dijous, 14 de desembre de 2017

El pagament de la zona blava de Terrassa pot fer-se mitjançant l'app iParkMe

iParkMe / INTEGR@
PARKING SOLUTIONS
Des d'abans-d'ahir la zona blava de Terrassa es pot pagar a través del telèfon mòbil gràcies a un nou sistema implantat per l'empresa municipal Egarvia, encarregada de la gestió dels aparcaments. Mitjançant l'aplicació iParkMe és possible que la ciutadania accedeixi a aquest servei. L'app està disponible per a iOS i Android. La incorporació del pagament a través de dispositiu mòbil de les zones d'estacionament regulat és la part que en major mesura afecta la ciutadania pel que fa a un procés de renovació tecnològica que és més ampli: en aquest sentit l'aplicació incorpora també el pagament per mòbil dels aparcaments soterranis municipals, així com la gestió de les zones de càrrega i descàrrega per a transportistes i les 'zones exprés' d'estacionament gratuït però regulat.

La posada en marxa de les noves eines suposa un canvi en l'explotació dels serveis de l'empresa municipal que, a banda d'augmentar els serveis per als usuaris, també podrà racionalitzar el seu funcionament intern. El projecte de modernització de les eines de gestió facilitarà l'activitat que desenvolupa l'empresa municipal, remarquen des de l'Ajuntament en una nota informativa emesa dilluns. Egarvia gestiona sis aparcaments soterranis, que durant l'any passat van tenir més de 160.000 estacionaments. El servei de grua, que també gestiona Egarvia, va fer 11.000 serveis durant el darrer any; i, en el mateix període, la zona blava va experimentar més de dos milions d'operacions a les 2.105 places d'aparcament distribuïdes en les 13 zones, que suposen 4 tarifes diferents i 5 horaris d'estacionament. L'empresa Integr@ Parking Solutions, ha estat l'encarregada de desenvolupar totes aquestes eines i de posar-les en marxa, després del corresponent concurs d'adjudicació. Egarvia ha fet una inversió de 7.260 euros, IVA inclòs, en el desenvolupament de les solucions tecnològiques. A aquesta quantitat se sumen 1.210 euros anuals de manteniment d'aquestes eines.

+info: http://www.terrassa.cat

dimecres, 13 de desembre de 2017

La UdL preveu que el seu pressupost per al 2018 sigui de gairebé 85 milions d'euros

El Consell de Govern de la UdL (Universitat de Lleida) ha aprovat abans-d'ahir la proposta de pressupost de la institució per al 2018. Els comptes ascendeixen a 84.871.197,57 euros, que suposa un increment del 2,16% respecte a l'actual exercici. El pressupost se sotmetrà a l'aprovació definitiva del Consell Social en una propera reunió, previsiblement al gener.

Quant als ingressos, segons ha informat el gerent Josep Maria Sentís, els comptes preveuen un increment de l'aportació del finançament de la Generalitat i un manteniment de la matrícula semblant a la del curs 2017-2018. Quant a les despeses, es preveu un increment de la partida de personal, fruit de la contractació de professorat per a les noves titulacions del Campus d'Igualada. La despesa corrent també creix per a "la posada en marxa de nous edificis, com els Serveis Hospitalaris Veterinaris, i la major aportació a centres, departaments i centres de recerca propis i vinculats", segons Sentís. Pel que fa als àmbits del Pla Estratègic, el que més creix és el de 'Comunitat universitària', amb un augment del 3,7% que s'afegeix al 50% dels tres últims anys: es mantenen les convocatòries d'ajudes a l'estudiant per les despeses d'habitatge, necessitats econòmiques sobrevingudes, aprenentatge d'una tercera llengua i mobilitat, entre altres. En segon lloc hi ha l'àmbit dedicat a docència, aprenentatge i ocupació, amb un augment del 3,2% en relació al pressupost de 2017.

Comparativa del pressupost d'enguany i del previst per al 2018 / UNIVERSITAT DE LLEIDA

+info: http://www.udl.cat

dimarts, 12 de desembre de 2017

L'alcohol, principal causa d'inici de tractament per abús o dependència de drogues a Catalunya

Es manté des de fa diversos anys per sobre de la resta de drogues


D'acord amb les dades de l'Informe anual 2016 del Sistema d'Informació sobre Drogodependències (SID), els centres de la XAD (Xarxa d'Atenció a les Drogodependències) van notificar l'any passat un total de 14.093 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues i 5.456 persones van ser ateses a centres orientats a disminuir els danys associats al consum de drogues. Mitjançant una nota informativa al respecte que ha emès el Departament de Salut dilluns de la setmana passada, es remarca que la droga principal que va motivar el tractament al 2016 va ser l'alcohol, en el 45,26% dels casos notificats, la cocaïna en el 20,31%, els derivats del cànnabis en el 13,21%, l'heroïna en el 11,08%, el tabac en el 4,28% i altres drogues en el 5,88%. L'alcohol és manté, com des de fa diversos anys, com la droga principal i ocasiona al voltant del 50% d'inicis de tractament; els inicis per consum de cocaïna presenten un lleuger increment mentre que els de cànnabis presenten una estabilització; i l'heroïna baixa lleugerament i se situa en 1.561 casos després de la caiguda dràstica a finals dels anys 90 i inicis del 2000. El nombre total de tractaments notificats l'any 2016 suposa una estabilització respecte dels últims anys.

El 40,74% de les persones que van iniciar tractament per la dependència de l'heroïna i el 1,5% dels dependents de la cocaïna s'administraven aquestes drogues principalment per via parenteral, una via d'administració que augmenta el risc de transmissió de diverses malalties, com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida. Aquests percentatges estan, però, lluny de l'alta prevalença de consum injectat dels anys noranta i inicis dels anys 2000. Entre les persones que van consumir la droga per via injectada (779), un 35,82% declara ser seropositiu al VIH i el 57,52% seropositiu al virus de l'hepatitis C. Aquestes prevalences estan disminuint lentament en els darrers anys. Per sexes, sempre segons les dades del referit informe anual del SID, els inicis de tractament per heroïna i cocaïna es mantenen en una proporció aproximada de 4 a 1 entre homes i dones; l'alcohol i altres drogues amb una relació de 3 a 1, i el tabac d'1 a 1.

Evolució anual del nombre d'inicis de tractament,segons la droga principal que els motiva, 1991-2016 (a l'informe el gràfic, a la pàgina 5, queda limitat al període 2009-2016) / GENCAT.CAT

+info: http://drogues.gencat.cat

dilluns, 11 de desembre de 2017

3.431 iniciatives han quedat registrades al cens d'activitats i establiments d'Igualada

La Diputació de Barcelona ha finalitzat el cens d'activitats públiques i privades, i d'establiments del terme municipal d'Igualada, ha comunicat la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. Aquest cens recull en una base de dades que s'elabora mitjançant l'aplicació informàtica Gestor d'informació d'Activitats (GIA) un total de total de 3.431 iniciatives, tan públiques com privades, en el conjunt del municipi. La finalitat d'aquest cens és millorar la gestió administrativa de les activitats i que totes les àrees de l'Ajuntament treballin amb la mateixa base de dades de manera que puguin treballar de manera més transversal i coordinada.

