digital European Public Mosaic-EPuM. Open Journal on Public Service, ha comunicat la pròpia Escola en una nota informativa d'ahir. Es tracta d'una publicació periòdica íntegrament en anglès que té per objectiu contribuir al debat internacional sobre la gestió pública. De caire divulgatiu, l'EPuM vol consolidar-se com un canal de transferència d'informació i coneixement amb altres referents de països europeus i s'adreça especialment a professionals de l'Administració i gestors de serveis públics. La revista es difon en accés electrònic obert, tindrà un periodicitat trimestral i cada número serà monogràfic: el primer està dedicat a la participació ciutadana.

Aquesta nova publicació combina diverses seccions fixes: des d'un recull d'articles d'opinió en profunditat signats per experts de diversos països fins a una entrevista en format audiovisual amb un reconegut professional o acadèmic del sector. L'EPuM també inclou un apartat de bones pràctiques, noves tendències i flaixos d'actualitat amb els enllaços corresponents per aprofundir en les informacions destacades. La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha assegurat, en paraules recollides a l'esmentada nota informativa de l'EAPC, que "amb l'European Public Mosaic estem implementant un nou instrument, un camí per a la participació i l'intercanvi de coneixement que ens ajudarà a respondre a les demandes ciutadanes per a una millor democràcia i una millor gestió pública. El temps de ser espectadors s'ha acabat, és temps d'actuar".

+info: http://eapc.gencat.cat

dijous, 1 de juny de 2017

Jornada lúdica i festiva per la commemoració dels 85 anys del Club Natació Terrassa

D'esquerra a dreta: Cristina Rey, Vicky Jurado i Jordi Martín; a
la presentació que ahir van fer / CLUB NATACIÓ TERRASSA
Atès que el Club Natació Terrassa va ser fundat el 3 de juny de 1932, demà passat l'entitat, amb motiu dels seus 85 anys d'existència, durà a terme una jornada lúdica i festiva oberta a tota la ciutadania. El programa d'esdeveniments ha estat presentat ahir al Saló Social del Club, en una roda de premsa a càrrec del president, Jordi Martín, de la vicepresidenta de l'Àrea Esportiva, Cristina Rey, i de la vicepresidenta de l'Àrea Social, Vicky Jurado. Martín ha explicat que el club ha creat una imatge expressament per a aquesta celebració i que també es va mostrar a la mateixa roda de premsa: sota l'eslògan 'Les piscines de la teva vida' acompanyat de dues fotos d'èpoques diferents, una de passat i una de present, inserides respectivament als dos números de la xifra '85', "hem volgut fer èmfasi en el paper del club com a espai aquàtic de referència a la ciutat des de la seva fundació", ha afirmat. El president ha detallat que divendres a la tarda se celebrarà un acte de caire institucional durant el qual es constituirà el Senat del club, un òrgan col·legiat i honorífic de caràcter consultiu integrat pels 100 primers socis del club. La funció d'aquest òrgan, recollit en els nous estatuts del club aprovats en l'Assemblea General Ordinària del passat mes de desembre, és assessorar i aconsellar sobre totes les qüestions que li sotmeti la presidència i la Junta Directiva.

Martín ha remarcat que la creació del Senat "s'emmarca en la voluntat de la Junta d'augmentar la participació dels socis en les decisions de l'entitat". Després d'aquest acte, en el mateix espai, i amb motiu del 25è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona'92, tindrà lloc una taula rodona amb alguns dels esportistes del club que van participar-hi, com és el cas de la pròpia Cristina Rey, que va competir en proves de natació, i del Rafael Aguilar, que va exercir de segon entrenador de la selecció espanyola masculina de waterpolo. Carles Millera, que va participar als Jocs Paralímpics de Barcelona'92, apareixerà en una entrevista gravada, atès que l'acte coincideix amb el Campionat de Natació Adaptada que se celebra a Cadis. La taula serà moderada pel periodista Josep Cadalso, autor del llibre Marcats pel 92, una obra que conté 25 entrevistes amb persones que van desenvolupar un paper significatiu en els Jocs des d'una òptica egarenca. En paral·lel a la jornada lúdica de dissabte al matí, el club inaugurarà dues de les millores que ha introduït recentment quant a instal·lacions. D'una banda, presentarà les 45 noves bicicletes de ciclisme 'indoor' d'última tecnologia i, de l'altra, estrenarà oficialment la nova gespa artificial que llueix a la piscina de 25 m exterior. Cristina Rey, ha detallat les activitats esportives de què constarà la celebració. Tres d'aquests esdeveniments es perllongaran durant tot el dia o, fins i tot, durant més d'un dia, com és el cas del Torneig de l'Escola de Futbol, que s'iniciarà divendres a la tarda i conclourà diumenge a la tarda. El Festival de Patinatge i el Torneig Pilota Olímpica de Frontennis, al seu torn, seran dues activitats que es disputaran durant tot el dissabte; aquest menú esportiu es completa amb quatre activitats més de menys durada: una sessió d'iniciació al judo, una altra d'iniciació al karate, una jornada lúdica a càrrec de la secció de waterpolo a la piscina de 50 metres i un entrenament obert amb l'atleta Just Sociats. Vicky Jurado ha exposat les activitats de caràcter social de la commemoració. "Bàsicament, volem que, durant tot el matí, compartim una jornada festiva per celebrar l'aniversari", ha manifestat. "Serà una jornada de portes obertes de la qual podran gaudir tant els socis com la resta de ciutadans de Terrassa". En aquest sentit, Jurado ha anunciat que les persones que decideixin fer-se sòcies del club dissabte es beneficiaran de matrícula gratuïta.

+info: http://www.clubnatacioterrassa.cat