En concret, les dades que figuren al cens fan referència a l'empresa o persona titular de l'activitat, l'emplaçament, la classificació segons la normativa que regula el règim d'intervenció de les activitats, la data de la llicència o de la comunicació i les dades tècniques relacionades amb cadascuna de les activitats. A més de millorar la gestió administrativa de les activitats, el cens aporta a l'Ajuntament d'Igualada informació que li serveix per a múltiples àmbits, com ara l'urbanisme, el medi ambient o la promoció econòmica, remarquen des de la Diputació a la referida nota informativa. El cens, a més, conté les coordenades de tots els establiments per la qual cosa es pot bolcar al SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) que utilitzi l'Ajuntament i es pot actualitzar de manera senzilla mitjançant la mateixa aplicació GIA.

Informació relacionada amb l'aplicació GIA / DIBA.CAT

+info: http://www.diba.cat

diumenge, 10 de desembre de 2017

Un darrer ajust de grafisme per als reportatges audiovisuals de TITULARS.CAT

A la careta de sortida, marca i any apareixen amb igual durada


En la línia del que s'ha donat a conèixer recentment a TITULARS.CAT quant a l'actualització de les seves caretes per a reportatges audiovisuals (bloc del 30/11/2017) i per tal de proporcionar la millor presentació possible dels referits reportatges en general i, en particular, pel que fa al grafisme, s'ha determinat que, com a últim detall a ajustar convenia fer que a la careta de sortida els dos elements que la configuren apareguessin exactament alhora i es mantinguessin el mateix temps. Fins ara, en acabar els reportatges audiovisuals apareixia la marca de TITULARS.CAT primer i a continuació, a la dreta, l'any, mantenint-se ja tots dos fins acabar el vídeo: la raó que aquests dos elements apareguessin d'aquesta manera és que l'un sortia al costat de l'altre, de manera que fent que hi hagués una mica de diferència en l'aparició d'un i l'altre s'aconseguia que quedessin ben diferenciats gràficament.

Jocs tradicionals a la Plaça de l'Església de la Garriga, durant
les Jornades Modernistes d'enguany / TITULARS.CAT
Amb el disseny actualitzat, tal i com es presentava el passat dia 30, els dos elements passaven a estar el primer sobre el segon i ja no l'un al costat de l'altre però es mantenia que la marca apareixia primer i l'any una mica després; no obstant, ara, amb el fet que el primer element està sobre l'altre queden tots dos suficientment diferenciats, de manera que no tenir la mateixa durada esdevé innecessari, si no fóra per algun motiu purament estètic-artístic que en el cas d'una peça de tipus informatiu es podria considerar més aviat prescindible. En definitiva, doncs, i amb la voluntat d'oferir la millor versió de grafisme renovat per a una experiència informativa òptima en la major mesura possible, el reportatge audiovisual d'enguany que fins ara havíeu pogut trobar a TITULARS.CAT l'oferim en la seva versió definitiva de grafisme, substituint el que hi havia i tornant-lo a enllaçar allà on l'havíem inserit. Un grafisme que trobareu ja, doncs, igualment als propers vídeos, dels qual es va donar a conèixer precisament el passat dia 30 que el següent tractaria d'Ecohorts Castellar, i ara avancem que el de després dels ecohorts abordarà les Jornades Modernistes de la Garriga. A més, aprofitant l'ocasió, remarcar que amb les caretes d'entrada i de sortida renovades TITULARS.CAT ha actualitzat ja, des de l'inici dels vídeos, tots els elements identificatius de grafisme i so a excepció de la marca que es manté a la part superior dreta mentre dura el reportatge precisament entre la careta d'entrada i la de sortida. Els primers canvis de grafisme es van fer, com es pot apreciar repassant els reportatges realitzats, per tal d'acabar aconseguint que els rètols identificatius dels entrevistats fossin en forma de text negre apareixent i desapareixent al mateix temps que el logotip de TITULARS.CAT que acompanya, a l'esquerra, el text referit i que el rectangle blanc que els fa de fons; així mateix es va adaptar aquest estil per als crèdits de realització al final de la història de cada vídeo.

+info: https://www.youtube.com/user/titularscat

dissabte, 9 de desembre de 2017

Desactivada la fase 'Alerta' que es mantenia, amb motiu de l'onada de fred, a Catalunya

Mapa de la temperatura mínima a Catalunya
dissabte passat / METEOCAT
La fase 'Alerta' del PROCICAT (el pla territorial de Protecció Civil de Catalunya) per onada de fred, i en relació a la qual ha informat TITULARS.CAT (bloc del 04/12/2017), ha quedat desactivada finalment abans-d'ahir. Inicialment prevista perquè només fóra necessària fins dimarts, aquesta 'Alerta' s'ha mantingut per decisió presa aquest dilluns per part de Protecció Civil tenint en compte que les dades del Meteocat indicaven la continuïtat de l'onada fins dimecres.

En tot l'episodi de fred, les temperatures mínimes més baixes es van donar dissabte a les següents localitzacions en base a les dades recollides per estacions automàtiques de les quals disposa el Meteocat: Boí, -16,1 ºC; Tosa d'Alp, -16,1 ºC; Espot, -15,9 ºC; Salòria, -15,9 ºC; Bonaigua, -14,8 ºC; Prades, -11.4 ºC; Das-Aeròdrom, -10.4 ºC; Guixers-Valls, -9.9 ºC; Oliola, -9.5 ºC; i Baldomar, -9.0 ºC. Resulta destacable el radiosondatge de Barcelona registrat el mateix dissabte a les 00.00h, que va mesurar el mínim de temperatura a nivells mitjans donant -37,1 ºC al nivell de referència de 500 hPa, que en aquell moment corresponia a 5.360 metres d'altura: es tracta d'un valor molt excepcional, ja que la temperatura mitjana en aquest nivell a principis de desembre és d'uns -21 ºC.

+info: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

divendres, 8 de desembre de 2017

El curs 2015-2016 al Vallès Oriental hi van haver 5.249 matriculacions a FP

Són un 68,5% més en comparació a les registrades 10 anys enrere


La tendència al creixement en l'alumnat de Formació Professional (FP) al Vallès Oriental és una de les principals dades que s'extreuen d'un estudi presentat dimecres de la setmana passada a l'IES Lauro, de les Franqueses de Vallès. Amb el títol Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental, el document mostra que al curs 2015-16 al Vallès Oriental es registraren 5.249 matriculacions a FP, 2.134 més que les registrades a l'inici del període analitzat, el curs 2005-06: de manera que en 10 anys l'alumnat d'FP a la comarca ha augmentat un 68,5%.

A les conclusions del document també s'hi explica que: les famílies professionals de la química i la fabricació mecànica apareixen com famílies especialitzades al territori en comparació al conjunt de Catalunya i alhora són les que registren majors nivells d'inserció laboral; l'oferta formativa també segueix en constant creixement; la formació dual és una modalitat a l'alça; la mobilitat interna gira entorn a Granollers i a Mollet del Vallès; el balanç d'entrades i sortides d'alumnat d'FP és negatiu, tot i que el territori intenta equilibrar la demanda amb nova oferta; i l'existència de posicionaments diferents entre els agents educatius i els equips tècnics d'ocupació quant a si és millor diversificar l'oferta d'estudis d'FP o si especialitzar-se i tenir centres de referència. Aquest estudi s'ha realitzat en el marc del Grup de Treball de Formació de la Taula Vallès Oriental Avança, coordinat pels principals sindicats de la comarca UGT i CCOO, i amb la participació d'ajuntaments, l'equip tècnic de l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental i de les patronals UEI i PIMEC. L'acte de presentació, al qual van assistir una cinquantena de persones, va anar a càrrec de l'equip tècnic de l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental: Albert del Amor i Mireia Rossell. Prèviament, hi va haver la benvinguda institucional per part del president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, David Ricart, qui després donaria pas a la presentació dels tècnics; l'alcalde de Les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé; el conseller de Promoció Econòmica i Estudis del Consell Comarcal, Marc Candela i la representant de CCOO, Emilia Macías.

Evolució de les matrícules d'alumnat d'FP al Vallès Oriental / ESTUDI ESTAT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL VALLÈS ORIENTAL

+info: http://www.vallesoriental.cat

dijous, 7 de desembre de 2017

Més d'un segle de transport públic en una mostra de fotografies al Palau Bofarull, a Reus

El troleibús que durant anys va fer el trajecte Tarragona-Reus i viceversa, els trens que comunicaven les diferents poblacions a principis del segle passat, o la parada de taxis al bell mig de la Plaça Mercadal dels anys 60: aquestes són alguns dels elements que es poden apreciar a les imatges retrospectives que es poden veure a l'exposició retrospectiva 'El transport públic a Reus i comarques tarragonines'. La mostra, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Reus amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, es troba al Palau Bofarull, a Reus; es va inaugurar dijous passat al vespre i es podrà visitar fins al 21 de desembre en horari d'11.00h a 13.00h hores i de 17.00h a 20.00h, de dimarts a dissabte.

La mostra també compta amb objectes antics vinculats
al transport públic i que reflecteixen el pas del temps /
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Aquesta exposició aprofita la coincidència amb els actes de celebració de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017 i s'hi han reunit un total de 105 de fotografies per aquesta ocasió: es tracta d'imatges propietat de particulars i entitats, entre les quals la mateixa associació organitzadora, i també d'altres com el Centre de la Imatge Mas Iglesias, Aena o l'Aeroclub de Reus, que també hi han col·laborat. Les imatges fan un recorregut visual pels diferents mitjans de transport, instal·lacions i vies que han configurat, des d'inicis del segle XX i fins l'actualitat, la xarxa de transport públic de les comarques de Tarragona. La mostra permet assistir a l'evolució dels mitjans de transport i també a la manera de viatjar dels habitants d'aquestes comarques durant més d'un segle. A més de fotografies, els visitants hi trobaran objectes antics relacionats amb el transport públic i que reflecteixen el pas del temps en la tecnologia, la mobilitat i els costums del viatgers. Entre aquests, hi ha reproduccions de les primeres bicicletes, trens, ambulàncies i avions, o baguls i maletes antigues que feien servir els primers viatgers del transport públic de les comarques tarragonines.Algunes fotografies de l'exposició / DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

+info: http://www.dipta.cat

dimecres, 6 de desembre de 2017

Després de cinc mesos d'obres s'ha reobert el Pont de Can Gatxet, a Sant Cugat del Vallès

Dimarts de la setmana passada, i després de cinc mesos d'obres, s'ha reobert el Pont de Can Gatxet, a Sant Cugat del Vallès, de manera que hi puguin tornar a transitar tant ciclistes com vianants. La infraestructura, gairebé centenària, s'ha rehabilitat per reparar els desperfectes provocats pel pas dels anys, millorar el lateral i fer-hi una rampa adaptada i un accés amb escala. La reobertura d'aquest pont, que creua per sobre la via dels FGC, reforça la connexió entre el Camí de Can Gatxet i l'Avinguda del Carril, a Mira-sol.

Conesa i Calvet en la seva visita amb motiu de
la reobertura del pont / AJ. ST. CUGAT
Així mateix, amb el pont reobert la zona queda dotada d'un nou itinerari més segur i accessible entre l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Escola Ciutat d'Alba i l'ETSAV (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès). Precisament, amb motiu de la reobertura, dimarts mateix de la setmana passada han visitat el pont Mercè Conesa, alcaldessa de la ciutat, i Damià Calvet, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Economia i Hisenda, qui ha remarcat que el Pont de Can Gatxet "enxarxa millor la ciutat i connecta diversos equipaments. També referma l'aposta per ampliar els recorreguts en bicicleta. Actualment tenim 35 quilòmetres de carrils bici a la ciutat i en tres anys creixerem fins als 65 quilòmetres". Calvet també ha explicat que l'obra "està ben encaixada amb l'entorn. Hem fet un projecte que incorpora materials que queden ben integrats amb el pont antic i l'enalteixen".

+info: https://www.santcugat.cat

dimarts, 5 de desembre de 2017

Consell Comarcal del Vallès Occidental i UAB impulsen un treball de tesi en relació als EAIA

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Grup de Recerca del Programa de Doctorat en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona signaran un conveni de col·laboració per la contractació d'un Doctorat Industrial en la modalitat de cofinançament per tal de dur a terme un projecte de tesi doctoral amb el títol Trajectòries dels infants i adolescents en entorns de protecció: Una avaluació d'impacte del treball dels Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) del Vallès Occidental, ha comunicat el propi Consell Comarcal mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. Aquest Doctorat se suma a les diferents iniciatives que des del Consell Comarcal es realitzen en el marc de la Infància, en l'àmbit de la recerca i el coneixement, remarquen des del Consell.

De fet, el Vallès Occidental s'ha posicionat els darrers anys com un territori capdavanter en aquest àmbit. El Consell Comarcal destaca en aquest sentit que es tracta del primer territori a comptar amb les Taules Territorials d'Infància, des del 2006, i també a crear els denominats Espais de Reflexió Ètica en Infància, que han permès formar un grup de reflexió ètica dels EAIA. Ara el projecte de tesi doctoral vol analitzar l'impacte de la tasca dels 20 anys dels EAIA del Vallès Occidental. L'oferta per a la contractació de la persona que realitzi la tesi s'ha publicat el passat 26 de novembre al web dels Doctorats Industrials, que gestiona l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Està previst que l'inici del projecte sigui el mes que ve.

Els interessats que compleixin els requisits poden presentar les seves candidatures emplenant el formulari / CCVOC

+info: http://www.ccvoc.cat

dilluns, 4 de desembre de 2017

Alerta per onada de fred a Catalunya fins demà

El Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, preveu que des de la matinada d'avui i per tercer dia consecutiu s'assoleixin temperatures inferiors al percentil 2 de la temperatura mínima diària (temperatures més baixes del 2% més baix en aquesta època de l'any en cada lloc) arreu de Catalunya, amb especial incidència a les comarques de l'interior i especialment al Bages, Noguera, Solsonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Així doncs, en base a aquestes dades Protecció Civil de la Generalitat activa en 'Alerta' el seu Pla Territorial per onada de fred, ha informat la pròpia Protecció Civil mitjançant una nota informativa que ha emès ahir, quan les referides previsions del Meteocat ja eren conegudes. Les zones del litoral, especialment a les Terres de l'Ebre i Barcelona, no patiran temperatures mínimes molt més baixes de les habituals.

Estacions automàtiques del Meteocat
amb les temperatures mínimes més baixes
abans-d'ahir / METEOCAT
Hi haurà boira gebradora a les comarques de Ponent i la distribució geogràfica del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter general. Cal tenir especial precaució si s'ha de romandre a l'exterior de matinada i tenir molta cura en la conducció de matinada i primera hora del matí en zones obagues a on les temperatures seran més baixes i serà molt probable la presència de gel a la calçada. A les zones aïllades, cal prevenir la possibilitat de congelació de les canonades d'aigua. També convé tenir cura de gent gran i nens, vigilant que s'abriguin convenientment, millor si és amb diferents capes i evitar que estiguin estàtics a l'exterior en les hores no diürnes. Es recomana d'evitar sortir, si no és necessari, de matinada o a primera hora del matí (per exemple, per tal de treure la mascota) i posposar-ho per a hores amb una temperatura ambient més alta. Tots els municipis, en el moment d'emetre's la referida nota informativa, ja han estat avisats d'aquesta situació per part de Protecció Civil de la Generalitat per tal que prenguin les mesures corresponents. Protecció Civil també està en especial contacte amb Creu Roja i les empreses de teleassistència per tal de reforçar la prevenció i el seguiment de les possibles incidències als col·lectius més vulnerables com la gent gran, entre d'altres.

+info: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

diumenge, 3 de desembre de 2017

La línia d'autobusos urbans L17 de Terrassa ha entrat en funcionament

Abans-d'ahir ha entrat en funcionament la línia d'autobusos urbans L17 de Terrassa: una nova línia de la xarxa de Tmesa (Transports Municipals d'Ègara SA), que enllaça la Plaça dels Països Catalans amb l'estació de Terrassa Est, passant per la nova zona comercial, Terrassa Plaça. Aquesta nova línia té el format de reforç del servei i respon a les noves necessitats de mobilitat generades arrel de la inauguració de l'espai comercial. Per aquest motiu, el seu funcionament es limita als divendres a la tarda i els dissabtes al matí i a la tarda.

El finançament d'aquest servei públic l'assumeix el promotor del centre comercial, una condició prèvia per a la concessió de la llicència comercial, per tal d'afavorir el transport públic envers l'ús del vehicle privat davant l'increment de la mobilitat generada a la zona, fruit de l'atracció comercial. La raó de l'itinerari de la nova línia, expliquen des de l'Ajuntament, és que la Plaça dels Països Catalans connecta amb quatre línies de bus (L1, LH, L8 i L9), i a l'estació de Terrassa Est s'estableix el nexe amb una altra modalitat de transport, la de Rodalies de Renfe.

Itinerari del bus urbà L17 de Terrassa / TMESA

+info: http://www.terrassa.cat

dissabte, 2 de desembre de 2017

Finalitzades les obres de renovació urbana al nucli antic d'Horta de Sant Joan

Les obres amb les quals s'ha procedit a la renovació urbana del nucli antic d'Horta de Sant Joan (Terra Alta), i que ha dut a terme l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), han finalitzat, ha donat conèixer el propi INCASÒL mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La intervenció en aquest nucli antic, catalogat com a BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) per la Generalitat, s'ha centrat en un àmbit d'actuació d'uns més de 3.500 metres quadrats de superfície corresponents als carrers de Moragreda, Tomás Gil i Menbrado, Doctor Messeguer del Perot, Santa Anna, i Picasso, així com les places de Sant Salvador i de l'Església. Els carrers s'han pavimentat amb pedra a la zona del recinte emmurallat i formigó rentat a les zones de fora muralles; també s'han renovat i col·locat baranes de protecció en els desnivells.

Els treballs, a més, han consistit en la renovació de gran part dels serveis del nucli antic del municipi: concretament, s'ha canviat la xarxa d'aigua potable i clavegueram, creat una xarxa de separació de les aigües pluvials, unes noves xarxes de dades i de gas i s'ha canviat l'enllumenat públic. En total, les obres renovació urbana al nucli antic d'Horta han tingut un cost de 940.771 euros (IVA no inclòs), finançats d'una banda per l'INCASÒL en un 26% mitjançant les aportacions establertes en el conveni de transferències signat per aquest organisme amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i d'altra banda per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan en un 74% amb mitjans propis i amb l'aportació de l'1,5% cultural del Ministeri de Foment.

Plaça de l'Església / INCASÒL

+info: http://incasol.gencat.cat

divendres, 1 de desembre de 2017

Les GSeries d'Andorra remodelen el circuit fent-lo més modern i tecnològicament ben equipat

Entre els mesos de gener i febrer tindrà lloc la tretzena edició de les GSeries d'Andorra, el campionat de velocitat sobre gel organitzat per l'Automòbil Club d'Andorra i que compta per segon any amb el patrocini de Crèdit Andorrà. Aquesta temporada les instal·lacions que acullen aquestes sèries, el Circuit d'Andorra-Pas de la Casa, viurà una important remodelació que el convertirà en molt més modern i tecnològicament ben equipat, la qual cosa facilitarà la tasca dels equips alhora que augmentarà el confort i la seguretat de participants, organització i públic. La presentació de l'esdeveniment ha tingut lloc dimarts al migdia a l'edifici Crèdit Centre, a Andorra la Vella, i ha anat a càrrec d'Àlex Bercianos, responsable d'organització de les Crèdit Andorrà GSeries 2018; Joan Ramon Mas, director de Màrqueting de Crèdit Andorrà; i el pilot andorrà Edgar Montellà.

La temporada de les Crèdit Andorrà GSeries 2018 arrencarà concretament els dies 12 i 13 de gener i també viurà singulars canvis en els terrenys esportiu i tècnic. La reglamentació pel que fa als anomenats Prototips G romandrà invariable respecte a les últimes temporades, però s'actualitza la categoria 'Turismes G' per tal d'incentivar la participació de pilots amb aquest tipus de vehicles. Un altre dels canvis significatius a nivell esportiu serà la disputa de curses independents per les dues categories convocades: GSeries (Prototips G i Turismes G) i GSeries 2 (monoplaces GiAND), la primera amb totes les seves mànegues al matí i la segona per la tarda. Per quart any consecutiu, Pirelli subministrarà un mateix tipus de coberta clavetejada per a tots els participants, d'acord amb la reglamentació actualment vigent.

Un instant de la presentació de dimarts. D'esquerra a dreta: Àlex Bercianos, Joan Ramon Mas i Edgar Montellà / JAS

+info: http://aca.ad/creditandorragseries

dijous, 30 de novembre de 2017

TITULARS.CAT actualitza careta d'entrada i de sortida per als seus reportatges audiovisuals

Estaven dissenyades per a les funcions de presentació, familiarització i captar atenció, que amb el temps perden sentit


Abans de continuar oferint reportatges audiovisuals, des que TITULARS.CAT va publicar l'últim de l'any passat, dedicat a la FAS, es va plantejar la idea de si podria ser ja el moment d'introduir una actualització en els elements identificatius d'inici i final: la raó era que des d'un començament la careta d'entrada i de sortida s'havien dissenyat per a una funció molt concreta, més enllà de la purament estètica, i era la de presentar-se i intentar familiaritzar-se amb qui reproduís els vídeos. Per tant, i pel que fa a la careta d'entrada concretament , amb la finalitat de donar sensació de descoberta al públic la marca ha aparegut en moviment del fons a més primer terme i amb una cortina de quadrats que s'anaven dispersant, així com amb una melodia acompanyant que ha servint d'element que captés atenció; no obstant, com que amb el temps la idea de marca com a recent descoberta deixa de tenir sentit, i també el fet d'usar en conseqüència una melodia senzillament per tal de captar atenció, s'ha determinat que la careta d'entrada podria ser susceptible, si més no d'un disseny actualitzat. Igualment a la careta de sortida, ja que en aquest cas ha fet la funció de reforç de la careta inicial, li resultaria adequat un replantejament.

Ecohorts Castellar, tema per al pròxim vídeo / TITULARS.CAT
De les diverses opcions que es podrien valorar i acabar aplicant, s'ha pres la determinació de, basant-se en la senzillesa com a millor principi a seguir en uns continguts informatius com aquests, mantenir a la careta d'entrada el moviment de la marca però apareixent aquesta ja descoberta des d'un principi, només desapareixent suaument al final per tal de donar pas a la història, i sense melodia que requereixi captar l'atenció més enllà de la que ja s'entén que té qui es disposi a reproduir el vídeo. Quant a la careta de sortida, igualment deixa d'haver-hi la melodia i la marca i l'any apareixen el segon sota la primera, de manera que queden millor distingits els dos elements. Com que, per tal de tenir el convenciment de prendre la millor de les opcions, s'ha volgut que aquests detalls s'actualitzessin després d'una acurada anàlisi, en haver de publicar-se el darrer dels reportatges oferts fins ara s'havien fet servir encara les anteriors caretes, ja que les actualitzacions descrites encara no estaven clares; tampoc ho estaven a mesura que TITULARS.CAT ha anat recollint altres materials per a reportatges audiovisuals posteriors d'enguany però, en trobar-se les actualitzacions més definides, s'ha valorat d'aplicar-les de seguida que ho estiguessin ja en aquests propers vídeos. De tota manera, si els propers materials d'enguany ja havien d'editar-se amb les noves caretes, no tenia molt de sentit deixar un sol vídeo encara amb l'anterior disseny: o bé, podia deixar-se les caretes noves per a l'edició materials d'encara més endavant, com a mínim ja del següent any. Però, com que el disseny s'ha acabat determinant com a definitiu, i com que precisament aquest darrer reportatge, el de la Marató de Lectura Poètica del cicle Poeticae, ha servit de principal material d'assaig per al disseny de les noves caretes, el que s'ha acabat fent a TITULARS.CAT és aplicar el format ja a aquest darrer reportatge i, per descomptat, als següents que es facin. Ara bé, com que tampoc tindria gaire sentit, en aquest cas, deixar publicats dos vídeos que, a banda de les caretes, són iguals, el que s'ha pogut veure fins ara publicat el passat 31 de juliol i amb les caretes anteriors queda substituït pel que oferim amb les caretes noves: així doncs, deixem a continuació inserit el vídeo del Poeticae, idèntic al que hi havia fins ara, però amb les noves caretes; i aprofitem per tal d'animar-vos a estar atents a propers reportatges, el següent dels quals aborda l'activitat dels hortolans a Ecohorts Castellar.

Reinserit a partir del que s'explica a bit.ly/2yVBRDp / TITULARS.CAT; YOUTUBE

+info: https://www.youtube.com/user/titularscat

dimecres, 29 de novembre de 2017

L'Ajuntament de Montcada i Reixac organitza una plantació popular al Torrent de Vallençana

Amb motiu de la fi dels treballs de millora del Torrent de Vallençana, a la Serralada de Marina, dissabte vinent es farà un acte que consistirà en una plantada popular de diverses espècies d'arbres en aquest torrent. L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Montcada i Reixac, mitjançant l'àrea de Medi Ambient, i està previst que comenci a les 10.00h.

Una imatge recent de les obres al Torrent de
Vallençana / AJ. MONTCADA I REIXAC
La millora del tram final del torrent, promoguda pel propi consistori amb el suport del Parc de la Serralada de Marina i del Consorci del Besòs-Tordera, va començar el març d'aquest any. A més de netejar el sector, el projecte de restauració contempla potenciar les espècies vegetals autòctones i eliminar-ne les invasores, com la canya americana. Les actuacions s'han dut a terme en tres trams: la zona boscosa des d'aigües amunt de Can Filaina fins a l'inici dels camps al marge dret, on s'han eliminat franges de canya i residus dispersos; el tram que circula paral·lel als camps i finalitza el pont de la carretera de la Roca, que és el que es trobava més degradat pel continu pas de persones i animals; i l'últim tram, entre el pont i la desembocadura del riu Besòs, on s'han estabilitzat els talussos amb una cobertura vegetal. 

dimarts, 28 de novembre de 2017

Sabadell estrena aula d'estimulació multisensorial per a infants de 0 a 3 anys que tinguin NEE

Una part de l'aula / AJUNTAMENT DE SABADELL
L'Escola Bressol Municipal Espronceda, a Sabadell, disposa des d'aquest curs 2017-2018 d'una aula d'estimulació multisensorial amb la qual es podrà millorar l'atenció als infants de 0 a 3 anys amb necessitats educatives especifiques (NEE). El projecte, impulsat per l'Ajuntament, s'ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona, que ha atorgat 21.500 euros per a l'adequació i el material del nou espai. L'aula, que des del propi CEIF (Centre d'Educació Infantil i Familiar) Espronceda se l'ha anomenat l'Espai Màgic, forma part, de fet, d'un projecte pilot vinculat a l'atenció precoç de les NEE, en el qual participen diferents municipis de la província. El nou espai s'ha dotat de diversos materials d'última tecnologia, que creen un àmbit específic perquè els infants hi interactuïn mitjançant els sentits. Així, l'aula disposa d'un equipament intensiu d'imatge, llums, so i mobiliari de suport, que s'utilitzarà en el marc d'un programa d'estimulació sensorial i seguint un projecte didàctic per tal de reforçar les diferents capacitats d'aprenentatge dels infants.

Una altra part de l'aula / AJUNTAMENT DE SABADELL
Tot i que l'aula del centre Espronceda està específicament pensada per atendre les necessitats d'infants amb NEE, per tal d'optimitzar l'ús de l'espai, es preveu que tots els infants de l'escola bressol municipal hi accedeixin. En el cas dels que mostrin una determinada dificultat per a una integració sensorial correcta, es portarà a terme un treball concret, adaptat a les seves necessitats específiques. En aquest marc, l'aula multisensorial pot donar servei a infants amb dificultats en el llenguatge, problemes cognitius i motrius, dèficit d'atenció, manca d'habilitats socials i altres problemàtiques, per tal d'oferir una resposta ajustada a cada individualitat. Els infants aniran a l'aula en grups reduïts, seguint la metodologia de l'escola i, a banda, es realitzaran sessions individualitzades o en grups de dos o tres infants per a les situacions en què es necessiti fer una adaptació curricular orientada a reforçar i estimular determinades capacitats.

+info: http://www.sabadell.cat

dilluns, 27 de novembre de 2017

L'IEC acull la jornada 'Invasions biològiques, punt de trobada entre recerca i gestió'

A la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) es va dur a terme dimarts passat la XIV Jornada del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN); les dues últimes, filials del propi IEC, mentre que el CREAF és un centre públic integrat a la UAB. Amb el títol 'Invasions biològiques, punt de trobada entre recerca i gestió', l'esdeveniment va tractar un component del canvi global que causat l'extinció de moltes espècies i sovint alteren el funcionament dels ecosistemes, amb uns grans costos econòmics i socials.

La benvinguda va ser a càrrec de Javier Retana, director del CREAF; Joan Pino, president de la ICHN, i Josep Clotet, president de l'SCB. Tot seguit, al llarg de l'acte van intervenir un bon conjunt d'investigadors i gestors mediambientals interessats en les invasions biològiques que van reflexionar sobre la integració de la recerca i la gestió per a abordar millor el problema. Els científics han progressat molt en la resolució d'aquest, però el repte ara és aplicar els coneixements assolits per a resoldre'l i crear una complicitat més gran entre els mons de la recerca i la gestió.

Un instant de la benvinguda. A la taula, d'esquerra a dreta: Josep Clotet, Javier Retana i Joan Pino / IEC

+info: https://www.iec.cat

diumenge, 26 de novembre de 2017

Reempresa guanya l'EEPA 2017 en la categoria 'Millora de l'entorn empresarial'

El Centre de Reempresa de Catalunya, una iniciativa de la patronal Cecot i d'Autoocupació, ha estat guardonat als Premis Europeus de Promoció Empresarial (EEPA, per les seves sigles en anglès) en la categoria 'Millora de l'entorn empresarial'. L'acte d'entrega d'aquests premis, que atorga anualment la Comissió Europea (CE), va tenir lloc dijous a la capital d'Estònia, Tallinn, al 'hub' creatiu oficial de la ciutat, el Kultuurikatel. La cerimònia d'entrega dels EEPA 2017 s'ha emmarcat en l'Assemblea de Pimes, organitzada anualment per la pròpia Comissió, i que des de dimecres fins abans-d'ahir s'ha desenvolupat a Tallinn durant la Setmana de la Pime, que ha durat de dilluns a divendres igualment sota direcció de la CE. En recollir la figura transparent que porta una forma d'ocell blau volant, que és el premi, Antoni Abad, president de la Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya, ha adreçat en anglès paraules d'agraïment per a la Comissió i el jurat, així com per a l'equip de Reempresa, entitats i institucions involucrades en el programa. Albert Colomer, director del Centre de Reempresa de Catalunya i també present a l'entrega del premi, manifesta, en paraules recollides en una nota informativa emesa per la Cecot abans-d'ahir, que aquest projecte "ha sabut donar resposta activa al problema del relleu generacional".

Pel que fa al funcionament de Reempresa, programa en relació al qual ha informat TITULARS.CAT (bloc del 31/10/2016), es tracta d'un model d'emprenedoria i de creixement empresarial pel qual un 'reemprenedor' pren el relleu en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat sense haver de passar, així, per la fase de crear-la. Des del seu inici el juny del 2011, s'ha superat el nombre de 1.400 reempreses d'èxit, que han suposat una inversió induïda superior als 65 milions d'euros, segons dades de la pròpia Cecot. La resta de projectes premiats als EEPA d'enguany han estat: Enterprise Village, d'Estònia, en la categoria 'Promoció de la iniciativa empresarial'; Business Generator, de Suència, en categoria 'Inversió en formació empresarial'; Internationalization 2015-2020, d'Àustria, en la categoria 'Suport a la internacionalització de les empreses'; Adie Microfranchise Solidaire, de França, en la categoria 'Iniciativa empresarial responsable i integradora; i Innofest, dels Països Baixos, com a Gran Premi del Jurat.

Entrega del premi a Reempresa, recollit per Antoni Abad / EEPA 

+info:

dissabte, 25 de novembre de 2017

La CE proposa millores per a la capacitat europea de fer front a catàstrofes naturals

Amb la finalitat de fer una Europa més segura per a la ciutadania, la Comissió Europea (CE) ha donat a conèixer abans-d'ahir un pla molt ambiciós que ha elaborat per a reaccionar a les catàstrofes naturals. La proposta de la CE, que es planteja arran de les catàstrofes naturals complexes i freqüents que han afectat greument aquests últims anys molts països europeus, se centra en dues línies d'intervenció complementàries: millorar la resposta col·lectiva a nivell europeu i millorar les capacitats de prevenció i preparació.

Un element clau de la proposta, segons queda explicat també a la nota informativa emesa abans-d'ahir per la Comissió, és la creació del sistema rescEU, una reserva europea de capacitats de protecció civil com ara avions d'extinció d'incendis forestals, bombes d'aigua especials, cerca i rescat urbà, hospitals de campanya i equipaments mèdics d'emergència. Tot això completarà els actius nacionals i serà gestionat per la Comissió amb l'objectiu de donar suport als països afectats per catàstrofes com ara inundacions, incendis forestals, terratrèmols o epidèmies. Només enguany han mort a Europa unes més de 200 persones per causa de catàstrofes naturals i més d'un milió d'hectàrees de bosc han estat anorreades.

Fitxa informativa del sistema rescEU / CE

+info: http://ec.europa.eu/barcelona

divendres, 24 de novembre de 2017

La UdL realitza un llibre que ret homenatge a qui fou un dels seus catedràtics, Víctor Siurana

És "una oportunitat d'endinsar-nos en la seua obra i en el passat i el present d'aquesta universitat", ha explicat Jaume Pont


Portada del llibre; el retrat el va fer
Joaquim Ureña / PAGÈS EDITORS
Les principals aportacions de qui fou catedràtic de Lingüística General de la Universitat de Lleida (UdL), Víctor Siurana Zaragoza, s'apleguen en un llibre-homenatge impulsat per la pròpia Facultat de Lletres i que es titula Universitat i ciutat. Tot recordant Víctor Siurana (1945-1993). L'obra, a càrrec de Pagès Editors, s'ha presentat abans-d'ahir l'altre, al Rectorat de la UdL, al saló que porta precisament el nom de Víctor Siurana. Coordinat per Àngels Santa i Jaume Pont, catedràtics de la universitat i que van protagonitzar la presencatió, el llibre és un compendi dels articles de Siurana i consta també d'aportacions de 28 personalitats, incloent l'actual rector, Roberto Fernández, també participant destacat a la presentació de dimarts juntament amb Lluís Pagès, de l'editorial a càrrec de l'obra. A més, la publicació inclou les ponències del Congrés Internacional Universitat i ciutat: art, recerca i estructures culturals. Tot recordant Víctor Siurana (1945-1993), celebrat a la UdL l'any 2014. En paraules de Jaume Pont a la presentació, és "una oportunitat d'endinsar-nos en la seua obra i en el passat i el present d'aquesta universitat".

Aquest llibre aplega firmes de professors com els mateixos editors, Pere Rovira, Frederic Vilà, Joan Busqueta, Emili Junyent o Rafael M. Mérida. També de persones que van conèixer de prop Siurana, com els seus amics Manel Lladonosa, Xavier Maurel o el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Sebastià Serrano, qui va codirigir la seva tesi doctoral i que a l'acte de presentació del llibre ha pronunciat la conferència 'Elogi de la lectura'. També inclou els apunts en aquarel·la que va realitzar l'artista Joaquim Ureña durant els tres dies que va durar el congrés, així com articles que Víctor Siurana va publicar als anys 60, fragments de la seva tesi doctoral sobre la teoria de la funció publicitària o la presentació que va fer de l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán a l'Institut d'Estudis Ilerdencs l'any 1990.

D'esquerra a dreta: Lluís Pagès, Sebastià Serrano, Roberto Fernández, Àngels Santa i Jaume Pont; en un moment de la presentació / UdL

+info: http://www.udl.cat

dijous, 23 de novembre de 2017

El Port de Barcelona destina 926.000 euros a fomentar la mobilitat amb vehicles elèctrics

"Com a entitat pública volem impulsar la sostenibilitat amb iniciatives concretes", ha afirmat el president del Port, Sixte Cambra


Sixte Cambra en un moment del seu parlament a la
presentació abans-d'ahir, amb José Alberto Carbonell,
qui també va intervenir / PORT DE BARCELONA
Al Port de Barcelona s'ha fet un acte de presentació abans-d'ahir per tal de donar a conèixer una actuació d'aquest ens mitjançant la qual es potencia la mobilitat elèctrica al seu àmbit portuari; en la referida actuació el Port ha invertit un total de 926.000 euros i consta de dues accions principals, que són: la incorporació de vehicles amb motorització elèctrica a la flota del Port i la instal·lació de la infraestructura de càrrega, tant per a la flota pròpia com per a d'altres vehicles elèctrics que circulin pel recinte portuari. El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, ha destacat en el marc de la presentació d'abans-d'ahir la importància d'aquest conjunt d'accions i en aquest sentit ha afirmat: "Com a entitat pública volem impulsar la sostenibilitat amb iniciatives concretes, com les que avui presentem, i volem ser capdavanters perquè altres entitats i empreses de la comunitat portuària se sumin a aquest canvi"; per la seva banda, el director general del Port, José Alberto Carbonell, ha recordat també a la presentació d'abans-d'ahir la llarga trajectòria del Port de Barcelona en l'impuls de la mobilitat sostenible de persones mitjançant la promoció del transport públic.

S'han instal·lat 28 punts de càrrega lenta a l'aparcament del
World Trade Center de Barcelona / PORT DE BARCELONA
D'una banda, s'ha invertit un total de 692.000 euros en la incorporació de 31 vehicles al seu parc mòbil, que substitueixen antigues unitats amb motorització dièsel i gasolina. D'altra banda, 234.000 euros s'han destinat al disseny i construcció de la infraestructura de càrrega dels vehicles elèctrics. Per al subministrament elèctric dels vehicles de la flota pròpia, s'han instal·lat 28 punts de càrrega lenta a l'aparcament del World Trade Center de Barcelona, on està ubicada la seu corporativa del Port; a més de 14 punts de càrrega (6 per a furgonetes i 8 per a motocicletes) a l'edifici de serveis ASTA (Ronda del Port) i dos punts addicionals de càrrega per a les motocicletes de la Policia Portuària a l'Estació Marítima de Drassanes (Moll de Barcelona). A més, s'han instal·lat 3 punts de càrrega per a ús públic: 1 de càrrega ràpida davant de l'Estació Marítima Drassanes (que es pot convertir en 2 punts de càrrega semiràpida i que estarà operatiu properament) i 2 de càrrega lenta al Moll de l'Energia. Durant el primer semestre de 2018 també s'incorporaran 4 punts addicionals de càrrega per als empleats del Port i que estaran ubicats als aparcaments de l'edifici ASTA i del Moll de Sant Bertran. Aquest conjunt de mesures per tal d'estimular la mobilitat elèctrica forma part del 'Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona', que pretén reduir de manera efectiva les emissions de l'activitat portuària.

+info: http://www.portdebarcelona.cat

dimecres, 22 de novembre de 2017

Una unitat mòbil està mesurant la qualitat de l'aire a Sant Quirze del Vallès

La unitat mòbil, a l'Avinguda del Camí del Mas /
AJ. ST. QUIRZE DEL VALLÈS
Des d'abans-d'ahir una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica es troba a Sant Quirze del Vallès per tal de mesurar la qualitat de l'aire del municipi. La unitat, que pertany a la Diputació de Barcelona, s'ha instal·lat a l'Avinguda del Camí del Mas, una via al costat del Parc de les Morisques i que en els darrers temps ha experimentat un augment considerable del volum de circulació de vehicles a motor; el veïnat de la zona ha advertit a l'Ajuntament en relació a la contaminació que aquest fet provoca.

La unitat té aparells analitzadors de la composició de l'aire capaços de detectar ozó, òxids de nitrogen i BTEX (benzè, toluè, etilbenzè i xilens), i també disposa d'una estació meteorològica completa, i recollirà dades durant dos mesos després dels quals els serveis tècnics de la Diputació redactaran l'informe que serà lliurat al consistori. A més d'aquesta unitat, durant quatre setmanes en aquest període, la Diputació també instal·larà 12 captadors d'òxid de nitrogen repartits pel municipi. Aquest contaminant és característic de l'ús de combustibles fòssils per part dels vehicles a motor i els captadors s'instal·laran en fanals dels llocs dels quals es volen recollir mostres, com són totes les escoles i instituts del municipi així com els diferents sectors urbans. S'espera que aquests estudis aportin dades suficients sobre la qualitat de l'aire que permetin proposar, si cal, les actuacions necessàries per tal de prevenir la contaminació.

+info: http://www.santquirzevalles.cat

dimarts, 21 de novembre de 2017

El RallyRACC obté la certificació d'Excel·lència Mediambiental de la FIA

La Federació Internacional de l'Automòbil (FIA) ha atorgat al RallyRACC la certificació d'Excel·lència Mediambiental, el màxim segell de qualitat amb el qual aquesta federació reconeix el compromís amb la sostenibilitat i acredita la implementació d'iniciatives eficaces per tal de minimitzar l'impacte ambiental, ha donat a conèixer el propi RACC mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. La prova catalana del Campionat del Món de Ral·lis es va sotmetre a l'auditoria de la FIA durant els dies 5 i 6 d'octubre, en el transcurs del 53 RallyRACC, competició en relació a la qual va informar TITULARS.CAT (blocs del 06/10/2017 i del 12/10/2017).

Podi del 53 RallyRACC, en finalitzar la competició a Salou:
dempeus i d'esquerra a dreta, Sébastien Ogier, el tàndem Kris
Meeke-Paul Nagle (guanyadors de l'edició), i Ott Tänak;
seguts en primer terme, també d'esquerra a dreta, Julien
Ingrassia (tàndem amb Ogier; van quedar segons), i Martin
Järveoja (tàndem amb Tänak; tercers) / RALLYRACC
Aquest reconeixement per part de la FIA situa al RallyRACC entre els més sostenibles del món i li permet aconseguir un objectiu en el qual portava treballant uns més de 5 anys. En aquest temps, l'organització ha perfeccionat un pla mediambiental que ha aconseguit el seu màxim desenvolupament durant la passada edició, la implementació de la qual ha involucrat tant als equips participants en la prova com al públic, que han col·laborat de forma molt positiva. També ha estat determinant la implicació de PortAventura World, on se situen, des de fa 6 anys, la seu del ral·li i el parc d'assistència. L'ambiciós pla mediambiental que s'ha implementat durant el 53 RallyRACC inclou sistemes de reducció i reciclatge de residus, tant a les zones de públic com al parc d'assistència, control del consum d'aigua i electricitat, estudis de la petjada de carboni, reducció de l'ús de plàstic, utilització de paper procedent de boscos sostenibles i prioritat en la contractació de proveïdors amb certificats de sostenibilitat, entre altres mesures. A més, la planificació de la prova té en compte criteris mediambientals, de manera que l'itinerari es consensua amb el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i s'evita travessar zones on visquin espècies protegides, per exemple, en època de nidificació. L'organització ha destacat que per tal de mantenir aquest èxit a llarg termini serà necessari que tots els que formen part del ral·li continuïn compromesos en les properes edicions.

+info: http://www.rallyracc.com

dilluns, 20 de novembre de 2017

El Meteocat posa en marxa una aplicació mòbil que avisa, en temps real, d'on i quan plou

Disponible per a iOS i Android / METEOCAT
Per tal de proporcionar una informació personalitzada que avisa quan plou, en temps real, a partir de les dades de les estacions automàtiques, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) posa a disposició dels usuaris la nova aplicació mòbil Meteocat Alertes, que es caracteriza per ser innovadora, segura, precisa i proactiva, ha donat a conèixer el propi Servei mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres passat. La immediatesa és un dels trets diferenciadors d'aquesta aplicació respecte a d'altres serveis, ja que les notificacions es generen directament i de manera automàtica a les estacions, fet que permet rebre les alertes gairebé en temps real i abans que es mostrin pels canals habituals. En versions posteriors està previst incloure alertes d'altres variables meteorològiques. L'aplicació és gratuïta, està disponible per a iOS i Android, i ara per ara només es troba en català però properament també estarà en castellà i anglès.

Quant al seu funcionament és molt intuïtiu, només cal seleccionar en el mapa, o mitjançant cercador, les estacions de les quals es volen rebre les alertes, amb un màxim de 10, i es poden modificar sempre que es vulgui. Activant les alertes es poden rebre notificacions quan comença a ploure o a partir del llindar de precipitació triat. Les notificacions, a més d'indicar la quantitat de pluja acumulada a l'estació, informen també de la temperatura. L'aplicació està georeferenciada, de manera que proporciona les dades corresponents al lloc on es troba l'usuari, amb les variables meteorològiques de l'estació més propera o amb les dades reals si es troba al mateix municipi on està ubicada l'estació. A més, es poden consultar les alertes de les darreres 24 hores i altra informació meteorològica d'interès, com la predicció o la imatge de radar del Meteocat.

+info: http://www.meteo.cat

diumenge, 19 de novembre de 2017

Augment d'un 3,5% interanual al setembre pel que fa a l'IVGS català a preus corrents

L'Índex de Vendes a les Grans Superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat al setembre un 3,5% respecte del mateix mes de l'any anterior, segons ha fet saber l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 2. Aquest percentatge s'explica tant pel creixement de les vendes dels productes d'alimentació (3,3%) com de la resta de productes (3,6%).

Durant els primers nou mesos de l'any, la variació acumulada de l'índex ha estat del 0,5% en relació amb el mateix període de l'any 2016. Per grups de productes, sempre segons les dades de l'Idescat, les vendes dels productes no alimentaris mostren una evolució favorable amb un creixement acumulat de l'1,2% respecte del mateix període de l'any anterior, mentre que l'acumulat de vendes d'alimentació disminueix un 0,5%. A preus constants (és a dir, eliminant l'efecte dels preus) l'IVGS, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats (sense incloure les estacions de servei), mostra un increment interanual de l'1,7% al setembre del 2017; les vendes dels productes no alimentaris són les que han crescut amb més intensitat: un 2,4% respecte del mateix mes de l'any anterior. No obstant, la variació mensual decreix en tots els seus valors, a preus corrents (-3,7%) i constants (-4,3%).

Taula de dades detallada de l'IVGS de Catalunya del setembre passat. L'índex fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats; no inclou les estacions de servei / IDESCAT.CAT

+info: https://www.idescat.cat

dissabte, 18 de novembre de 2017

ACA i Consell Comarcal del Maresme impulsen el sanejament d'Arenys de Munt

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Maresme han formalitzat un conveni per tal d'impulsar la millora del sanejament al municipi d'Arenys de Munt, ha donat a conèixer el propi Consell Comarcal mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns de la setmana passada. Concretament, i en la línia de les mesures contemplades des del passat 19 de juliol en relació a les quals va informar TITULARS.CAT (bloc del 20/07/2017), l'acord se centra en el fet de dur a terme la redacció de la modificació del projecte constructiu de l'estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d'Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar: l'ACA finançarà amb 36.500 euros la redacció del projecte, que farà el Consell Comarcal.

Depuradora dels dos Arenys i de Canet / CCMARESME.CAT
En fer-se aquestes obres les aigües residuals d'Arenys de Munt deixaran de circular per la xarxa de clavegueram municipal d'Arenys de Mar i s'enviaran directament a l'EDAR (estació depuradora d'aigües residuals) dels dos Arenys i de Canet; segons les previsions, aquesta modificació permetrà estalviar un 24.500 euros anuals tota vegada que es reduirà el consum energètic en 255.000 kWh/any. El 'Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya' i el seu programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per tal de garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les aigües superficials, subterrànies i marines. Actualment les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana, i pel que fa al Maresme n'hi ha 11 en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la població.

+info: http://www.ccmaresme.cat

divendres, 17 de novembre de 2017

L'entorn de Barcelona ha rebut al llarg de l'any passat la visita de 4.704.308 viatgers

Dades del LABturisme de la Diputació barcelonina compilades en un informe que la pròpia institució ha editat el mes passat apunten que les comarques de Barcelona, exceptuant el Barcelonès, van rebre durant el 2016 un total de 4.704.308 viatgers, dels quals el 83,2% es van allotjar en establiments hotelers, el 14,4% ho va fer en càmpings i només el 2,4% en establiments de turisme rural. El nombre de viatgers a l'entorn de Barcelona ha crescut, doncs, més d'un 16% respecte del 2015 i pel que fa a les pernoctacions l'any passat s'ha registrat un volum de 13.552.213 nits, un augment del 7,3% respecte del 2015.

Per comarques, al referit informe, realitzat anualment per la Diputació per tal d'avaluar l'activitat turística a la demarcació de Barcelona, s'indica que el Maresme és la comarca de l'entorn de Barcelona amb major nombre de viatgers el 2016 (1,2 milions), seguida del Baix Llobregat (poc més d'1 milió). A major distància es troben el Vallès Occidental (517.000), el Garraf (374.000), el Vallès Oriental (278.000) i el Berguedà (137.000). Amb menys de 100.000 viatgers, es troben les comarques d'Osona (51.000) i l'Alt Penedès (12.000). De les comarques restants: Anoia, Bages, i Moianès, no hi ha dades per a l'any 2016, però s'estima que han rebut conjuntament uns 250.000 viatgers.

L'informe, la darrera edició del qual s'ha realitzat el mes passat, es fa cada any per tal d'avaluar l'activitat turística a la demarcació de Barcelona / DIBA.CAT

+info: http://www.diba.cat/web/dturisme/labturisme